Korte trajecten voor Zwolle Werkt Aanpak

Zwolle – Driekwart van de mensen die in Zwolle een uitkering hebben in het kader van Werk en Bijstand, werkt er hard aan om niet afhankelijk te zijn van een uitkering.  De gemeente streeft er naar om jaarlijks het aantal bijstandsuitkeringen met 225 te verlagen. Dat voornemen komt dit jaar iets lager uit met een verlaging van 180. De doelgroep jongeren en de doelgroep dak- en thuislozen kennen een aanpak op maat. Van de 120 dak- en thuislozen nemen 100 mensen deel aan een zinvolle dagbesteding.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn 215 uitkeringen verstrekt aan huishoudens met een cliënt tussen de 17 en 27 jaar. Ruim 80 procent van deze jongeren heeft geen startkwalificatie. Voor ruim 43 procent van de jongeren wordt bemiddeld naar werk. Ongeveer 20 procent volgt opleiding. Ondanks de tamelijk positieve cijfers zitten er nogal wat hiaten in het gemeentelijke aanbod. Daarom wil het college meer korte intensieve trajecten inzetten als de Zwolle Werkt Aanpak en het invoeren van de participatieladder. Dit laatste instrument is zo ingesteld dat stapje voor stapje – via zorg, sociale activering, oriëntatie en scholing naar werk – de cliënt weer actief deelneemt aan het maatschappelijk leven. Daarnaast wordt gewerkt aan verbetering van de organisatie van SoZaWe, waarbij uitgegaan wordt van wat een cliënt kan in plaats van wat hij niet kan.

Artikel delen:

Reageer