SP wil opheldering over verhuizing Businesspost

Zwolle – De fractie van de SP wil opheldering over de verhuizing van de Businesspost van de sociale werkvoorziening (Wezo). Dit onderdeel gaat per 1 januari 2009 verhuizen van het centrum (Diezerplein en Curieweg) naar de Hessenpoort. De reden van de sluiting van beide filialen is dat er geen financiële middelen (meer) zijn om de Businesspost onder te brengen in het centrum. 

Deze verhuizing betekent echter wel een stap terug in de arbeidsomstandigheden van (een deel van) de postbodes. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: “Het uitgangspunt was altijd dat vanuit het centrum alle wijken makkelijk per fiets bereikbaar zouden zijn voor de postbodes. Nu dit schijnbaar te veel geld kost, wordt dit principe zomaar overboord gegooid. Dat is onwenselijk. Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat het hier om mensen met een arbeidsbeperking gaat.” Enkele maanden geleden is een deel van de Businesspost nog verhuisd van het Dierzerplein naar de Curieweg, omdat de ruimte aan het Diezerplein veel te klein was voor het aantal postbodes. Op deze ontwikkeling hebben de postbodes toen geruime tijd moeten wachten. Nu blijkt dat ze binnen een half jaar weer moeten verhuizen. De SP vraagt zich sterk af of de directie van de sociale werkvoorziening wel voldoende heeft nagedacht over de toekomst van de Businesspost binnen de Wezo.

Inleiding

De directie van de sociale werkvoorziening heeft besloten om de locaties van de Businesspost aan het Diezerplein en de Curieweg op te heffen. De Businesspost wordt per 1 januari 2009 onder gebracht bij de locatie op de Hessenpoort. De reden van de sluiting van beide filialen is dat er geen financiële middelen (meer) zijn om de Businesspost onder te brengen in het centrum.  Echter, het uitgangspunt was altijd dat vanuit het centrum alle wijken makkelijk per fiets bereikbaar zouden zijn voor de postbodes. Deze ontwikkeling betekent voor een (deel van) de postbodes een stap terug in de arbeidsomstandigheden. Bovendien heeft (een deel van) de Businesspost enkele maanden geleden nog het pand aan de Curieweg betrokken. Nu blijkt dat er voor deze oplossing geen financiële middelen meer te zijn. Het betekent wel opnieuw een ingrijpende wijziging voor de postbodes binnen een half jaar.

Ondanks dat de sorteerruimtes nu wel groter worden, betekent het een en ander wel een verslechtering van de arbeidsomstandigheden. De afstand tot een aantal wijken wordt bijzonder vergroot. Het gaat hier echter om met mensen met een arbeidsbeperking.

Dit brengt de SP bij de volgende vragen:

o       Is de wethouder bekend met de verhuizing van de Businesspost van de Wezo? Zo ja, wat is uw oordeel over deze beleidswijziging? Kunt u dit toelichten.

o       Is de reden van deze verhuizing slechts financieel van aard of zijn er nog andere argumenten waarom de Businesspost moet verhuizen naar de Hessenpoort? Zo ja, welke argumenten zijn dat? Zo neen, bent u met de SP van mening dat het onwenselijk is dat de financiële component meer prioriteit krijgt dan de arbeidsomstandigheden van de postbodes?

o       Bent u met de SP van mening dat de verhuizing van de Businesspost een verslechtering van arbeidsomstandigheden betekent voor (een deel van) de postbodes van de Businesspost? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om deze ontwikkeling te stoppen? Zo neen, waarom niet?

o       Wat zijn de exacte kosten (onderverdeeld in kostenposten) die gemoeid waren met de verhuizing van (een gedeelte van) de Businesspost van het Diezerplein naar de Curieweg? Welke kosten zijn verbonden aan de verhuizing van beide filialen uit het centrum naar de Hessenpoort?

o       Is het college bereid om deze vragen voor de raadsbehandeling over de Wezo in januari 2009 te beantwoorden?

 

Namens de SP-fractie;

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 13
 1. @Pp, je mag uitleggen wat je bedoeld. Zomaar iets uitkramen zie ik je elke dag doen. Beargumenteer eens wat je bedoeld met ‘achter de feiten’.
  Probeer het in ieder geval. Dan kan ik je meer respecteren en voeg je ook iets toe aan dit weblog.


  ⚠️ Meld

 2. Misschien moet je het stuk maar eens lezen Henk. De Sp houdt zichzelf een beetje overeind door achteraf overal vragen over te gaan stellen. een mooi geval van als het kalf is verdronken. je moet het toch met mij eens zijn dat Tjitske Siderius veel eerder aan de bel had kunnen trekken?


  ⚠️ Meld

 3. @Henk,
  Pp is een gewoonte schrijver en het maakt hem geen bal uit waar het over gaat. Hij gaat er vanuit: IK SCHRIJF – DUS IK BESTA
  Meer woorden wil ik niet aan dit soort figuren besteden. 😉


  ⚠️ Meld

 4. bij de wezo zijn de centen op, de direkteur kon nog wel met behoud van zn dik salaris een drukkert in de rug krijgen. nu moeten de mensen vd werkvloer weer bloeden. laat de sp zich maar eens druk maken over de oorzaak van het geldgebrek ipv over het gevolg. trouwens ik zie die wezo-gasten op brommers de post brengen hiero dus wat maakt het dan uit? op weblog staan vaak stukken over d66 en sp, het kan toeval zijn maar gaan we hier net als de publieke omroepen al jaren doen de linkerkant vd politiek meer/beter belichten dan de rechter? ik hoop dat mn gevoel me bedriegt

  ============

  Beste Joop,
  Ook ons valt op dat de SP de media en zijn bezoekers actueel en integraal op de hoogte brengt.
  Daar kunnen andere partijen wat van leren.


  ⚠️ Meld

 5. @ joop.

  meen ik ergens vernomen te hebben dat de SP sinds haar oprichting al een salarisplafond bepleit…
  En dat het juist de partijen aan de rechterzijde van het spectrum zijn (ja, ook de PVV) die juist een grotere tweedeling tussen rijk en arm en excessieve zelfverrijking voorstaan.


  ⚠️ Meld

 6. Jassper, het valt mij ook al op dat, bijvoorbeeld de PVV en TON veel minima aantrekken. Dit doordat minima vaak in de buurten wonen, waar juist problemen zijn.
  Nu schreeuwen deze minima aan de ene kant vaak over hoe erg de ‘linkse kliek’ vaak is. In andere discussies ziet men dezelfde minima vaak klagen over het feit dat NL door de economie wordt geregeerd en dat de NL-regering zich dientengevolge weinig aantrekt van het volk.

  Even vooropgesteld; ik veroordeel hierbinnen helemaal niet, maar het valt me op dat meer rechtse partijen de arbeidersklasse aan beginnen te trekken, terwijl deze klasse juist niet heel erg gebaat is bij het ‘rechtse systeem’.
  Hierbij wil ik opmerken, dat ik sowieso niet geloof in links en rechts, te meer ook omdat het totaal niet consequent is. Dat blijkt wel weer….  ⚠️ Meld

 7. Denk je nu echt dat men eerst de politieke partijen op de hoogte gaat brengen van verhuizingen of andere veranderingen? Hoe naiëf kun je zijn!


  ⚠️ Meld

 8. Ik ben een leek maar neem toch aan dat Business Post het pand al heeft opgezegd aangezien de opzegtermijn toch minimaal een maand is en dit over 2 dagen al is dus wat dat betreft kan Pp zeker gelijk hebben aangezien er dan eigenlijk helemaal niets meer aan te doen is behalve balen van de beslissing.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.