“Wachten met besluit windturbines Tolhuislanden”

Zwolle –  De gemeente Zwolle is voornemens om vier windturbines te plaatsen in Tolhuislanden. De fractie van de SP wil eerst wachten op de onderzoeksresultaten van de GGD en op de toepassing van de Europese rekenregels, voordat de besluitvorming over deze windturbines wordt vervolgd. Hiertoe zal de SP in de gemeenteraad een voorstel doen. Vanuit de hoek van de GGD en van minister Cramer zijn kritische geluiden te horen. De GGD geeft aan er melding wordt gemaakt van schadelijke effecten door windturbines. Exacte gegevens zijn nog niet bekend, dit wordt nog nader onderzocht. De SP wil dit onderzoek eerst afwachten.

SP raadslid Emile Hoogterp: “de SP verbaast het dat er op dit moment in Nederland toch zo fanatiek wordt gebouwd aan windturbines, terwijl de resultaten van de GGD nog niet bekend zijn. Zeker met het oog op de aangepaste Europese regels die op korte termijn ook in Nederland zullen worden toegepast, is het verstandig om zorgvuldig te handelen. Minister Cramer gaat de regelgeving aanpassen zodat de geluidsbelasting betrouwbaarder kan worden berekend. Daarmee komt er beter inzicht in de effecten voor bewoners nabij windturbines”.

De SP is voorstander van duurzame energie, maar niet ten koste van alles. Er zijn niet voor niets regels vastgesteld en het is op zijn minst merkwaardig dat de (Europese) rekenregels in Duitsland hele andere waarden laten zien dan in dezelfde situatie hier. De SP wil dat er meer tijd wordt genomen om zo’n belangrijk onomkeerbaar besluit te nemen. De SP stelt voor de besluitvorming van de windturbines op te schorten tot de resultaten van de GGD bekend zijn.

Bijlage motie:

Betreft: Tolhuislanden

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 1 december 2008. Gehoord de beraadslagingen over het voorontwerp bestemmingsplan Tolhuislanden.

Constaterende dat;

 • in Europa andere rekenregels op het gebied van geluid worden toegepast dan in Nederland;
 • deze rekenregels soms tot andere, hogere geluidswaarden leiden;
 • minister Cramer heeft toegezegd dat volgend jaar deze rekenregels in Nederland zullen worden toegepast;
 • het GGD aangeeft dat melding wordt gemaakt van schadelijke effecten (slaapstoornissen) door windturbines, maar dit nog niet nauwkeurig is onderzocht.

Van mening dat;

·        een ingrijpend besluit als deze niet overhaast genomen moet worden;

·        er ook andere oplossingen zijn om te voldoen aan de 15% duurzame energie.

Verzoekt het college;

·        de toepassing van de Europese rekenregels af te wachten;

·        de resultaten van het onderzoek van de GGD af te wachten;

·        de besluitvorming omtrent de windturbines na toepassing van de Europese rekenregels en het onderzoek van de GGD te vervolgen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van de SP;

Emile Hoogterp

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Grote klasse emile, we moeten maar er niet zomaar vanuit gaan dat deze horizonvervuilers geen schadelijke/ negatieve invloed heeft op het fysieke/ mentale gestel van de bewoners die in de buurt wonen. Tevens zou het mooi zijn als er een oplossing zou komen om het rendement van de windmolen te verhogen.


  ⚠️ Meld

 2. was onlangs in spanje, je ziet er honderden daaro. laten we dat hier toch ook doen op industrieterrreinen en weilanden. zelf vind ik het een prachtig gezicht. mijn voortuin stel ik ter beschikking.


  ⚠️ Meld

 3. Windmolens zijn een verschrikking. Het zijn enorme landschapvervuilers en het rendement is bedroevend. Of er is te veel wind, of te weinig, maar zelden op het moment dat de vraag naar stroom het grootst is. Het is een prachtige manier om on groene hartje te bevredigen, maar de werkelijkheid is dat die dingen zonder enorme subsidiestroom economisch totaal niet haalbaar zijn.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.