Kinderen willen zebrapad bij Emmaschool

Zwolle –  Naar aanleiding van een gastles in het kader van de Week van de Democratie op de Koninging Emmaschool wil de fractie van de SP weten of het mogelijk is om de oversteekplaats aan de Brederostraat te wijzigen in een zebrapad.

Uit het debat met groep 7 bleek dat de kinderen een veilige oversteekplaats willen hebben. Bij de huidige oversteekplaats is het voor de kinderen niet  altijd duidelijk wanneer ze kunnen oversteken. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, zegt de SP. Met een zebrapad kunnen deze gevaarlijke situaties worden vermeden, zodat zowel de bestuurders van de auto’s en fietsers, als voor de kinderen uit groep 7 duidelijk is wanneer de kinderen kunnen oversteken. SP raadslid Edwin Koster: “In het kader van de week van de democratie heb ik een gastles verzorgd op de Koningin Emmaschool. Het enthousiasme in groep 7 was aanstekelijk. Uit het debat met de kinderen bleek dat zij graag een veilige oversteekplaats willen hebben. De SP wil nu van de wethouder weten of hij deze wens kan honoreren en of hij van plan is om op korte termijn maatregelen te gaan nemen.”

Onderwerp: voetgangersoversteek Brederostraat

Inleiding

Afgelopen week heeft de Week van de Democratie plaatsgevonden.  De SP fractie was hiervoor onder andere voor een gastles over de democratie op Basisschool Koningin Emma.  Daar viel vast te stellen dat democratie ook leeft onder de leerlingen van groep 7.

Door de klas van juf Annette waren onderwerpen aangedragen voor een debat.  Een extra conciërge, speeltoestel en zebrapad. En over dat laatste onderwerp wil ik vragen stellen.

Op dit moment heeft de Brederostraat alleen een verkeersoversteekplaats. Voor de kinderen is het niet altijd duidelijk wanneer ze kunnen oversteken en dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. De kinderen uit groep 7 willen heel graag een zebrapad. Zodat zowel de bestuurders van de auto’s en fietsers, als voor de kinderen uit groep 7 duidelijk is wanneer de kinderen kunnen oversteken.

Dat brengt ons bij de volgende vragen:

·         Is het college met de SP en de kinderen van groep 7 van mening dat een school een veilige oversteekplaats behoort te hebben? Zo nee, waarom niet?

·         Hoe beoordeelt het college de huidige oversteekplaats op de Brederostraat naar de Koningin Emmaschool?

·         Bent u met de SP van mening dat er zo snel mogelijk maatregelen moeten worden genomen om deze oversteekplaats te verbeteren door het aanleggen van een zebrapad? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

 

Namens de SP fractie;

Edwin Koster

Artikel delen: