Lev-06 vindt dat Zwolle meer lef verdiend

Zwolle – De waardering van Lev-06 voor het stadsbestuur staat na drie jaar op een laag pitje. “Zwolle kan een dynamische stad worden, maar de politiek staat stil. De stad groeit, maar het college groeit niet mee.”

Lev-06: Het college geeft al jaren blijk van te weinig visie op de stad. Het grote plan ontbreekt. Daardoor is er ook geen samenhang tussen de nieuwe projecten. “Zwolle verdient lef, frisheid en een grotere betrokkenheid”, aldus voorman Sibrand Hofstra. De brief aan het gemeentebestuur vindt u bij ‘Lees verder’.

De brief van Lev-06 aan het gemeentebestuur:

 

Zwolle, 11 december 2008

 

Onderwerp:

–         Bijna 3 jaar college van burgemeester en wethouders Zwolle

–         Gebrek aan visie

–         Kansen voor de stad

 

Geacht college,

Lev-06 heeft de inzet van uw college sinds het aantreden ervan in 2006 nauwlettend en met veel belangstelling gevolgd. In 2007 en 2008 hebben wij met ‘Ranking the sites’ een prijs uitgereikt voor de beste politieke website in Zwolle. Hiermee verbinden wij onze twee belangrijkste thema’s met elkaar: (1) lef en levendigheid in Zwolle en (2) ­de manier waarop  inwoners, bedrijven, organisaties en andere belanghebbenden bij de besluit­vorming in onze stad worden betrokken. 

De directe aanleiding voor dit schrijven ligt in het debat dat de raadsgriffie morgen organiseert over de stedenbouwkundige ontwikkelingen in de binnenstad. De griffie wil iets doen met de maatschappelijke onvrede die is ontstaan door een aantal nieuwbouwprojecten. Lev-06 herkent zich in die bezorgdheid en waardeert het initiatief van de griffie. Het beter benutten van de binnenstad, de realisatie van een sfeervol en dynamisch centrum en de sprong over de gracht zijn wat ons betreft belangrijke punten bij de komende verkiezingen.

Waardering en kritiek

Lev heeft gemengde gevoelens bij het opereren van uw college. Er bestaat waardering voor uw inzet voor de sociale pijler. Zwolle heeft een begin gemaakt met cultuurbeleid, het opzetten van stadsmarketing en gebruik van het evenemententerrein. Ook mag er vanaf 1 januari 2009 overal en altijd getrouwd worden. De bestaande beperkingen worden daarvoor zijn opgeheven. In het blad Binnenlands Bestuur wordt dat gemeld onder het kopje “Alles kan in Zwolle”.

“Stad groeit, bestuur groeit niet mee”

Nee, niet alles kan in Zwolle: daarvoor ontbreekt het te veel aan frisheid en lef, misschien ook wel betrokkenheid. De stad groeit, maar het bestuur groeit niet mee. Ingespeelde politieke verhoudingen en constellaties lijken daar mede debet aan. Daarmee wordt elan verspeeld (het stadion van FC Zwolle is een lijdensweg in plaats van een feestje) en wint behoudzucht (lees: afspraken met projectontwikkelaars etc.) het al op voorhand van de verbeelding. Plannen voor de stad laten zich niet altijd in rekenmodellen vatten.

Visie op de stad

Lev-06 mist bij het college visie op de stad als geheel en op de (ruime) binnenstad. Waarom geen pleinenvisie ontwikkeld? Waarom niet in kaart gebracht waar volgens u de historische binnenstad onaangetast moet blijven. Daarnaast: informeer burgers, licht ze voor, geef ze een stem en laat ze meedenken.

Zo voert u al gesprekken over de invulling van ziekenhuislocatie Weezenlanden, lezen we in een recent stuk aan de raad. Wij willen graag weten met wie u praat en waar wij terecht kunnen om ideeën en wensen kenbaar te maken.

Kerk naast park

Lev mist de gedrevenheid om van Zwolle een echt dynamische stad te maken. Als er iets gebeurt lijkt het gelegenheidspolitiek, haast per toeval. Een megakerk aan de rand van het evenemententerrein de Weezen­landen is niet handig. De kerk kan ook naar de rand van de stad. De samenhang tussen projecten ontbreekt.

Breng deelgebieden in kaart

Hoe en waar kan de binnenstad meegroeien? Dat is voor Lev een centrale vraag. Eerste prioriteit lijkt te zijn om plekken te inventariseren en er eigen plannen voor te maken. In elk geval moeten we voorkomen dat we locaties zonder veel nadenken weggeven. We mogen er best de tijd gebruiken om tot een mooie invulling te komen. De investering is immers voor altijd.

Stad is ontmoeting

Voor ons staat vast dat de aantrekkingskracht van de stad makkelijk kan worden vergroot. We kunnen meer mensen naar de stad trekken die daar langer verblijven. Dynamiek. De stad als ontmoetingsplek. En dat bereiken we niet alleen met grote blokken woningbouw.

Inbreng Lev

Volgens Lev kunnen we veel meer bereiken met ons centrum. Lev-06 zal u de komende maanden voeden met frisse ideeën en voorstellen om meer uit de binnenstad te halen. Daarbij kijken we ook naar de potentie van het gebied net buiten de stadsgracht.

Sprong over de gracht

Met levendigheid als vertrekpunt leggen wij uw college het volgende voor:

In zekere zin leunt de binnenstad nu overwegend op het historisch karakter, het winkelaanbod, horeca en een aantal verspreide voorzieningen als bioscoop en museum. De grachten vormen een soort van natuurlijke begrenzing. Hoe staat uw college ten opzichte van de gedachte om over de grachten “heen te springen” en daar tegelijkertijd een nieuwe dimensie aan toe te voegen: een gebied waar creativiteit wordt geconcentreerd, ruimte is voor moderne architectuur met een menselijke maat?

‘Dynamische vinger’: Kerkbrugje – Nooterhof

Het lijkt ons een grote uitdaging om de binnenstad met het Park Weezenlanden te verbinden en daar functies onder te brengen als bibliotheek (lezen en voordragen in het park), filmhuis, Hedon en een bezoekerscentrum. In het park komt een stadsstrand voor de zomer. Het provinciehuis zou een mix van culturele functies kunnen krijgen, net als de Verkade-fabriek in Den Bosch. Een deel van de ambtenaren krijgt een nieuwe plek in de Spoorzone. Verder kan Zwolle een nieuw landmark gebruiken, in de vorm van een opvallend paviljoen, uitkijktoren of cultuur-toeristische trekker. Daar waar woonfuncties gehandhaafd blijven kiezen we voor nieuwbouw met lef (architectuur, hoogte, doel­groepen).

Wij vragen uw college het volgende:

1.     Bent u het met ons eens dat het tegelijkertijd opwaarderen van het huidige centrum, de uitbreiding ervan en de verbinding tussen oud en nieuw prioriteit nummer 1 voor het college zou moeten zijn?

2.     Wat is uw visie daarop?

3.     Hoe staat uw college ten opzichte van de gedachte om over de grachten “heen te springen”?

4.     Wat zijn uw ideeën over de verbinding tussen binnenstad en de locaties Weezenlanden (park en ziekenhuis)?

5.     Kunt u ons zeggen met wie u in gesprek bent voor locatie de Weezenlanden?

6.     Bent u bereid gebieden te reserveren, duurzaam te investeren in onze stad en in dat verband geen overhaaste besluiten te nemen die een dergelijke ontwikkelingsruimte bij voorbaat blokkeren?

Lev-politics

Lev oppert, wil de discussie voeden, met frisse ideeën komen. Wij willen ook ideeën bij anderen losweken en samenwerken met andere partijen. We stimuleren daarbij het overleg tussen oude en nieuwe gebruikers. We kunnen de plannen samen met de Zwolse bevolking tot volle bloei brengen. Geen lijdensweg, maar een feest. Het is samenwerken; het is voor ons allemaal.

Wij willen géén door geld, partijpolitiek of woningbouw gedomineerde ontwikkeling tegen het centrum aan. Dat staat ons allemaal in de weg. Vroeger of later. Als we de sprong over de gracht maken creëren we ruimte en werken we aan het opwaarderen van het huidige centrum. Dat gaat hand in hand en zal elkaar ver­sterken.      

Net zoals de raadsgriffie wil Lev de onvrede wegnemen. We willen de sfeer in de stad omzetten naar dynamiek en enthousiasme.

Met vriendelijke groet, namens Lev-06,

Sibrand Hofstra

Artikel delen:
Reacties 33
 1. Laagvlieger.
  Die Hofstra heeft een te grote shot genomen.
  Hij begrijpt in zijn roes niet dat zijn polsstok te kort is.
  Dus springen over de stadsgracht lijkt me voor hem en zeker in dit jaargetijde geen feestelijk dynamisch pretje in zij benevelde over enthousiasme.


  ⚠️ Meld

 2. legt meerdere malen de vinger op de zere plek, zoals stadion en de mega kerk… toont duidelijk inzicht en zou wel eens een frisse wind in het college kunnen worden mocht het ooit lukken!


  ⚠️ Meld

 3. Zwolle moet meer BRUISEN
  De verkiezingskoorts slaat bij sommige mensen wel héél vroeg aan.
  Tijd voor een rustgevend BRUISTABLETJE dus. :'( :'( :'(


  ⚠️ Meld

 4. Die politiek frisse winden kennen we nu onderhand wel. Eenmaal op het pluce gezeten -is het slapen en zakken vullen. Maar droom maar lekker verder hoor. Ik eet geen boterham minder om al die politieke ego-tripperij. ;D ;D ;D


  ⚠️ Meld

 5. Blablabla, ik heb je nog geen enkel argument zien typen, komt een beetje over alsof je je vooringenomenheid belangrijker vind, dan verdieping in het onderwerp. Lees je de Telegraaf toevallig?


  ⚠️ Meld

 6. de lezers van dit forum zouden zich eens moeten verdiepen in het gedachtengoed van onze ongekroonde berkumse koning, dhr. willem lucht, politiek leider LwL nederland. niemand kan ontkennen dat die een zeer aparte en eigenzinnige kijk op de politieke agenda heeft. mijn stem heeft hij alvast.


  ⚠️ Meld

 7. Ha-ha-ha -en dan verlangt ene Ghehe van mij (zie de reacties van Pp en Joop) -dat ik met argumenten kom? Ga jij maar lekker de Donald Duck lezen -dan ga ik weer wat anders doen. 😀 😀 😀


  ⚠️ Meld

 8. meedenken
  Bedankt voor de dubbele prima’s! Tja, tegen Willem Lucht kan niemand op… Lev-06 is de jongste politieke partij van Zwolle; zie de website voor meer info. En voor wie nog gelooft in de mooie kanten van onze democratie; meedenkers en doeners zijn altijd welkom!


  ⚠️ Meld

 9. Blablabla, dat lijkt me ook beter, na je laatste reactie neem ik je al helemaal niet meer serieus. nou ja, veel plezier met lachen om je eigen grap dan maar….


  ⚠️ Meld

 10. Hoi,
  Tsja, altijd afgeven op alles is ook een manier,
  maar actief je bemoeien met wat er gebeurd is een andere manier die mij meer aanspreekt. Succes met de frisse wind, en wellicht gaat die in Zwolle waaien.  ⚠️ Meld

 11. Pp -die vraag kun je beter aan al die lui stellen die meneer Hofstra zo’n bekende veer in zijn achterste menen te moeten steken. Want deze lieden -hebben mensen met veel politieke bla-bla-bla kennelijk zeer hoog zitten. En dan moeten we ze ook nog serieus nemen???? Nou -ze doen maar.:D 😀 😀
  O -néé -lachen mag hier ook al niet meer. Dat is hier op deze site alleen voorbehouden aan de pseudo-intellectuelen. Niet waar Ghehe? ;D ;D ;D ;D ;D


  ⚠️ Meld

 12. wen er maar aan bla-bla-bla, tis soms net een oorlog hier. maar trek je er maar niks van aan, deze linkse, anti-telegraaf, WERELDVERBETERAARS komen vaak ook niet verder dan de standaard prietpraat waar links om bekend staat. cuba lijkt me een mooi plekkie voor ze.


  ⚠️ Meld

 13. Blablabla, kun je misschien ook nog gewoon een discussie voeren, of zit je hier enkel om mensen af te blaffen?

  Om even weer naar het onderwerp terug te keren; beargumentering is ook alles wat ik vroeg, beargumenteer je uitspraken aangaande de opstelling van Lev-06. Dat was geen kritiek, maar een vraag om je nader toe te lichten. Dus bijdeze dus nogmaals, want losse uitspraken voegen niet zoveel toe, begrijp je? Als je mensen wilt overtuigen van je standpunt, dan kan dat; beargumenteer je stelling, daarvoor is een forum toch?  ⚠️ Meld

 14. De gemeente voert op dit moment nog geen gesprekken met externe partijen over de invulling van ziekenhuis de Weezenlanden, dat over enkele jaren naar de Oosterenk verhuist. Dat schrijft het Zwolse college van burgemeester en wethouders in een reactie op vragen van Lev-06. “Deze locatie is eigendom van de Isala klinieken. Als we gaan praten met externe partijen, dan zullen we met alle betrokkenen, dus ook met de buurt, communiceren over de ontwikkeling van deze locatie”, aldus het college.

  In de brief geven B&W aan wel iets te zien in het idee van Lev-06 om een sprong over de gracht te maken, voor een aantal culturele en recreatieve voorzieningen: “De ontwikkeling van onze stad brengt met zich mee dat functies die niet in de binnenstad passen, maar wel voor het stadscentrum van belang zijn, een plaats wordt gezocht in aan de binnenstad grenzende gebieden. (…) Het voorgaande maakt duidelijk dat de sprong over de gracht in onze ogen opportuun is.”

  LEV-06


  ⚠️ Meld

 15. Hoi Sibrand, hebben jullie al plannen over invulling van het ziekenhuis de Weezenlanden, mocht dat vrij komen? Over bedrijvigheid in de X-Ray is zeker ook nog niets bekend? Staat al wel een paar jaar leeg.

  Succes in elk geval!


  ⚠️ Meld

 16. Ja ik persoonlijk zelf ook, liever aan de gracht liggen dan er in…..als jij er liever in ligt, bewoner van assendorp, ga gerust je gang; ruimte genoeg!

  Overigens: luie kont? Ik zie een partij die zich vrijwillig actief inzet voor de stad (of je het er nu mee eens bent of niet). Ik vraag me dan af waarom jij vind dat ze een luie kont hebben. Dan zul je het waarschijnlijk vergelijken met je eigen vrijwilliige drukke bijdrage aan het lokale beleid, die dan waarschijnlijk veel groter is dan dat van lev-06. Dus bijdeze de vraag; wat doe jij vrijwillig voor Zwolle?


  ⚠️ Meld

 17. Als je dat bedoelt met in de gracht, dan was ‘wat mij betreft springen ze in de gracht’ dus eigenlijk vriendelijk bedoeld? Je gunt ze een leuke boot, aardig van je 🙂


  ⚠️ Meld

 18. Weezenlanden
  Fijn dat wat mensen voor ons in de gracht… eh… op de bres springen. Lev komt graag met frisse ideeën. Wat de locatie Weezenlanden ziekenhuis betreft, is het gaaf om daar over na te denken, juist omdat het zo’n mooie plek is. Wij willen graag ruimte voor cultuur; bibliotheek, theater, ateliers. Misschien studentenwoningen. We hebben de plannen nog niet uitgewerkt. En verder is dus de medewerking van Isala nodig, omdat zij eigenaar is van terrein/gebouw.


  ⚠️ Meld

 19. Lev heeft een hoop goede punten. Meer samenhang in de stad als geheel lijkt me zeker een belangrijk punt. Ik ben het zeker eens met Lev dat onze gemeenteraad werkt met een dorpse mentaliteit hetgeen niet echt realistisch is voor een stad met bijna 120.000 inwoners. Maar goed, gezien een hoop reacties hier, is die dorpse mentaliteit helaas wel op zijn plaats. Veel inwoners leven nog in een grijs verleden en houden jammerlijk vast aan reeds vervlogen tijden.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.