Controle op brandveiligheid detailhandel

Zwolle – De feestmaand is vooral een gezellige periode. Om te zorgen dat het ook een veilige periode is, gaat de gemeente Zwolle in december controles uitvoeren bij winkels in de binnenstad. Winkeleigenaren/bedrijfsleiders hebben hierover inmiddels een brief en een folder ontvangen. Het is een nieuwe aanpak. In voorgaande jaren lag de nadruk van de controles vaak bij de horeca.  

In de drukke periode is er een grotere kans op verminderde aandacht voor brandveiligheid, terwijl er extra versiering hangt en het juist bij grotere drukte erg belangrijk is dat alles in orde is. Medewerkers van de afdeling Toezicht & Handhaving en de politie bezoeken daarom in deze periode steekproefsgewijs een aantal winkelpanden.

Er wordt hoofdzakelijk gecontroleerd op:

·         de brandveiligheid van de kerstversiering;

·         goedgekeurde en zichtbaar opgehangen brandblusmiddelen;

·         de vindbaarheid en bruikbaarheid van vluchtwegen en nooddeuren;

·         eventuele aanwezigheid van (licht) ontvlambare vloeistoffen.

 

Met de controles wil de gemeente niet alleen de veiligheid in de Zwolse winkels vergroten, maar ook het veiligheidsbewustzijn van het winkelpersoneel bevorderen.

Het is de eerste keer dat de gemeente deze controles bij winkelpanden uitvoert. Vandaar dat er veel aandacht is besteed aan voorlichting. Als een winkelpand toch nog niet aan de veiligheidseisen voldoet, krijgt de winkeleigenaar/bedrijfsleider de mogelijkheid dit binnen een korte termijn te herstellen. Hierna volgt een tweede controle. Als dan blijkt dat de afspraken niet zijn nagekomen wordt een proces-verbaal opgemaakt. In de meeste gevallen komt het niet zover.

 

Artikel delen: