Plannen voor uitbreiding winkelcentrum Stadshagen in vergevorderd stadium

Plannen voor uitbreiding winkelcentrum Stadshagen in vergevorderd stadium

Zwolle – De ambitieuze plannen voor een bruisend winkelhart voor Stadshagen krijgen steeds meer vorm en zijn inmiddels zo ver uitgewerkt dat over enkele maanden het ontwerp bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd.

Dura Vermeer en Lidl, samen VOF De Stadsmaker genoemd, leggen nu de laatste hand aan het definitief ontwerp. Dat doen ze in nauw overleg met de gemeente en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld in de klankbordgroep en ook via individuele gesprekken met o.a. bewoners van het Hanzehuis.

De plannen voor de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum in Stadshagen omvatten een programma van woningen, detailhandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen, parkeervoorzieningen en openbare ruimte.

Een warm hart
Het doel is een winkelcentrum te realiseren met een hoog voorzieningenniveau om wonen, winkelen, werken en ontmoeten samen te laten smelten. Om dit de bewoners en consumenten

te kunnen bieden, is het nodig dat op alle vlakken een goede mogelijkheid tot verbinding ontstaat. Verbinding tussen het bestaande en het nieuwe winkelcentrum, het centraal gelegen Zuidplein als ontmoetingsplek. De Stadsfoyer waar wonen, werken, winkelen en ontmoeten samenkomen. In de plannen is de koppeling van de parkeergarages onder de bestaande bebouwing en de nieuwe een belangrijk onderdeel. Door de parkeergarages ondergronds te koppelen ontstaat boven- en ondergronds de beste situatie om het totale winkelcentrum één warm hart te laten zijn.

Instemming bewoners Hanzehuis
Voor de gewenste ondergrondse koppeling van de parkeergarages is instemming vereist van de bewoners/eigenaren van het Hanzehuis. Deze week hebben de leden van een van de VvE’s (Vereniging van Eigenaren) tijdens een algemene ledenvergadering niet ingestemd met een principebesluit vóór de koppeling. Dat betekent dat de 2 garages niet gekoppeld gaan worden en dat hiermee gekozen is voor de variant waarbij de huidige ingang van de parkeergarage aan de Belvédèrelaan gehandhaafd blijft. Aan de noordzijde van de uitbreiding van het winkelcentrum zal een extra ingang gemaakt moeten worden naar de parkeergarage. Hier is in het ontwerp bestemmingsplan al wel rekening mee gehouden, zodat er geen grote vertraging in de realisatie ontstaat. Uiteraard zal voor deze aanpassing van het plan overleg met omwonenden plaatsvinden.

Vervolg
Voorafgaand aan de inzageperiode van het ontwerp bestemmingsplan zal VOF De Stadsmaker in september informatiebijeenkomst(en) organiseren voor belanghebbenden en belangstellenden. Verwacht wordt dat vanaf het 2e kwartaal van 2022 gestart kan worden met de bouw. Halverwege 2024 kan de oplevering gevierd worden.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Ik vind vooral de uitbreidingsplannen aan de zuidzijde erg fraai, al hadden ze wat mij betreft nog ambitieuzer gekund,


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.