Onderzoek zuivering medicijnresten in afvalwater

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland onderzoekt de mogelijkheid een demonstratieproject te starten voor gescheiden inzameling en verwerking van afvalwater afkomstig uit de nieuwbouw van de Isala klinieken in Zwolle. Het project SLIK (Sanitaire Lozing Isala klinieken) bevindt zich momenteel nog in de onderzoeksfase. Uiteindelijk doel is studie te doen naar een nog betere zuiveringswijze van medicijnresten uit de afvalwaterstroom. Het Algemeen Bestuur van het waterschap is akkoord gegaan met een kredietverstrekking van maximaal € 3,1 miljoen.

Zowel het waterschap als de Isala klinieken werken uit maatschappelijk oogpunt samen om het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater te optimaliseren. Uit onderzoek van onder andere waterschappen blijkt dat medicijnresten lastig uit het afvalwater te verwijderen zijn. De huidige generatie rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) is onvoldoende uitgerust om deze stoffen in het zuiveringsproces af te breken. Met SLIK is het de bedoeling om te onderzoeken of medicijnresten met een verbeterde zuiveringswijze beter kunnen worden verwijderd.

 Samenwerking

Het Waterschap Groot Salland is initiatiefnemer en trekker van het project SLIK. In de Isala klinieken is een goede samenwerkingspartner gevonden. De komende jaren zal op locatie Sophia aan de Dr. van Heesweg een nieuw ziekenhuis verrijzen. De Isala klinieken hebben een bouwplan in voorbereiding dat voorziet in de realisatie van circa 100.000 m2 nieuwbouw.

Naast ziekenhuisafvalwater komen medicijnresten ook voor in afvalwater van verzorgingstehuizen en huishoudelijk afvalwater.

Voorbeeldfunctie

In het voorbereidingstraject zijn diverse partners verenigd. Naast de praktische samenwerking met de Isala klinieken werkt Groot Salland hierin samen met de gemeente Zwolle, Vitens, STOWA en het RIVM. Het project wordt zeer waarschijnlijk finacieel gesteund door de Provincie Overijssel en de ministeries VROM en V&W.

Als het project daadwerkelijk van de grond komt, is het de verwachting dat SLIK een  belangrijke voorbeeldfunctie zal hebben voor vergelijkbare initiatieven in Nederland en Europa.

Het project krijgt ook een grote Europese subsidie vanwege het innovatieve karakter en de bijdrage aan internationale kennisuitwisseling. Voor dit project zijn samenwerkingspartners gevonden uit Duitsland, Luxemburg, Zwitserland en Schotland die gelijksoortige projecten uitvoeren. Dit internationale overkoepelende samenwerkingsverband draagt de naam PILLS (Pharmaceutical Inputs and eLimination from Local Sources).

De totale kosten van het project  SLIK bedragen circa € 3,1 miljoen. Hier voor wordt onder meer een demonstratie-zuiveringsinstallatie gebouwd op het terrein van het waterschapshuis in Zwolle, naar verwachting in 2010.

Artikel delen:

Reageer