Vragen over onveilige verkeerssituatie Werkerlaan

Zwolle – De Swollwachtfractie is de afgelopen dagen meerdere malen benaderd door verschillende ouders van schoolkinderen en omwonenden van de Zomertalinghof in de wijk Stadshagen. Allen klagen over de verkeersveiligheid en verkeersonveiligheid op de Werkerlaan. Veel ouders brengen hun kinderen met de fiets via de Werkerlaan naar school. Het valt de ouders daarbij op dat auto’s – rijdend op de Werkerlaan – met grote snelheid – tenminste sneller dan de daar toegestane snelheid hen achterop komen rijden of tegemoet komen rijden.

Afgelopen zomer werden er daar ter plaatse matrixborden geplaatst die de snelheid van het gemotoriseerde verkeer aangaven. Gevolg lachende, boze Smileys, maar ook de waarde EE werden weergegeven. Over de waarde EE maakt onze fractie zich grote zorgen. Met de huidige weergave van twee cijfers kan dit maar één ding betekenen. De waarde die gemeten wordt, kan niet worden weergeven omdat deze waarde 3 cijfers bevat. Swowacht: “Met andere woorden, de snelheid die gemeten wordt, ligt op 100 kilometer per uur of boven de 100 kilometer per uur. En dat binnen de bebouwde kom”. Swollwacht stelt hierover vragen aan het college.

De Werkerlaan wordt door bewoners uit de omgeving, o.a. uit de polder aan de Ruimzichtweg, de Milligersteeg, de Nieuwe Wetering en de Hasselterdijk vaak als sluiproute genomen.

“Zelfs een aantal schoolbussen uit de richting van Hasselt, gesubsidieerd met gemeenschapsgelden, hebben deze sluiproute “ontdekt”. Ze wachten liever een aantal minuten bij de pollers aan de noordoostkant van de Milligerplas bij de kruising Ruimzichtweg – Werkerlaan, om vervolgens via de toch relatief rustige Werkerlaan met grote snelheden de bebouwde kom binnen te rijden tot aan de rotonde Werkerlaan – Mastenbroekerallee. Daarbij worden de huidige drempel in de Werkerlaan en de fietsers op de rijbaan volledig genegeerd”.

De Swollwachtfractie wil van het College dan ook antwoord c.q. duidelijkheid krijgen op de volgende vragen aangaande dit onderwerp.

 1. Bent u op de hoogte van de onveilige verkeerssituatie op de Werkerlaan?
 2. Is het u bekend, dat er nog steeds met hoge snelheden over de Werkerlaan wordt gereden, ook nadat er de afgelopen zomer daar ter plaatse matrixborden werden geplaatst?
 3. Dat het in de huidige situatie dan ook wachten is op een (ernstig) ongeval?
 4. Is uw college met ons van mening, dat voor het fietsverkeer de veiligheid voorop moet staan, zeker op een fietsroute waarover véél schoolkinderen – begeleid door ouders, doch ook veelal alleen – fietsen om zich van huis naar school en van school naar huis te verplaatsen.
 5. Is uw college bereid onderstaande mogelijke oplossingen te onderzoeken of zelf met een oplossing te komen?
  • Het toepassen van snelheidsbeperkende maatregelen en het toepassen van een 30 kilometerzone ten noorden van de rotonde Mastenbroekerallee – Werkerlaan. Daarbij echter blijft het probleem aan de zuidzijde van de rotonde nog bestaan;
  • Het aanleggen van aparte fietspaden, zodat de huidige snelheid van 50 kilometer per uur voor het gemotoriseerde verkeer gehandhaafd kan blijven. Want om 50 kilometer per uur voor het gemotoriseerde verkeer met op diezelfde rijbaan fietsers in de leeftijdscategorie vanaf 7 jaar toe te staan is ons inziens niet verkeersveilig genoeg.

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht.

Artikel delen:
Reacties 19
 1. Het begint op te vallen dat veel persberichten van Swollwacht beginnen met ‘de fractie is meerdere malen benaderd…’. Dan geloof je het niet meer.
  Dat aan de verkeerssituatie iets gedaan moet worden lijkt me verder helder.


  ⚠️ Meld

 2. 😀 Leen, bedankt dat jij de stijl beschrijft, hoef ik het niet meer te doen. Eens

  Dat aan de verkeerssituatie iets gedaan moet worden lijkt me verder helder.

  Was het ovrigens nog niet in procedure bij de gemeente? Dan mogen ze zich wel schamen want dit is toch al een jaartje of 2 terug eens in een wijkplatform besproken. Maar goed, de gemeente heeft speciaal 2 mensen afgevaardigd. Vond ze niet de slechtsten. Die hier op kunnen antwoorden.

  Hé Monique…blijf je er wonen. Suc6 met je actie! 😀 Hopen dat het dit keer wel zijn vruchten afwerpt. Wat zeiden de wijkmanager en de
  -beheerder ervan dan?


  ⚠️ Meld

 3. Paar flitspalen neetzetten net als aan de Zwartewaterallee of drempels, als je dan nog denkt dat je zelf wel kun bepalen wat daar volgens jou een verantwoorde snelheid is blijf je gewoon lekker gas geven ;D


  ⚠️ Meld

 4. 100 is wel extreem hard, maar ik reed daar voorheen bijna elke dag en dan rijden ze op het stukje van de rotonde naar het wkc toch niet veel sneller dan 60. Hoe het op het stuk van de rotonde naar het buitengebied zit, weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat daar wel eens wat harder wordt gereden aangezien dit behoorlijk lang rechtuit is.


  ⚠️ Meld

 5. Een mooi zebrapad op deze weg zou al heel wat schelen! (Gemeente neem eens contact met me op! Heb een hele poos geleden hierover een klacht bij de gemeente neergelegd…)

  Misschien een idee om ter hoogte van de bussluis in de Veldbeemdgras/Koperslagerstraat net zo’n constructie te maken als verderop bij het bewegingshuis langs: een dubbel voorrangsfietspad. Zullen de automobilisten niet zo blij mee zijn, maar dat is toch een doelgroep die minder belangrijk wordt geacht door onze gemeente, toch?

  Verder kunnen deze ouders ook even kijken naar waar zij ook langs kunnen fietsen, zodat zij veilig van en naar school kunnen: Een stukje verder rijden over het voorrangsfietspad langs het bewegingshuis en dan het volgende bruggetje pakken om over het water te gaan en dan een stukje terug, kan een goede tussenvorm zijn.
  Een stuk pakken over het trottoir, waar ik me altijd aan stoor als ze me als voetganger snijden daar, lijkt me een totaal verkeerde tussenoplossing!

  Het valt mij juist altijd op als ik mijn kind naar school breng op die plek, dat het bij de drukke school-haal- en -brengtijden juist geen probleem is als je op tijd van huis gaat: dan wil menig automobilist de overstekende ouders helpen door af te remmen.
  Juist op haasttijden (te laat van huis vertrokken) zie ik problemen bij het oversteken, want dan is van beide kanten (auto en fiets) het geduld op en valt er niet meer rekening te houden met de ander vanwege zelf te weinig tijd hebben…  ⚠️ Meld

 6. Een mooi zebrapad op deze weg zou al heel wat schelen!

  Mooi idee, maar de momenten dat ik voor een zebrapad sta en een auto ook daadwerkelijk stopt zijn op 1 hand te tellen.
  Een woonerf of 30km zone werkt ook voor geen meter. Er wordt rustig 50km p/u gereden omdat men vindt dat het op dat stukje weg best wel kan (b.v. Amer in de wijk AA-landen)


  ⚠️ Meld

 7. Een grote rotonde op deze en de andere bovengenoemde plek in één dan misschien een idee? Dan heb je ook niet meer zo snel een ongeluk zoals gisteren op het voorrangsfietspad misschien…


  ⚠️ Meld

 8. dit stukje rechtvaardigd mijn eerdere schrijven dat iedereen zo snel mogelijk door stadshagen heen wil, het voelt er niet prettig en onbewust gaat die poot dan weer op het gas.


  ⚠️ Meld

 9. Zebrapad geeft naar mijn idee een soort van schijn veiligheid. Kinderen denken dat je daar veilig kunt oversteken, terwijl automobilisten eerder nog wat gas bij geven om maar niet te hoeven stoppen. Misschien moeten we een voorbeeld nemen aan de Duitsers. Sta je in Duitsland aan de rand van de stoep dan zullen automobilisten stoppen om je over te laten steken, zebrapad of niet.
  Drempels kunnen werken maar dan moeten ze wel de juiste hoogte hebben. Bij de ene drempel hoef je niet te remmen en bij de andere drempel ligt je uitlaat er al af als je er met 10 km per uur over heen gaat.
  Laten ze eens bij Tuinland in de parkeergarage gaan kijken. Dat zijn pas echte drempels, je laat het wel uit je hoofd om er overheen te knallen.


  ⚠️ Meld

 10. Sprak net een direct betrokkene, hoop dat hij snel zijn visie hier wil geven. Zebrapad vond ik trouwens al een goed idee. Marrianne, op 4 december 2008 om 16:40  ⚠️ Meld

 11. Wethouder Cnossen beantwoord als volgt mw. Kistemaker:

  Voor een goed antwoord op uw vragen is er onderzoek nodig naar meetgegevens met betrekking tot de snelheid. Antwoord vraagt daarom iets meer tijd dan de periode tot 6 januari 2009. Ik zal u uiteraard zo spoedig antwoord geven.  ⚠️ Meld

 12. Helaas heeft de briefschrijver (zie 6/12 16:20) aan bovengenoemde partij zich niet gemeld, er is inmiddels al een ander gemeenteraadslid met hem ter plaatse wezen kijken. Dat vind ik nou grote klasse; dat je gelijk komt en samen ter plaatse gaat kijken.

  Aan te bevelen overigens ook voor de heer Cnossen, even ter plaatse kijken en je ziet dat er wat moet gebeuren. Geen fietsen meer (lijkt vrij onlogisch), Ook 30 km/uur, zebra en/of snelheidsremmers. Ben benieuwd!


  ⚠️ Meld

 13. Benieuwd hoe druk het wordt als het nieuwe multifunctioneel centrum klaar is. 10/12 is daarover voorlichting in het informatiecentrum van 18.00-20.30.


  ⚠️ Meld

Reageer