Scania vraagt bijzondere regeling werktijdverkorting

Zwolle – Scania Production Zwolle heeft besloten om afgelopen weekend de aanvraag voor de bijzondere regeling werktijdverkorting, die door het kabinet is opengesteld, in te dienen. De periode waarin een aanvraag kan worden ingediend is van zondagochtend 30 november 00.00 uur tot 1 januari 2009. De regeling zal eerder worden gesloten als het limiet van 20.000 full time arbeidsplaatsen is bereikt.

Gezien de beperkte tijd dat aanvraag mogelijk is, heeft Scania Production Zwolle op voorhand besloten om deze aanvraag te doen. De Ondernemingsraad heeft met deze aanvraag ingestemd. Of daadwerkelijk van de regel gebruik gemaakt gaat worden en hoe de uitwerking daarvan er dan uit gaat zien, wordt in een later stadium bekeken.

Gelet op het uitzonderlijke karakter van de financiële crisis en de gevolgen daarvan voor een deel van het bedrijfsleven, heeft het kabinet een bijzondere regeling voor werktijdverkorting (WTV) getroffen.

Deze regeling is bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij het opvangen van de eerste schokgolf van de kredietcrisis en om te voorkomen dat bedrijven werknemers al in een vroeg stadium moeten ontslaan, die ze later, als de vraag aantrekt, weer hard nodig hebben.

Met andere woorden alles wordt in het werk gesteld om vakmensen die na korte tijd, als de vraag aantrekt, weer hard nodig zijn, te behouden voor het bedrijf.

De werktijdverkorting geldt in beginsel voor zes weken en kan tot maximaal 24 weken verlengd worden. Voor bedrijven gelden specifieke criteria om hier aanspraak op te kunnen maken.


Artikel delen: