Steun in rug voor horeca en retail via ‘Vitale doorstart’ - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Steun in rug voor horeca en retail via ‘Vitale doorstart’

Zwolle – Horeca- en retailondernemers kunnen na de lockdown een steuntje in de rug krijgen van gemeente Zwolle, Regio Zwolle, ZwolleFonds, een aantal ketenpartners, provincie Overijssel en Kennispoort. Via het traject Vitale doorstart krijgen horeca- en retailondernemers concrete adviezen over het gezond voortzetten of verantwoord afwikkelen van hun bedrijf.

Vitale doorstart is een vervolg op het convenant dat vorig jaar juni is ondertekend door ketenpartners om Zwolse horecaondernemers te ondersteunen tijdens de crisis. Het convenant heeft in de praktijk zijn nut bewezen. Het traject Vitale doorstart geldt voor horecaondernemers en voor retailers. De adviezen, op kosten van de partners die dit faciliteren, zijn bedoeld voor de ondernemer. Partners van dit convenant krijgen hier dus geen inzage in.

Ondernemers die belang hebben bij het traject, kunnen zich hiervoor aanmelden bij de Regio Zwolle Brigade. Hier werken experts met een achtergrond vanuit MKB Regio Zwolle, VNO-NCW Regio Zwolle, Kennispoort en Werkgeverservicepunt.

De eerste stap bestaat uit een gesprek tussen de ondernemer en de expert van de Regio Zwolle Brigade. Het doel van dit gesprek is om samen inzicht en overzicht te krijgen van de problematiek. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het concept, de organisatie en de financiën. Na deze eerste analyse krijgt de ondernemer concrete adviezen en handreikingen over maatregelen die nodig zijn om het bedrijf op een gezonde wijze te kunnen voortzetten of verantwoord te kunnen afwikkelen.

Wanneer ondernemer en expert samen vinden dat op onderdelen diepgaander advies of hulp nodig is, kan een landelijk erkende adviesorganisatie worden ingezet. Ook deze kosten hoeft de ondernemer niet zelf te betalen.

Wethouder René de Heer: “De coronacrisis valt niet onder het regulier ondernemersrisico. Het vraagt om actie waarbij we niet meer alleen praten met de ondernemers, maar proberen echt in actie te komen om hen bij te staan. Veel horecaondernemers waren echt geholpen met het convenant. We hopen dat dit traject ook een succesvolle bijdrage levert aan de bedrijfsvoering van de ondernemers in Zwolle en hen het broodnodige perspectief biedt.”

Gedeputeerde provincie Overijssel Monique van Haaf: “De coronacrisis heeft de ontwikkelingen die we al zagen in de binnensteden en retail nog eens versterkt. Dit heeft grote gevolgen voor retail- en horecaondernemers en vraagt om samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en overheden. Daarom steunen wij graag deze actie van de gezamenlijke partijen in Zwolle.”

Deze aanpak is een pilot binnen Zwolle voor de horeca- en retailsector. Wanneer dit een succes is, wordt er opgeschaald naar Regio Zwolle en de brede leisuresector.

Ondernemers kunnen zich tot uiterlijk 1 oktober 2021 aanmelden voor dit traject. Deelname is gratis. Let op: er zit een maximum aan het beschikbare budget voor de diepgaander adviezen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Aanmelden kan via www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/contactformulier. Ondernemers worden binnen 24 uur gebeld voor het maken van een afspraak.

Artikel delen: