Onderzoek alcoholverkoop jeugd

Zwolle – De resultaten van het nalevingonderzoek alcoholverkoop aan jongeren in Zwolle door STAP en de Universiteit Twente zijn bekend. ´Het aantal succesvolle aankooppogingen bedraagt gemiddeld 56%, waarmee de naleving neerkomt op 44%. Dit percentage is opvallend lager dan de landelijke slaagkans van meer dan 85% dat uit een recent landelijk onderzoek naar voren is gekomen.´aldus het onderzoeksrapport.

Het nalevingsonderzoek is in opdracht van de gemeente Zwolle uitgevoerd door Stichting Alcohol Preventie (STAP) en de Universiteit van Twente. Met het nalevingsonderzoek is in kaart gebracht in hoeverre jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens van 16 jaar alcohol kunnen aanschaffen in supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, cafetaria’s, kantines en jongerencentra. Het nalevingniveau is gemeten met behulp van mysteryshopping, waarbij vier 15-jarige jongeren een selectie van verkooppunten in de gemeente Zwolle hebben bezocht. 

In Zwolle zijn in totaal 91 aankooppogingen gedaan waarvan 51 succesvol (56%). Bij 55 van de 91 aankooppogingen (60%) werd door de verkoper naar leeftijd, identiteitsbewijs of beide gevraagd.

Wethouder Erik Dannenberg is nog niet tevreden:´We doen het beter dan het landelijk gemiddelde, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Meer dan de helft van de aankooppogingen slaagt en dat is nog veel te hoog. Het stelt mij wel tevreden dat kennelijk de maatregelen die we treffen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, effect hebben. Daar hoort ook handhaving bij, maar zonder de medewerking van de verkooppunten zal het effect minder groot zijn.´ 

De onderzoeksresultaten zijn door STAP gepresenteerd aan de eigenaren en uitbaters van hotspots en supermarkten waar veel jongeren komen. Op basis van hun reacties, de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen beraadt de gemeente zich op vervolgstappen. Dannenberg: ‘Met de feestdagen in het vooruitzicht, worden er in ieder geval binnenkort extra controles gedaan door de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA). De verkooppunten weten wat de consequenties zijn als de regels overtreden worden, maar zij kennen hun verantwoordelijkheid en zij zien de noodzaak van het terugdringen van het alcoholgebruik door jongeren ook in.´ 

Het onderzoek is gedaan in het kader van het alcoholmatigingsprogramma jeugd 2007-2011 regio IJsselland Minder drank, Meer scoren! Politie IJsselland, Tactus verslavingszorg, GGD IJssel Vecht en de gemeenten in de regio IJsselland hebben afgesproken het (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren in de regio aan te pakken.

Een belangrijke voorspeller van alcoholgebruik onder jongeren is de mate van beschikbaarheid van alcohol. Uit verschillende landelijke onderzoeken is gebleken dat eenvoudige toegang tot alcohol een belangrijke bepalende factor is voor alcoholgebruik. Dit is reden geweest om te onderzoeken hoe het staat met de naleving van de leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop in Zwolle.

Artikel delen: