Gemeenteraad beëdigt nieuwe raadsgriffier

Gemeenteraad beëdigt nieuwe raadsgriffier

Zwolle – Op donderdag 26 augustus beëdigt de gemeenteraad tijdens een buitengewone raadsvergadering de heer drs. E.W.K. (Eric) Meurs als nieuwe griffier van de gemeenteraad van Zwolle.


Eric Meurs is sinds 16 augustus j.l. werkzaam in Zwolle. Hij is de opvolger van Arthur ten Have, die in mei van dit jaar met pensioen ging. De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Hij vormt de schakel tussen de raad, het college van B&W en de ambtelijke organisatie van de gemeente. Hij geeft dagelijks leiding aan de raadsgriffie, de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt, en is voor de stad het eerste aanspreekpunt van de raad. De gemeenteraad zocht iemand die in staat is de raad mee te nemen en te positioneren, om invulling te geven aan de strategische opgaven van de stad en de veranderende positie in de samenleving. Iemand die bouwt aan goede relaties en staat voor de belangen van de raad.

Eric Meurs
Voor Eric Meurs (56) is de politiek geen onbekend terrein. Sinds 2017 was hij griffier van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Eerder was hij raadsgriffier in Vlaardingen en Smallingerland en werkte hij als adviseur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Meurs ziet ernaar uit weer te werken bij de gemeente, als overheid die het dichtst bij de inwoners staat. Met Zwolle heeft hij een band vanuit zijn verleden in het noorden van het land. “Zwolle is een dynamische stad, een stad die groeit, met veel potentie en mogelijkheden. Maar vooral is Zwolle een prachtige stad, waar ik graag bij wil horen. Ik beschouw het als een eer de gemeenteraad en de inwoners van Zwolle te mogen helpen Zwolle verder te ontwikkelen en daarbij goed op de stad te passen.”


De beëdiging is live te volgen op donderdag 26 augustus van 16.00 tot 16.30
uur op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Artikel delen: