Communicatie gemeente Zwolle ondermaats

Zwolle –  De communicatie van de gemeente met de bewoners in Assendorp is opnieuw onvoldoende. In november 2008 ontvingen de bewoners in Assendorp een uitnodiging voor een informele informatiemarkt over de wijkanalyse met de raadsleden op 10 december. Op de uitnodiging is aangegeven dat de informatie over de wijkanalyse te vinden is op de gemeentelijke website.

De bewoners moeten kijken bij het thema ‘woon en leefomgeving’ en bij subthema ‘wijkanalyse Veerallee.’. Het eerste thema bestaat echter niet op de website van de gemeente Zwolle. Bovendien is het vreemd dat bewoners bij het subthema ‘wijkanalyse Veerallee’ moeten kijken, terwijl het over de wijkanalyse in Assendorp gaat. SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: “Opnieuw moet de SP constateren dat de gemeente niet uitblinkt in duidelijke communicatie met de mensen in de Zwolse wijken. In het debat met de wijkplatformvoorzitters was de eindconclusie al dat er nog een aantal flinke stappen gezet moeten worden. De vraag is nu hoe het college de bewoners van Assendorp gaat voorzien van de juiste informatie. Daarnaast wil de SP heel graag weten welke maatregelen het college gaat nemen om een keer een einde te maken aan de reeks van incidenten rondom de communicatie met de bewoners in Zwolle. Het moet toch een keer goed kunnen gaan?”

Het meest recente voorbeeld gaat overigens over een voorstel van het college om plekken aan te wijzen waar mensen tijdens de jaarwisseling carbid mogen schieten. De reden hiervoor is dat de politie op andere plekken beter kan handhaven. In het voorstel van het college is als risico aangegeven dat de omwonenden van de aanwijzingsgebieden meer overlast zullen ondervinden tijdens de jaarwisseling. Echter, bij de communicatie is te lezen dat het voorstel slechts wordt afgestemd met de afdelingen Wijkzaken, Vergunningen en de politie. De omwonenden zijn schijnbaar te onbelangrijk om van deze informatie op de hoogte te worden gesteld. De SP dient aanstaande maandag een voorstel in om hierin verandering te brengen.

 

Mondelinge vragen

Inleiding

In november 2008 is er aan de bewoners in Assendorp een uitnodiging verstuurd voor de informele informatiemarkt met raadsleden op 10 december. Op de uitnodiging wordt aangegeven dat de informatie over de wijkanalyse te vinden is op www.zwolle.nl. De bewoners moeten kijken bij het thema ‘woon en leefomgeving’ en bij subthema ‘wijkanalyse Veerallee.’.

Als de bewoners op de website van de gemeente kijken ontbreekt echter het thema ‘woon en leefomgeving’. Daarnaast is het gek dat bewoners bij het subthema ‘wijkanalyse Veerallee’ moeten kijken, terwijl het over de wijkanalyse in Assendorp gaat.

Zoals ook in de Stentor van afgelopen zaterdag werd geconstateerd blinkt de gemeentelijke informatie niet uit in duidelijkheid en leesbaarheid. Met betrekking tot de communicatie en de transparantie van de gemeente Zwolle ten aanzien van de wijkplatforms in de stad moeten nog een aantal flinke stappen gezet worden. Dit was ook de conclusie van het debat met de wijkplatformvoorzitters.

Dat brengt ons bij de volgende vragen:

  1. Hoe beoordeelt het college deze informatievoorziening aan de bewoners van Assendorp?
  2. Bent u met de SP van mening dat de informatie over de wijkanalyse Assendorp zo spoedig mogelijk onder het juiste thema moet worden geplaatst?
  3. Bent u met de SP van mening dat de informatie over de wijkanalyse Assendorp zo spoedig mogelijk onder een subthema moet worden geplaatst welke verband houdt met de wijk Assendorp?
  4. Welke maatregelen gaat u nemen om de bewoners van Assendorp alsnog op een juiste wijze te informeren over de informele informatiemarkt met de raadsleden?
  5. Welke maatregelen gaat u nemen om de communicatie en transparantie van de gemeente Zwolle ten aanzien van de wijkplatforms te verbeteren en op welke termijn?

Namens de SP fractie;

Tjitske Siderius

 

Amendement

Betreft: informeren omwonenden aanwijzingsgebieden

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 1 december 2008.  Aan de orde invoeging artikel ‘carbid schieten’ in de algemene plaatselijke verordening.

Overwegende dat:

o       in het raadsvoorstel over ‘Carbid schieten in de APV’ niet is opgenomen dat de omwonenden van de aanwijzingsgebieden worden geïnformeerd over deze wijziging van de APV.

Is van oordeel dat:

  • de omwonenden van de aanwijzingsgebieden geïnformeerd moeten worden over de plekken die tijdens de jaarwisseling zijn aangewezen om carbid te schieten.

Draagt het college op:

  • in het raadsvoorstel op te nemen dat naast de afdeling Wijkzaken, Vergunningen en de politie, ook de omwonenden van de aanwijzingsgebieden worden geïnformeerd over deze wijziging van de algemene plaatselijke verordening (APV).

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de SP;        

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 2
  1. pffffffff link op de verkeerde plek op de site ’t is wat… ‘En gaat over tot de orde vd dag’ lijkt me het enige relevante in dit epistel


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.