Waterschap Groot Salland start jongerenwerkproject

Zwolle – In samenwerking met de William Schrikker Jeugdreclassering en Frionzorg gaat het Waterschap Groot Salland werkervaringsplaatsen aanbieden aan jongeren en jong-volwassenen met een licht verstandelijke handicap én jeugdreclasseringmaatregel. Met het zetten van een handtekening bekrachtigden de drie partijen hun jongerenwerkproject. Met het aanbieden van werkervaringsplaatsen wil het waterschap laten zien dat het niet alleen de kerntaken professioneel uitvoert, maar zich ook sociaal maatschappelijk betrokken voelt.

Zingeving van arbeid c.q. dagbesteding bij Groot Salland dient zowel het waterschap, de jongere, als ook de maatschappij. De jongere wordt een kans geboden, perspectief en waardering. Dit helpt mee het uiteindelijke doel te realiseren: het verminderen of zelfs wegnemen van recidive (na veroordeling in herhaling vallen) en reïntegratie in de maatschappij. Werkzaamheden waaraan gedacht kan worden zijn maaien, schilderen, lassen, rijden/bedienen van machines, kantinewerk, schoonmaakwerk en assisteren van waterschapsvakmannen of peilbeheerders. Op grond van positieve ervaringen kan een projectdeelnemer een potentiële werknemer worden. Dit initiatief van Waterschap Groot Salland is onderdeel van het project Waterwegen van de Unie van Waterschappen dat vorm wil geven aan het waterschap van de toekomst.

Zowel William Schrikker Jeugdreclassering als Frionzorg begeleiden jongeren die praktijkonderwijs volgen of hun opleiding niet hebben voltooid. Ze hebben beperkte kansen. Ook missen ze ervaring om zich te kunnen aanbieden op de arbeidsmarkt. Voor jongeren die thuis zitten en een reclasseringmaatregel hebben is het een verplichting te komen tot een zinvolle dagbesteding. Ditzelfde geldt voor jongeren zonder justitiële maatregel. Sommigen pakken hun school weer op, anderen kiezen ervoor te werken. Ook zijn er jongeren die niets van school moeten hebben, omdat ze problemen hebben met de theorie, maar juist wel uitstekend geschikt zijn voor werkervaringsplekken. Om de jongeren een kansrijke uitgangspositie te geven op de arbeidsmarkt en in de maatschappij, is het van belang een passende werkervaringplek of stageplek te kunnen aanbieden.  

William Schrikker Jeugdreclassering werkt voor jongeren met een beperking die in aanraking zijn gekomen met het strafrecht. Zij werkt op het grensvlak van jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Centraal in haar visie staat, dat ook gehandicapte jongeren recht hebben op een adequate begeleiding en behandeling om recidive te voorkomen. Een belangrijk onderdeel in de begeleiding is het creëren en vinden van passende mogelijkheden voor werkervaringen.  

Frionzorg is een dienstverlenende organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke handicap of beperking op het gebied van wonen, werk & dagbesteding en vrije tijd in de regio Zwolle, Ommen en Steenwijk. 

Artikel delen:
Reacties 6

Reageer