Zomerschool voor peuters in Zwolle

Zomerschool voor peuters in Zwolle

Zwolle – In de laatste drie weken van de zomervakantie, van 2 tot en met 20 augustus, wordt bij verschillende kinderopvangcentra in Zwolle een zomerschool voor peuters georganiseerd.

Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar krijgen tijdens de zomerschool een inhaalprogramma aangeboden bij de peuteropvang om de ontwikkeling extra te stimuleren.

Indicatie of kwetsbare (thuis)situatie
De zomerschool is bedoeld voor peuters met (een risico op) een ontwikkelingsachterstand. Zij hebben een indicatie voor voorschoolse educatie. Ook peuters in een kwetsbare (thuis)situatie krijgen de mogelijkheid om aan de zomerschool deel te nemen. Zij hebben veel baat bij een tweede onderdak in een vertrouwde en veilige omgeving. Bijvoorbeeld omdat er thuis veel spanningen, ruzie of stress zijn. Of omdat er in een gezin onvoldoende structuur is en gerichte aandacht voor het kind ontbreekt.

Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend is er een speciaal programma voor de peuters die deelnemen aan de zomerschool. Er wordt gewerkt aan taal, bewegen, gezonde voeding en ouderbetrokkenheid. De zomerschool voor peuters is een initiatief van Doomijn, Prokino, Partou en Kinderopvang Breed.

Subsidie
Wethouder Michiel van Willigen: “Ik ben blij met dit initiatief. We ondersteunen het ook met een subsidie als het gaat om peuters in kwetsbare situaties. Het is voor ouders en peuters fijn dat de mogelijkheid van de zomerschool er is. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we peuters met (een kans op) een ontwikkelingsachterstand op een leuke manier kunnen stimuleren in hun vaardigheden. Daarvoor maken we gebruik van de subsidiemogelijkheden van het Rijk.”

De zomerschool is nadrukkelijk niet bedoeld als noodopvang of extra kinderopvang. Peuters die al een indicatie voor voorschoolse educatie hebben, worden aangemeld bij de eigen kinderopvangorganisatie. Dit geldt ook voor peuters in een kwetsbare situatie die tijdens de lockdown gebruik hebben gemaakt van noodopvang.

Inwoners die denken dat de zomerschool ook voor hun peuter geschikt is, kunnen contact opnemen met het Sociaal wijkteam van de gemeente Zwolle, telefoon: 038-4989980.

Artikel delen: