Grote meerderheid deelnemers coronapeiling IJsselland is gevaccineerd - Foto: GGD IJsselland
Foto: GGD IJsselland

Grote meerderheid deelnemers coronapeiling IJsselland is gevaccineerd

Zwolle – Uit de coronapeiling van GGD IJsselland blijkt dat 81% van de deelnemers al minstens één coronavaccinatie heeft gehad. Dit is de 13e coronapeiling van de GGD sinds voorjaar 2020.

In totaal deden 1561 inwoners uit de regio IJsselland mee aan deze peiling. De grote meerderheid van de deelnemers (93%) heeft zich laten vaccineren of is van plan dit nog te doen, 3% twijfelt en 4% wil niet gevaccineerd worden. In de gemeenten varieert het percentage mensen dat zich niet wil laten vaccineren van 1% tot 10%.

De meeste inwoners (86%) zeggen dat ze ook nadat ze hun vaccinatie hebben gehad evenveel hun handen zijn blijven wassen. 83% geeft aan even vaak als daarvoor drukte te willen vermijden.

Van de ouders van jongeren (12-17 jaar) zou 63% zijn of haar kind laten vaccineren. Ruim de helft van de ouders (56%) is bang voor eventuele onbekende lange-termijn gevolgen bij zijn/haar kind en 44% is bang voor mogelijke bijwerkingen bij zijn/haar kind. 57% van de ouders gelooft dat een vaccin veilig voor hun kind is als het is goedgekeurd voor de Nederlandse markt.

Gemiddeld geven de deelnemers hun leven deze maand een hoger cijfer (7,5) dan bij de peiling in mei (7,2). Een ruime voldoende dus. Van de deelnemers ervaart 83% zijn of haar eigen gezondheid als goed of zeer goed, wat vergelijkbaar is met de vorige peiling.

Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt (46%) is duidelijk gedaald ten opzichte van de peiling in mei (56%). Inwoners maken zich bovendien minder zorgen over het coronavirus dan een maand geleden (25% versus 35%). Ook geeft corona minder mensen stress (17%) dan in mei het geval was (22%).

Van de deelnemers is 43% van plan om deze zomer in Nederland op vakantie te gaan en 29% in Europa. Bijna een kwart (23%) van de deelnemers geeft aan niet op vakantie te willen gaan.

Van de 1561 inwoners uit de regio IJsselland die meededen aan deze peiling was 70% vrouw en 30% man. De respondenten wonen verspreid over de elf gemeenten van regio IJsselland. Ongeveer 22% is tussen de 25-39 jaar, 32% tussen de 40-54 jaar, 26% tussen de 55-69 jaar en 18% is 70-plusser.

Bron: GGD IJsselland

Artikel delen: