De Zwolse Wegwijzer is op de goede weg

Zwolle – Het Wmo-loket De Zwolse Wegwijzer voorziet duidelijk in een behoefte. Per 1 januari 2007 is een goed begin gemaakt met het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg over de Wet maatschappelijke ondersteuning aan burgers. De wijze waarop de afgesproken resultaten behaald kunnen en moeten worden, kan echter op een aantal, vooral organisatorische, punten verbeterd worden. Dit blijkt uit de evaluatie van het Wmo-loket die dit jaar heeft plaatsgevonden.

Diverse partijen, waaronder de belangrijkste ketenpartners Mee, Stichting Welzijn Ouderen Zwolle en De Kern, hebben meegewerkt aan de evaluatie. De evaluatie leidt tot een aantal aanbevelingen. Zo kan de organisatorische inbedding duidelijker: er moet één persoon binnen de gemeente verantwoordelijk worden voor de ontwikkeling van het loket en de contacten daarover. Bovendien moet er meer duidelijkheid komen over de vragen die er gesteld worden en wie deze vragen moet beantwoorden. Er moet een plan komen voor PR en communicatie rond het Wmo-loket, zodat ook de allochtone doelgroep het loket weet te vinden. Ook moet er meer structureel contact met de ketenpartners komen, zowel als het om beleid gaat als om de uitvoering hiervan.

Drie loketonderdelen beoordeeld

Het Wmo-loket bestaat uit drie onderdelen: het digitale loket, het fysieke loket en een telefonische helpdesk. Alle drie onderdelen zijn geëvalueerd waaraan aanbevelingen gekoppeld zijn. Aanvullend op het fysieke, digitale en telefonische loket zijn er vijf informatiezuilen waarop de website www.dezwolsewegwijzer.nl te raadplegen is. Van de vijf zuilen zijn er vier geplaatst in de bibliotheekvestigingen en één in wijkcentrum Holtenbroek. Op die manier hebben inwoners van Zwolle op verschillende locaties in de stad toegang tot het aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Het fysieke Wmo-loket De Zwolse Wegwijzer is gehuisvest in het gemeentelijk informatiecentrum in het stadhuis, telefoon <?XML:NAMESPACE PREFIX = SKYPE /> (038) 498 22 00  en bereikbaar via www.dezwolsewegwijzer.nl

Artikel delen: