De Groenen stoppen er mee in 2010

Zwolle – De Zwolse afdeling van De Groenen stopt in 2010. Dat heeft de ALV gisteren besloten. De afdeling , die in 1993 werd opgericht heeft dan 16 jaar deel uitgemaakt van de Zwolse gemeenteraad. Eerst 8 jaar via een eenmansfractie (Peter Pot) vervolgens via een gezamenlijke fractie met GroenLinks: GroenLinks/ De Groenen , waar voortdurend meerdere Groenen deel van uit maakten, met  vijf en een half jaar Peter Pot als wethouder.  

De Groenen kennen tot nu toe een levendig bestaan, met vanaf de start vele, vaak beeldende acties, waarvan Franse Kernproeven Spookbeeld, chloortreinactie, de jaarlijkse Groene prijzen en schoonmaakacties voorbeelden zijn. Groene ideeen waar in 1993 terughoudend op werd gereageerd zoals grenzen aan de groei van de stad, beter fietsbeleid, autovrije binnenstad, duurzaam bouwen, recycling, stimuleren kleinschalige creatieve bedrijven,  zijn hoger op de agenda gekomen. De inzet voor groen leidde concreet tot verkiezing groenste stad van Europa onder onze wethouder,  bomen-compensatiebeleid, bevorderen biologische landbouw, herinrichting Park de Wezenlanden, renovatieplan Groen. Ook op het gebied van cultuur zijn er successen geboekt. Spraakmakend waren ook de lijstduwers: Igor en Wil Cornelissen en Paul Gellings.

Politieke successen hebben echter geen gelijke tred gehouden met ledenaanwas. In de praktijk blijkt het erg lastig om leden te werven bij een nauwe en goede samenwerking met een grotere partij, en ook landelijk hebben De Groenen de wind niet mee. Om die redenen wordt 2010 gezien als verstandig eindpunt. 

De ALV heeft daarom het voorstel van het bestuur overgenomen om alle energie tot 2010 te steken in de gezamenlijke fractie GroenLinks/De Groenen. Wie van de leden wil kan de lokale activiteiten vervolgens bij de huidige partner GroenLinks voortzetten, of iets anders gaan doen. Die afweging zullen leden individueel maken.

Verder kreeg het bestuur van de leden de ruimte om de beeindiging van De Groenen afdeling Zwolle te zijner tijd op passende wijze vorm te geven.

Artikel delen:
Reacties 14
 1. Goed nieuws. door tegenvallende resultaten overgaan tot politieke euthanasie. ik juich dit van ganse harte toe en heb nog wel een paar partijen in het achterhoofd, die voor dit soort kamikaze praktijken in aanmerking kunnen komen.
  Waar kan ik die bos bloemen naartoe sturen?


  ⚠️ Meld

 2. Beste Pp en Joop, heren; iemands vertrek toejuigen is niet erg sportief….
  Uiteraard kun/mag je er blij mee zijn, maar richt je dan wel op een positieve bijdrage aan een nieuwe situatie.
  Klinkt nu een beetje als een trap na…. :'(


  ⚠️ Meld

 3. @ghehe: ik heb echt een enorme afkeer tegen links. ben dus echt blij dat er weer een partij minder is. toen het erg goed ging in nederland liep iedereen naar de linkerkant vd politiek. het gevolg is bekend, een hele vracht asielzoekers erdoor gedrukt die we nog generaties lang zullen meemaken hier totdat het hier op een dag ook slecht gaat.


  ⚠️ Meld

 4. @Pp, Daar heb je natuurlijjk gelijk in. Dat was overigens ook niet waar ik op doelde, bedoelde meer dat ik het toejuigen van partijen (die hoe dan ook staan voor ideeën van een aantal mensen) niet erg sportief vind, dat geeft een beetje een wedstrijdgehalte in de politiek, terwijl het daar volgens mij juist niet om gaat. Wellicht is het op die manier juist wel weer sportief 😉 Misschien had ik het woord sportief moeten vervangen voor positief. 🙂

  @Joop, uiteraard staat het je vrij een ‘zijde’ uit te zoeken die het best bij je mening past. Persoonlijk vind ik de termen rechts en links, een beetje luchtfietserij. De definitie verschilt van tijd tot tijd en ik ben persoonlijk niet zo voor het onderbrengen van een bepaald gedachtegoed in een term van een richting. Dat schept verdeling.

  Even een blik gericht op partijen die zich onder ‘rechts’willen onderbrengen; Deze richten zich momenteel op het grote volk; de minima en middenklas. Zij versterken de aandacht van criminaliteit en het allochtonenbeleid, door er telkens weer over te beginnen in de media. Hierdoor versterkt het gevoel, dat er van alles aan de hand is.
  Waar heeft men het meest direct last van criminaliteit en overlast? Vooral in de armere wijken, maar ook in de middenstandswijken.
  Wat doet ‘rechts’ vervolgens; het medicijn veinsen. ” Harde aanpak’ onder het mom van ‘en nu is het afgelopen, wij zullen die criminelen wel eens eventjes….’, alles wat niet hard en kil is wordt afgedaan als geitenwollensok en zo is de trend gezet dat de harde aanpak werkt.
  Wie zullen stemmen op die harde aanpak? Mensen die het meest bang zijn voor criminaliteit en overlast. Wie zullen dat zijn, gezien de mate waarmee ze ermee te maken hebben? Juist de minima en middenstand.
  Uiteraard verdoezelen ze hun opvattingen over het sociale vangnet en hun voorkeur voor meer macht voor de werkgever etc.
  Deze zaken worden praktisch niet meer belicht door de minima en middenstand, maar dit zijn zaken die wel degelijk een zeer nadelige werking kunnen hebben op de minima en middenstand. Bijna iedereen gaat er aan voorbij, want; Wat is het toch wat met die Marokkanen, elke dag staat er wel wat over in. Hoe zal dat komen? Ik weet het wel; te veel mediaaandacht gericht op dit onderwerp.
  Laten we eerlijk wezen; als een Nederlandse jongen een buschauffeur verteld dat ‘hij eraan gaat’ , dan haalt dat de landelijke pers toch ook niet?
  Met andere woorden, ik vind de rechtse partijen, momenteel een drol met een strik er op verkopen. Het is slim om stemmen te winnen, maar erg nobel vind ik het niet. Het is mensen tegen elkaar uitspelen.

  En kijk je naar het beleid wat het zogenaamde ‘links’ had moeten uitvoeren, dan liep dat ook niet inderdaad; een paar euro naar sociale instellingen en ze verwachten wonderen.

  Contact op de juiste manier met jongeren is praktisch een zaak van ons allemaal. Maar die nemen we niet op ons
  Nogmaals, ik houd niet van verdeling, maar zie momenteel praktisch alleen maar weerstand tegen ‘links’, dat betekent voor mij dat er een groep mensen van ‘rechts’ de verdeling versterkt.
  Stel je eens voor dat deze termen ineens volledig uit ons gedachtegoed waren verdwenen. Geen lading meer, geen inhoud, geen omkadering van het gedachtegoed. Zou er dan niet veel meer openheid zijn in de discussie? Ik denk het wel….


  ⚠️ Meld

 5. nee henk ook jouw mening telt,ik ben democraat in hart en nieren. Het is toch schitterend dat we erover van mening kunnen verschillen? met een 1 partijstelsel zouden we ook geen fora meer hebben want dan zou het een dictatuur zijn.


  ⚠️ Meld

Reageer