Groen licht voor restauratie Oude Ambachtsschool

Zwolle – Vrijdag 12 december zullen de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en SWZ vieren, dat het Rijk groen licht heeft gegeven voor het financieren van een substantieel deel van het begrotingstekort voor de restauratie en herbestemming van de Oude Ambachtschool tot ateliers en artlofts. Dit doet gedeputeerde Gert Ranter samen SWZ directeur Eddy Veenstra en wethouder Gerrit Piek.  

De Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) heeft woensdag 10 december jl. bekend gemaakt dat er een bedrag van ruim € 1,8 miljoen beschikbaar is voor de restauratie van de Oude Ambachtsschool. Hoewel de echte subsidiebeschikking nog even op zich laat wachten, kan er door een renteloze voorfinanciering van het Nationaal Restauratiefonds toch op korte termijn met de restauratiewerkzaamheden worden gestart. De provincie Overijssel stelt verder ook ruim € 4,5 ton beschikbaar om de restauratie te realiseren.

Eddy Veenstra, directeur SWZ: “Het is een fantastisch bedrag. Er is veel vraag naar bijzondere goedkope huurwoningen. Het is mooi dat we nu eindelijk kunnen starten. Juist in de huidige tijd moeten wij als woningcorporatie investeren in Zwolle. Ik weet zeker dat DOAS straks een aanwinst voor de stad is.” 

Wethouder Gerrit Piek zegt uitermate verheugd te zijn met de vorderingen rond de Oude Ambachtschool. “Het is een goede zaak dat we een pand dat deel uitmaakt van de geschiedenis van de stad door eendrachtig samenwerken weer een functie kunnen geven in de toekomst van Zwolle. Als treinreiziger viel het karakteristieke, maar wat vervallen gebouw langs het spoor me altijd al op. Ik ben blij dat we het gebouw nu weer een nieuw leven kunnen geven.” 

De provincie voert al een aantal jaren een lobby bij het rijk voor het wegwerken van de restauratieachterstanden van Overijsselse rijksmonumenten. Op initiatief van Provinciale Staten, die met de motie Lulofs al in 2005 € 3 miljoen beschikbaar hebben gesteld voor cofinanciering op de rijkssubsidies. 

Gert Ranter: ‘Het project Oude Ambachtsschool is een mooi voorbeeld van het behoud van monumenten door er een zinvolle nieuwe functie aan te geven. Het is een goede zaak dat woningbouwcorporaties en andere vastgoedbeherende en -ontwikkelende partijen op deze manier bijdragen aan het behouden van ons culturele erfgoed. We weten dat veel inwoners van Overijssel het behoud van dit soort gebouwen belangrijk vinden. De overheid heeft ook een rol om dit soort initiatieven te stimuleren. Wij zijn daarom erg blij met de rijkssubsidie en vullen die graag als provincie aan’. 

Behalve de Oude Ambachtsschool is ook voor de restauratie van de Nieuwe Toren in Kampen bekend geworden dat er ruim € 2 miljoen rijksgeld beschikbaar is. De provincie heeft toegezegd ook dit bedrag verder aan te vullen. Dat de restauratie van de Nieuwe Toren en DOAS door kunnen gaan is een gevolg van de motie van het CDA kamerlid de Nerée tot Babberich waarmee het rijk afgelopen zomer €50 miljoen heeft uitgetrokken voor het restaureren van 23 monumenten. Omdat dit bedrag niet toereikend was voor de volledige restauratie van alle 23 monumenten is het lange tijd spannend geweest hoeveel geld er voor de twee Overijsselse monumenten beschikbaar zou komen.  

 

 

Artikel delen:
Reacties 3
  1. de oude emmaschool aan de veemarkt hebben ze na jaren gekraakt te zijn maar gesloopt. de bewoners hadden er zo’n zooitje van gemaakt dat renoveren niet meer am frage was.
    gelukkig hebben we nu met kunstenaars van doen. respectabele lieden, gespeend van goed fatsoen, die zonder morren vertrekken en na jaren veel geld te hebben uitgespaard een wat duurder ateliertje kunnen betrekken.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.