Gemeente Zwolle toetst vaker integriteit en strafblad bij vergunning of subsidie

Gemeente Zwolle toetst vaker integriteit en strafblad bij vergunning of subsidie

Zwolle – De gemeente Zwolle kan vanaf 1 juli vaker toetsen of iemand die een vergunning of subsidie aanvraagt integer is en geen strafbare feiten heeft gepleegd.

Het gemeentelijke Bibob-beleid uit 2005 is aangepast en uitgebreid naar aanleiding van wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. In het huidige beleid wordt er altijd een Bibob-toets gedaan als er een vergunningaanvraag voor horeca, coffeeshop, seksinrichting en speelautomaten wordt gedaan. Vanaf 1 juli wordt dit uitgebreid met een toets voor een vechtsportgala en grote vastgoedtransacties.

In een aantal gevallen kan er ook een Bibob-toets gedaan worden als er informatie is waarbij de integriteit van de aanvrager twijfelachtig is. Het gaat hierbij om vergunningen voor bijvoorbeeld slijterijen, evenementen, standplaatsen, verkoop van vuurwerk, kansspelautomaten, omgevingsvergunning Bouw- en Milieu, bij subsidieaanvragen of overheidsopdrachten.

In een Bibob-toets wordt gekeken naar de financiering van het bedrijf en of de aanvragers een strafblad hebben. Ook wordt er gekeken of bijvoorbeeld financiers het het bedrijf willen gebruiken om geld wit te wassen.

Het inzetten van de Wet Bibob kan een afschrikkende werking hebben voor malafide ondernemers die zich in de gemeente Zwolle willen vestigen. Daarmee heeft de Wet Bibob ook een preventieve werking. Als er gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, dan kan de gemeente Zwolle de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo kan worden voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

Deze aanpassingen passen binnen de aanpak van ondermijning waarbij Zwolle ondermijnende criminaliteit wil tegengaan. Door als organisatie alert te zijn en te kunnen handelen als dat nodig is, krijgen criminelen geen kans om hun activiteiten in Zwolle te ontplooien.

Artikel delen: