GroenLinks Zwolle, ChristenUnie en Swollwacht willen voorzichtigheid bij woningbouw Zwarte Waterzone - Foto: Loes la Faille
Foto: Loes la Faille

GroenLinks Zwolle, ChristenUnie en Swollwacht willen voorzichtigheid bij woningbouw Zwarte Waterzone

Zwolle – De overstromingen in het zuiden van Nederland afgelopen juli en het recente zorgwekkende klimaatrapport (IPCC) van de Verenigde Naties waarin onder meer de gevolgen voor Nederland worden beschreven, zijn voor GroenLinks Zwolle, ChristenUnie Zwolle en Swollwacht aanleiding om schriftelijke vragen te stellen over de plannen voor woningbouw in de uiterwaarden van het Zwarte Water.

De drie partijen zeggen dat al lang bekend is dat klimaatverandering gevolgen heeft voor de waterstanden. De waterhuishouding van het stroomgebied van het Zwarte Water is een andere dan die in het zuiden van ons land. Maar Anja Roelfs van GroenLinks Zwolle, Reinier Mulder van de ChristenUnie Zwolle en Evelina Bijleveld van Swollwacht vragen het college van B en W om de plannen voor woningbouw in de Zwarte Waterzone zorgvuldig te toetsen op waterveiligheid. Onder andere aan de hand van de meeste recente onderzoeken die op dit moment beschikbaar zijn.

Anja Roelfs van GroenLinks: ”Het extreme weer van de afgelopen jaren en ook de afgelopen zomer zijn een onweerlegbaar bewezen gevolg van de klimaatverandering. Wij maken ons hier grote zorgen over. Tegelijk hebben we in onze stad ook een woningentekort. Het is belangrijk dat bij nieuwe woonprojecten rekening wordt gehouden met de nieuwe omstandigheden. We moeten aan de ene kant klimaatverandering een halt toe roepen en tegelijk in onze stad klimaatbestendig bouwen.”

De ChristenUnie en Swollwacht onderschrijven het belang van dit uitgangspunt. Reinier Mulder van de ChristenUnie: “Consulteer nogmaals belangrijke samenwerkingspartners zoals Rijkswaterstaat en het waterschap naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen en onderzoeksuitkomsten.”

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Alleen de klimaat-ontkenners zijn nog tegen de woningplannen. Maar die zijn dan ook echt overal tegen. Tegen Corona, tegen de Afghaanse Tolken etc etc.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.