Inloopavond multifunctioneel centrum Stadshagen

Zwolle – Op woensdag 10 december vindt een inloopavond plaats over de bouwplannen van het nieuwe multifunctionele centrum in Stadshagen. Belangstellenden kunnen tussen 18.00 – 20.30 uur terecht in het Informatiecentrum Stadshagen aan de Werkerlaan 1a (1e verdieping Cultuurhuis). Van 17.00 tot 18.00 uur kunnen ouders van Kinderopvang ‘Eigen Wijs´ inlopen om zich te laten informeren over de plannen voor kinderopvang.

Het nieuwe centrum waarin onder andere kinderopvang ´Eigen Wijs´ een plaats krijgt, wordt gebouwd op de kavel op de hoek Werkerlaan – Veldbeemdgras, waar nu tijdelijke gymlokalen staan. Tijdens de inloopavond presenteert de architect het ontwerp van het nieuwe gebouw dat binnenkort ter inzage wordt gelegd. Naar verwachting start de bouw begin 2e kwartaal 2009.

Kinderopvang ‘Eigen Wijs’ vertelt tijdens de bijeenkomst over de nieuwbouw van de kinderopvang. Naast kinderopvang herbergt het centrum in de toekomst ook andere sociaal-maatschappelijke functies. Te denken valt aan logopedie, fysiotherapie, orthopedagogie, maatschappelijk werk, persoonlijke verzorging. De projectontwikkelaar geeft informatie over de verder te vestigen bedrijven en voorzieningen.

Gemeente Zwolle nodigt namens de samenwerkingspartners belangstellenden van harte uit om de plannen te komen bekijken en vragen te stellen.

Artikel delen: