Vecht bij Zwolle - Foto: WDODelta
Vecht bij Zwolle
Foto: WDODelta

Online bijeenkomsten over dijkversterking langs de Vecht

Zwolle – De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen nodigen inwoners en andere belangstellenden uit voor online informatiebijeenkomsten.

Tijdens de bijeenkomsten op 15 juni (19.30 uur) en 16 juni (15.30 en 19.30 uur) wordt u bijgepraat over het project Veilige Vecht en de ideeën van de waterschappen om het Vechtgebied te beschermen tegen overstromingen.

Vanaf september 2020 verkennen de waterschappen wat een goede oplossing is voor een veilige en klimaatbestendige Vecht. Dit doen zij samen met bewoners, overheden en maatschappelijke organisaties. Met elkaar brachten zij ideeën voor mogelijke oplossingen voor een veilige Vecht in kaart. Tijdens de bijeenkomsten wordt u bijgepraat welke mogelijke oplossingsrichtingen de komende jaren worden onderzocht in de gemeenten Dalfsen en Zwolle én het hele gebied van de Vecht. De komende twee jaar onderzoeken de waterschappen welke oplossingen kansrijk en haalbaar zijn.

Dagelijks bestuurslid Breun Breunissen (WDODelta): “Door klimaatverandering verwachten we steeds extremere regenbuien. Daar kunnen we niet omheen en dat bepaalt hoe we in de toekomst veilig kunnen wonen, leven en werken met water. Omdat de Vecht een regenrivier is, moeten we ons voor het Vechtdal voorbereiden op heel extreme weersituaties. Deze situaties gaan misschien maar één keer per 120 generaties voorkomen, maar kunnen grote gevolgen hebben bij overstromingen. Daarom kijken we in het project Veilige Vecht niet alleen hoe we de dijk het beste kunnen versterken, maar ook hoe we het hele watersysteem beter voorbereiden op de toekomst.”

Dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (Vechtstromen): “In het gebied van grofweg Coevorden tot aan Zwolle stroomt het water van nature naar de Vecht. Door het water vast te houden op de plek waar het valt, stroomt er in extreem natte situaties minder water naar de Vecht. Hierdoor is een minder ingrijpende versterking nodig van de dijken tussen Dalfsen en Zwolle. Op deze alternatieve manier kunnen we het Vechtgebied beschermen tegen hoogwater. Ook zijn er kansen om het water op de zandgronden van Twente en Drenthe langer vast te houden en de droogte te beperken. De maatregelen die we gaan onderzoeken, kunnen dus bijdragen aan de bescherming tegen te veel water en bijdragen aan een klimaatbestendiger watersysteem.”

Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.

Via veiligevecht.wdodelta.nl meldt u zich aan voor de online informatiebijeenkomsten.

Foto's 2
Vecht bij Dalfsen - Foto: WDODelta
Vecht bij Dalfsen
Foto: WDODelta
Artikel delen: