Duurzaam inkopen voor minder plastic afval - Foto: Pixabay
Duurzaam inkopen voor minder plastic afval
Foto: Pixabay

Gemeente Zwolle stelt betalen voor restafval uit

Zwolle – Betalen voor restafval wordt pas ingevoerd op 1 januari 2023. Dit heeft het Zwolse college van burgemeester en wethouders besloten.

Het college wil dat eerst alle inwoners de mogelijkheid hebben om hun afval te scheiden en daaraan kunnen wennen voordat het tarief op restafval wordt ingevoerd. Met het tarief op restafval wil de gemeente inwoners aanmoedigen hun afval beter te scheiden. Zij krijgen geld terug wanneer ze minder dan een bepaald aantal keer per jaar restafval weggooien. Gooien ze vaker restafval weg, dan moeten ze bijbetalen.

Zwolle zonder afval, dat is de ambitie die past bij het streven naar 100 kilo restafval per persoon per jaar en naar een circulaire economie. Met de doorontwikkeling van het gemeentelijke grondstoffenplan Zwols belonen is door de gemeenteraad een pakket van maatregelen vastgesteld met een financiële prikkel op restafval, gecombineerd met voorzieningen voor alle huishoudens om hun afval goed te kunnen scheiden. Tevens is er aanvullend beleid voor bijvoorbeeld luierinzameling of zwerfaval.

De invoering van ‘Zwols belonen’ is van start gegaan. ROVA, het GBLT en de gemeente Zwolle werken samen aan het voorbereiden en invoeren van de maatregelen:

 • Begin dit jaar zijn aanpassingen gedaan in de hoeveelheid grof huisvuil en grof tuinafval die inwoners gratis mogen wegbrengen of laten ophalen door ROVA. Daardoor is nu al een afname te zien in grof huisvuil.
 • Met verenigingen die voorheen oud papier en karton inzamelden zijn afspraken gemaakt over een nieuwe subsidieregeling, die naar verwachting per januari 2022 ingaat.
 • Voor het invoeren van de prijsprikkel van Zwols belonen moeten alle inwoners in staat zijn gesteld om hun afval te kunnen scheiden. Voor het overgrote deel van de stad is dit het geval. Een aantal compacte wijken, zoals de binnenstad en een aantal appartementencomplexen hebben nog niet alle faciliteiten voor het scheiden van PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankkartons) en/of GFE (groente-, fruit- en etensresten). Dit vraagt om maatwerk per locatie omdat er vaak weinig ruimte is om afvalvoorzieningen te plaatsen.
 • Voor specifieke doelgroepen wordt flankerend beleid uitgevoerd: bijvoorbeeld luierinzameling of incontinentiemateriaal, voorziening voor mensen die zwerfafval rapen en een kwijtscheldingsregeling voor minima.

Het college kiest ervoor om eerst alle huishoudens de mogelijkheid te bieden om hun afval te kunnen scheiden en tijd te geven om aan de nieuwe situatie te wennen. Als het huishoudelijk afval goed gescheiden wordt, blijft er nog maar een klein beetje restafval over. In 2022 verwacht het college al een toename in de hoeveelheid gescheiden grondstoffen en een afname van het restafval te zien. Het invoeren van het tarief op restafval per 1 januari 2023 is het sluitstuk van het grondstoffenplan Zwols belonen.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Een krankzinnig plan uoitstellen maakt een krankzinnig plan niet beter. Wees blij met iedere gram restvuil dat mensen opruimen. De gemeente schrapt vuinisbakken en maakt wegbrengen moeilijker. En met de mond bekleid men een groemne stad te zijn.


  ⚠️ Meld

 2. Eerst vaste afvalstoffenheffing fors verhogen. En dan straks betalen per aangeboden zak. Om de burger extra op kosten te jagen zijn de openingen van de ondergrondse containers fors kleiner gemaakt. Een volle normale vuilniszak past er niet eens meer in. Ook het gratis aanbieden bij het Rova brengstation minimaliseren.
  Oproepen om tuinen te vergroenen en vervolgens het laten ophalen van tuinafval fors beperken.
  Dus gemeente Zwolle, straks niet klagen over de toename van zwerfafval, want dat is het logische gevolg van dit wanbeleid.


  ⚠️ Meld

 3. Heel va(a)g Ina van je. Ik heb 3 grote containers (tuin, papier en plastic) tot mijn beschikking en daarbij ook nog een algemene ondergrondse container waar alleen het restafval in gaat. Als je je afval goed scheid, dan ben je zelfs goedkoper uit met dit nieuwe diftar systeem. Jammer dat het dus is uitgesteld.


  ⚠️ Meld

 4. Ik voorspel meer ongedierte/muizen door dit beleid. Ik word gestraft als ik “elke” dag een beetje weggooi in de ondergrondse. Ik moet het nu verplicht opsparen. Lekkere rommel en stank wordt dat. Mijn afval wordt er echter niet minder door!!
  Waardeloos idee dus.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.