Hogeschool Windesheim breidt aantal lectoren uit

Zwolle – Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft zijn aantal lectoren uitgebreid tot 17. Dr. F.P. Geijsel en dr. S.L. Goei treden respectievelijk per 1 januari en 1 februari in dienst. Mevr. Dr. Geijsel wordt lector Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs en mevr. Dr. Goei lector Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten. Zij zullen de ontwikkeling van Windesheim als kennisinstituut met hun praktijk- en onderzoekservaring op deze gebieden versterken. In een partnerrelatie gaan zij bijdragen aan de kwaliteit van de opleidingen en het veld van educatie.

Het lectoraat voor de Pedagogische Kwaliteit van het Onderwijs dat per 1 januari van start gaat is een vervolg op het lectoraat voor de Pedagogische Opdracht van het Onderwijs. Lector Wardekker heeft afscheid genomen en lector Leeman zet haar werk voort binnen het vernieuwde lectoraat. Dr. Geijsel neemt de plaats in van Dr. Wardekker.

Femke Geijsel is momenteel universitair docent aan het Instituut voor de Lerarenopleiding bij de Universiteit van Amsterdam en zal die functie ook deels behouden. Zij heeft als senior onderzoeker haar sporen verdiend in het praktijkgericht onderzoek in scholen en het begeleiden van docenten. Zij publiceerde over interessante actuele thema’s als ‘condities in scholen voor de invoering van vernieuwingen in het onderwijs’ en het meten van burgerschapscompetenties van leerlingen.

De nieuwe lector start haar werkzaamheden bij Windesheim op 1 januari. Zij zal samen met haar collega lector in samenwerking met de Schools of Education en Human Movement and Sports de kenniskring verder ontwikkelen en ondersteunen bij het onderzoek gericht op de verbetering van de pedagogische kwaliteit van het onderwijs.

Onderwijszorg en samenwerking binnen de keten

Het lectoraat Onderwijszorg en Samenwerking binnen de Keten is een nieuw lectoraat dat gericht is op de mogelijkheden en grenzen van inclusief en passend onderwijs voor alle kinderen. Meer specifiek wordt bekeken onder welke voorwaarden kinderen met belemmeringen in het leren of hun gedrag zich goed kunnen ontwikkelen in het reguliere onderwijs? Binnen het lectoraat zullen twee lectoren werkzaam zijn.

Sui Lin Goei zal als lector het accent leggen op de mogelijkheden en grenzen van inclusief en passend onderwijs en de nog te benoemen collega-lector zal zich richten op de samenwerking met andere instanties die zich ook met deze kinderen bezighouden in de keten zoals, jeugdzorg, politie, etc..

Sui Lin Goei is momenteel universitair docent-onderzoeker bij het Onderwijscentrum VU en zal die functie ook deels behouden. Zij heeft een uitgebreide ervaring in masteropleidingen op het gebied van de speciale onderwijszorg en is o.a. gespecialiseerd in psychodiagnostiek van leerstoornissen, met name dyslexie en dyscalculie en de implementatie van zorgstructuren in het (speciaal) (basis)onderwijs.

Als lector zal zij per 1 februari haar werkzaamheden bij Windesheim beginnen. In nauwe samenwerking met de School of Education en de School of Human Movement and Sports zal zij beginnen met de opbouw van een kenniskring en het leggen van verbindingen met de bachelor en masteropleidingen en het veld van scholen in de regio.

Versterking van de kennisinfrastructuur

Windesheim werkt intensief aan de kwaliteitsverhoging van de kennisontwikkeling en kenniscirculatie. Daartoe zullen de diverse lectoraten van Windesheim gaan samenwerken met de Schools in zogenaamde kenniscentra. Door deze samenwerking verwacht Windesheim de kwaliteit en de innovatie van haar opleidingen en dienstverlening aan ondernemingen en instellingen in de omgeving een extra impuls te geven. Voor het domein educatie zal daarbij ook worden samengewerkt met universiteiten. Met het onderzoeksinstituut van de VU op het gebied van onderwijs, AZIRE, zijn o.a. samenwerkingsafspraken gemaakt voor het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van onderzoek.

Artikel delen: