SWZ ondanks economische situatie ambitieus

Zwolle – Woningstichting SWZ heeft haar begroting voor 2009 vastgesteld. Binnen de begroting is een ambitieus programma opgenomen voor nieuwbouw, renovatie en het verbeteren van leefbaarheid in wijken en buurten. In 2009 levert SWZ 233 nieuwe huurwoningen op in de Indische buurt, Stadshagen, Assendorp en Holtenbroek. In 2008 heeft de corporatie 258 huurwoningen opgeleverd in Zwolle. SWZ neemt hiermee een aanzienlijk aandeel van de nieuwbouwproductie in Zwolle voor haar rekening.

Grotere wijkrenovaties staan volgend jaar gepland in Ittersumerlanden en de Pierik. Verder wordt in 2009 onder andere gestart met omvangrijke projecten in de Kamperpoort (Feniks) en de Trapjeswijk in Holtenbroek. Voor het verbeteren van de leefbaarheid en sociaal beheer in Zwolse wijken en buurten, heeft SWZ in 2009 een bedrag opgenomen van bijna 900.000 euro (750.000 euro in 2008). Ondanks de sombere economische situatie gaat SWZ er vanuit dat volgende jaar 100 bestaande huurwoningen worden verkocht. De vraagprijs in het goedkopere segment is hier debet aan. Ook worden volgend jaar andere koopvarianten geïntroduceerd, waardoor huurders nog beter in staat worden gesteld om een huurwoning te kopen.

Deze week heeft SWZ ook de zogenaamde toezichtsbrief van het ministerie van VROM ontvangen. Hoewel het ministerie een positief financieel continuïteitsoordeel afgeeft voor SWZ, is het duidelijk dat de komende jaren ambities en financiële mogelijkheden meer beginnen te knellen. Het omvangrijke investeringsprogramma van SWZ moet over meer jaren verspreid worden. Enerzijds heeft dit te maken met de onzekerheid over verkoopopbrengsten (bestaande huurwoningen) de komende jaren, anderzijds spelen ook rijksmaatregelen zelf een rol. SWZ pleit er dan ook voor dat de invoering van de vennootschapsbelasting in de huidige economische situatie wordt uitgesteld en dat het zogenaamde Vogelaarfonds nog breder (ook in Zwolle) mag worden ingezet. SWZ geeft niet toe op haar nadrukkelijke focus op het huisvesten van mensen met lagere inkomens en bijzondere doelgroepen.

Het ministerie van VROM heeft SWZ er ook op aangesproken dat tot 2007 minder woningen zijn opgeleverd dan geraamd. Dit wordt vanaf 2008 ruimschoots goedgemaakt. Hierbij spelen ook onvoorziene bezwaarprocedures, waarbij bijvoorbeeld een project als het oude bankgebouw aan de Potgietersingel moet worden uitgesteld, een rol. SWZ wil het oude bankgebouw vervangen door een appartementencomplex met 28 appartementen onder de huurtoeslaggrens. Woningen waar een grote vraag naar is in Zwolle.

Artikel delen: