Minister opent forensisch centrum Zwolle

Zwolle – Maandagmiddag 8 december a.s. opent de minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties, mevrouw dr. G. ter Horst,  het kortgeleden in gebruik genomen forensisch laboratorium voor de politie in Noord- en Oost- Nederland, in het hoofdbureau van politie in IJsselland aan de Koggelaan in Zwolle.

Met dit centrum beschikt de politie in Noord- en Oost-Nederland over hypermoderne laboratoriumfaciliteiten in haar bovenregionaal forensisch servicecentrum. De faciliteiten kwamen tot stand door een uitstekende samenwerking tussen het Nederlands Forensisch Instituut, het ministerie van Justitie, de politie in Noord- en Oost-Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Een samenwerking die duidt op een gezamenlijk belang bij professionele forensische opsporing in ons land.

FSO staat voor Forensische Samenwerking in de Opsporing. De forensisch adviseurs van de FSO hebben als taak de politie en het NFI : te adviseren over het juiste forensisch onderzoek bij een bepaald zaakonderzoek, innovatieve projecten te initiëren en de resultaten ervan beschikbaar te stellen en bij te dragen aan kennisoverdracht van forensische ontwikkelingen. Ze zorgen hiermee voor een optimale aansluiting tussen de onderzoeksvraag van de recherche en justitie enerzijds en de mogelijkheden in de forensisch-technische opsporing anderzijds. Daarnaast ondersteunt de FSO de ontwikkelingen die leiden tot het uitvoeren van eenvoudige laboratoriumfuncties buiten het NFI, zoals bijvoorbeeld het Maatwerktraject bij DNA-Typering.

Ondersteuning bij zaakonderzoeken

De FSO kan ondersteunen bij zaakonderzoeken van politie en justitie. De wensen van de politie die het zaakonderzoek uitvoert en justitie die het onderzoek leidt, staan daarbij centraal. De FSO heeft vier taken:

 • Screenen
 • Forensische intake
 • Monitoren
 • Evalueren     

Screenen
De forensisch adviseur van de FSO adviseert welk forensisch onderzoek het beste past bij de onderzoeksvraag van de rechercheur. Samen met de onderzoekers van het NFI schat de adviseur in hoeveel tijd er nodig is om de gewenste kwaliteit in het betreffende onderzoek te bereiken.

Forensische intake
Politie, justitie en het NFI bespreken de onderzoeksvraag van de opdrachtgever en maken duidelijke procesafspraken, zoals over de kwaliteit en de levertijd. Het NFI is in dit kader opdrachtnemer. Bij het uitvoeren van de opdracht is het NFI tevens afhankelijk van de bewijsstukken en informatie die het krijgt van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan er overigens ook voor kiezen met een concurrent van het NFI zaken te doen.

Monitoren
Tijdens het onderzoek monitort  de FSO-adviseur de vorderingen bij politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het NFI. Daarbij staan de oorspronkelijk gestelde onderzoeksvraag, de overeengekomen leverdatum van het onderzoeksrapport en de zittingsagenda van het OM centraal.

Evalueren
Als alle onderzoeken afgerond zijn en de uitslag van de rechtszaak of van eventueel hoger beroep bekend is, evalueren opdrachtgever, opdrachtnemer en adviseurs de samenwerking. De rapporten worden doorgenomen; mochten uit de evaluatie verbeterpunten komen, dan zorgt de FSO voor de terugkoppeling aan de relevante partijen.

Innovatieve projecten

Criminaliteit verandert voortdurend; nieuwe technologie zorgt ook voor nieuwe criminele methoden. De opsporing moet daar voortdurend op anticiperen. Daarom is onderzoek naar nieuwe methoden voor de forensische opsporing bij de politie en het NFI essentieel. Via de FSO draagt het NFI bij aan nieuwe technieken en methoden bij de politie.

Zeven locaties

FSO werkt voor alle politieregio´s en het Openbaar Ministerie in Nederland. Er zijn zeven locaties verspreid over het land:

 • FSO Midden Nederland te Utrecht 
 • FSO Noordoost Nederland te Zwolle 
 • FSO Noordwest Nederland te IJmuiden 
 • FSO Amsterdam Amstelland te Amsterdam 
 • FSO Zuid Nederland te Eindhoven 
 • FSO Zuidwest Nederland te Krimpen a/d IJssel 
 • FSO Haaglanden / Hollands-Midden te Voorburg   

Artikel delen:

Reageer