D66 bezorgd over aantal (huur)woningen in Zwolle

Zwolle – D66 stelt vragen aan B&W naar aanleiding van landelijk nieuws over de nieuwbouw van huurwoningen. Uit berichten blijkt dat het aantal nieuwbouw huurwoningen gebouwd door woningbouwcoöperaties 45% tot 50% beneden de raming ligt. De tegenvallers komen voornamelijk door ingewikkelde gemeentelijke bouwprocedures. D66 wil weten of dit ook in Zwolle geldt.

De in de Telegraaf geschetste landelijke ontwikkelingen laten zien dat er 50% minder huurwoningen door woningbouwcoöperaties gerealiseerd worden dan gepland. Dit verontrust D66-raadslid Jan Zelle zeer. "Er is namelijk veel vraag naar deze (sociale) huurwoningen. Mensen staan nu al lang op de wachtlijst voordat zij in aanmerking komen". Reden te meer om vragen te stellen over het aantal huurwoningen dat gebouwd wordt in Zwolle.

Het Zwolse collegeprogramma 2006 – 2010 gaat uit van een – per saldo – jaarlijkse toevoeging van 800 woningen aan de totale bestaande woningvoorraad. Bij deze woningvoorraad is de verhouding huur- en koopwoningen 50% – 50%. Daarnaast worden jaarlijks honderd woningen geschikt gemaakt of nieuw gebouwd voor senioren.

Het meerjarig ontwikkelingsplan (MOP) 2005 – 2009 en het convenant woningbouwafspraken Zwolle – Kampen gaat uit van totaal 4.450 nieuwe woningen, wat neerkomt op gemiddeld 890 per jaar.

D66 wil graag – nu opleveringsjaar 2008 op zijn eind loopt – dat de Raad op korte termijn beschikt over actuele Zwolse cijfers. Dit om vast te stellen of Zwolle de landelijk negatieve tendens ook kent, en wanneer dit zo is, te komen met verbetervoorstellen.

1. Inleiding

1.1 Landelijk: Nieuwbouw huurwoningen woningbouwcoöperaties 45% tot 50% beneden raming

Uit de Telegraaf van dinsdag 2 december 2008 blijkt, dat van 55.000 nieuwe huurhuizen die woningbouwcoöperaties voor 2010 hebben beloofd, nog minder dan de helft werkelijk zal worden gebouwd. Dit volgens het Centraal Fonds  voor de Volkshuisvesting (CFV), financieel toezichthouder van de woningbouwcoöperaties. Over de afgelopen jaren bleek de bouw ook al lager uit te vallen dan geraamd. "We geloven de opgaven niet meer", zegt Jan van der Moolen van CFV. De tegenvallers komen voornamelijk door ingewikkelde gemeentelijke bouwprocedures en omdat coöperaties graag te optimistisch zijn in de beloften stelt CFV.

In plaats van de aangekondigde 34.000 kwam het totaal aan nieuwe huurwoningen in 2007 op 25.200. Tussen 2005 en 2007 werd 45% van de beloften voor nieuwe huizen niet waar gemaakt.

1.2 Zwolle: Te realiseren resp. gerealiseerde  woningbouw 2005 -2009

Het Zwolse collegeprogramma 2006 – 2010 gaat uit van een – per saldo – jaarlijkse toevoeging van 800 woningen aan de totale bestaande woningvoorraad aan huur-/koopwoningen (50% – 50%). Daarnaast zullen jaarlijks 100 woningen geschikt worden gemaakt of nieuw gebouwd worden voor senioren.

Het meerjarig ontwikkelingsplan (MOP) 2005 – 2009 en het convenant woningbouwafspraken Zwolle – Kampen gaat uit van totaal 4.450 nieuwe woningen, d.w.z. gemiddeld 890 per jaar. Blijkens het woonprogramma 2008 d.d. 24 februari 2008 zijn de gerealiseerde resp. totaal geplande aantal woningen over deze jaren achtereenvolgens: 920, 968, 918, 935 en 1.464 (excl. Stadshagen 1-3 Werkeren 841).

In Bijlage 6.1: Projecten naar opleveringsjaar van het woonprogramma zijn de gerealiseerde resp geplande aantallen nader gespecificeerd. Het aandeel van de woningbouwcoöperaties hierin zal/zou 50 tot 60% bedragen en van deze corporatieproductie moet 60% zich in de categorie goedkoop bevinden. Het coöperatieaandeel was in 2006 én 2007 feitelijk 47% (2005 t/m 2007 gemiddeld 43% of 430 woningen), waarvan 58% in de categorie goedkoop.

2. D66 artikel 45 vragen over actuele stand (huur)woningbouw in Zwolle

De door het CFV in de Telegraaf geschetste landelijke ontwikkelingen van 50% minder huurwoningen door woningbouwcoöperaties te realiseren dan gepland, verontrust D66-raadslid Jan Zelle zeer. Er is namelijk veel vraag naar deze (sociale) huurwoningen met nú al lange wachttijden. Reden te meer om snel vast te stellen of er wel voldoende wordt gebouwd in Zwolle.

Hij wil graag – nú opleveringsjaar 2008 op zijn eind loopt – dat de Raad op korte termijn beschikt over actuele Zwolse cijfers. Dit om vast te stellen of Zwolle al dan niet de landelijk negatieve tendens ook kent en zo ja, te komen tot voorstellen voor een keer ten goede.

Daarom heeft de Zwolse D66-raadsfractie de volgende artikel 45 vragen aan het College van B&W:

1.       Graag aan de Raad overleggen een geactualiseerd gespecificeerd overzicht van gerealiseerde resp. geplande woningbouwplanaantallen overeenkomstig bijlage 6.1 onder toe-voeging welk jaarprojectaantal huurwoningen (goedkope en overige) door welke woning-bouwcoöperatie hiermee is/zal worden gerealiseerd.

2.       Een hierop aansluitend overzicht over de periode 2005 – 2009/na 2009 met:

a)       Woningbouwvoorraad per 1/1 en per 31/12 gesplitst in koop-, huur- en sociale huur-woningen.

b)       Vermeerderingen gesplitst in koop-, huur- en sociale huur-woningen.

c)       Verminderingen (sloop/verkoop) gesplitst in koop-, huur en sociale huur-woningen.

3.       Indien uit vorenstaand overzicht blijkt, dat ook in Zwolle de realisatiecijfers (ver) achterblijven bij de ramingen dan verzoeken wij u aan te geven:

a)       De oorzaken hiervan.

b)       Welke oplossingen tot het wegnemen hiervan u op welke termijn ziet.

 

<

p align=”justify”>Jan J. Zelle (D66-fractievoorzitter)

Artikel delen:
Reacties 11
 1. …en die enkele (sociale)huurwoningen met een overeenkomstige (sociale)huurprijs van ?? 400,- […] die Zwolle rijk is, worden dan als het maar even kan als koopwoning in de markt gezet.


  ⚠️ Meld

 2. Rustig maar JJ, het kabinet (de uitstekende minister Van der Laan) is erg druk met oplossingen hoorde ik net op Radio 1……Moet zeggen dat ik wel een beetje onder de indruk ben. Heb net op VK/Opinie geschreven met de kleindochter van…Hans van Mierlo! De enige reden dat ik 1x vreemd ging. Ok Jan Terlouw was ook een topper, maar Hans. De beste van zijn tijd, man met idealen ook. Verwacht snel te horen hoe het met hem gaat.


  ⚠️ Meld

 3. De gemeente Zwolle maakt zich alleen maar druk om de bouw van (te) dure koopwoningen voor afval uit het westen.
  Is al jaren bekend dat de woningcoöperaties ook niet echt actief zijn om hun werk goed te doen.
  Heb net zelf een nieuwe woning betrokken na 4 !!! jaar punten sparen waarbij ik keus kon maken tussen al die ouwe baggerflats die alleen maar in dat krantje stonden. >:(


  ⚠️ Meld

 4. Er is een plan om koopwoningen te verhuren, daar schijnen echter nog veel haken en ogen aan te zitten. Van der Laan is in onderhandeling met de cooperaties.


  ⚠️ Meld

 5. Hoezo woningcorporaties niet actief??!!!

  Wat dacht je wat er in den haag allemaal wordt beslist:
  – Vanaf 2008 volledig Vennootschapsbelasting plichtig Kost gem corporatie 1,5 miljoen gemeenschapsgeld wat gewoon weg is!!
  – Huurvehoging conform inflatie…. 2008 1.1%
  – 40 vogelaarwijken….. 300.000,- gem per corporatie

  Er blijft gewoon weg te weinig hangen om aan de vraag te kunnen voldoen!!


  ⚠️ Meld

 6. Geld dat in de staatskas komt is absoluut niet weg natuurlijk.
  Conform inflatie hmmmmmm inflatie is weer lager.

  Dit lijkt een uitstekende deal: 40 vogelaarwijken….. 300.000,- gem per corporatie. De cooperaties schijnen te barseten van het geld?

  Maar misschien kan andere JJ er ook nog ff inkomen, of ben jij dat yoz?  ⚠️ Meld

 7. Plus dat corporaties sinds een aantal jaren hun verantwoordelijkheid nemen voor wat betreft onderhoud, renovatie en wijkvernieuwing. Dat kost heel veel geld doordat dat er in het verleden vaak bij is gebleven. Helaas is er niet voldoende geld om alle woningen in een keer op te knappen. Maar er wordt wel gigantisch veel geïnvesteerd. Vaak teren corporaties in op hun eigen vermogen (bijvoorbeeld door woningen te verkopen aan het wooninvesteringsfonds). Dan de maatregelen van Den Haag erbij en de regelgeving van de gemeente waardoor de projecten vaak (dure!) vertraging oplopen.  ⚠️ Meld

 8. Oh, we moeten gewoon beklag met de cooperaties hebben en met de Kerst een collecte organiseren? Nou ja, ik heb te weinig feiten voor handen om hier een mening over te hebben.


  ⚠️ Meld

 9. @Yoz, je lult jezelf natuurlijk klem want al de maatregelen die jij noemde zijn van de laatste 2!!!!jaar.
  Voor een Zwollenaar met een gemiddeld besteedbaar inkomen wordt al een decennia niets fatsoenlijks meer gebouwd.
  Sla de Stentor open en de meest fantastische koopwoningen vanaf 250.000 euri vliegen je om de oren, sla de woningzoeker open en je bent veroordeeld tot achterstandswijken.
  Wat een slap excuus zeg met je Vogelaar wijken en je 1.1% bah!


  ⚠️ Meld

 10. Huurwoningen??? De cooperaties zijn grotendeels druk bezig met de verkoop van (nieuwbouw) woningen,kijk maar naar Holtenbroek, maar het aantal huurwoningen wordt steeds schaarser…..woningbouwverenigingen zijn gewoon commerciele instellingen geworden…schandalig


  ⚠️ Meld

 11. Ik werk bij een woningcorporatie in apeldoorn. Gelukkig zijn wij (nog) financieel gezond. Over de Zwolse corporaties kan ik niet meepraten maar geloof mij dat ook hier in zwolle de kas steeds krapper wordt.
  @Dick Het geld in de staatskas is natuurlijk niet weg. Maar het is geld van de huurders wat door de corporatie weer in het onderhoud/leefbaarheid moet worden besteed en nu naar andere doeleinden wordt besteed in den haag.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.