Marktwerking ouderenzorg in Peper en Zout

Zwolle – Keuzevrijheid voor de consument, marktwerking: hét parool van de regering en ministeries. Dat geldt ook voor ouderen in de ouderenzorg. Het ministerie van VWS vindt dat ook ouderen moeten kunnen kiezen welke zorg zij willen, in welke vorm, op welk tijdstip, etc. Zorg op maat. Maar hoe reëel is dat? Kunnen zorginstellingen aan deze vraag voldoen en tegelijk een gezonde organisatie blijven? Hebben de ouderen nu echt meer keus? Wat als de oudere cognitief niet meer in staat is keuzes te maken? Wie bepaalt dan welke zorg nodig en gewenst is? Hoe reëel is marktwerking in de ouderenzorg eigenlijk? Welke doelstelling heeft de overheid met marktwerking in de ouderenzorg? Deze vragen en (ethische) dilemma’s komen aan de orde in Peper & Zout: smaakmakende gesprekken in Zwolle op woensdagavond 10 december, 20.00 uur in het pand aan de Koestraat 3. De toegang is gratis.

De oudere van tegenwoordig wil ook qua zorgproducten, wat te kiezen hebben. Móet – volgens de regering – ook wat te kiezen hebben, want dat houdt de instellingen scherp en doet recht aan (de zorgbehoeften van) het individu. Immers, geen mens is gelijk. Is de klant niet tevreden, dan biedt dit stelsel van marktwerking de mogelijkheid om van zorgaanbieder te veranderen. Zorginstellingen doen in elk geval hun best om hierin mee te gaan, maar hebben – zo blijkt telkens weer – grote moeite om maatgerichte zorg te bieden. Verder dan het bieden van kant en klare pakketten lijken ze niet te komen. Maar kunnen ze ook wel anders? Echte zorg op maat heeft een prijskaartje, betekent iets voor je bedrijfsvoering, voor personele inzet, voor schaalgrote om het te kunnen realiseren. Zijn ze met de huidige regelgeving wel in staat om zorg op maat te leveren?

Zorg op maat: keuzes maken, vergelijken en beslissen is ook een rationele zaak. Je moet wel van de hoed en de rand weten, weten waar en bij wie je moet zijn. Wat als de oudere cognitief niet meer in staat is om in deze beslissingen te nemen? Marktwerking veronderstelt ook mobiliteit: fysiek en mentaal. Als die niet aanwezig is, wie maakt dan de keuze en neemt de beslissingen over zorg én financiële realisatie?
Ouderen met een zorgbehoefte, hebben geen gelijkwaardige positie. Niet ten opzichte van zorginstellingen, van een hulpverlener of mantelzorger, niet ten opzichte van instanties die financiële middelen verstrekken. En daarmee kent marktwerking in de ouderenzorg ook een ethisch dilemma. 

Peper & Zout: smaakmakende gesprekken in Zwolle besteed aan dit onderwerp aandacht op 10 december.
Inleiders zijn: dr. Carolien Smits, lector Innoveren in de ouderenzorg, dr. ing. Jan Jurriëns, lector Bestuurbaarheid en drs. Jaap de Boer, arts en manager zorginkoop bij Uvit (Trias, Univé en VGZ).
 
Peper & Zout is bedoeld voor iedereen die wil meepraten, mee discussiëren, en wil meedenken.
 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer