Aandacht voor sterven bij Stadkamer Zwolle

Aandacht voor sterven bij Stadkamer Zwolle

Zwolle – Heb je in de laatste levensfase extra zorg en aandacht nodig? Zo ja, welke zorg is er dan voor jou beschikbaar? Een beladen onderwerp waar op 20 september in Stadkamer verder over gesproken wordt.

Na een korte film vertellen medewerkers vanuit thuiszorg, mantelzorg en professionele zorg over hun visie op de laatste levensfase en wat voor zorg er mogelijk is. Dit is een activiteit van het Regionaal Netwerk van Palliatieve Zorg.

Na een korte inleiding op de palliatieve zorg wordt een documentaire van Bureau Morbidee vertoond. Daarna spreekt Riëtte Dankelman van Zwolle Doet over ondersteuning van vrijwilligers in de laatste levensfase bij mensen thuis en Joke Boerma van Hospice Zwolle over het verblijf in een hospice. Daphne de Roode vertelt vervolgens over mogelijkheden van zorg en ondersteuning in de palliatieve zorg.

Met het organiseren van activiteiten streeft de werkgroep naar verbinding met organisaties op het gebied van palliatieve zorg, sterven en rouw. Verbinding tussen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Inhoudelijk zoekt de werkgroep antwoord op vragen als:

Hoe maak je het levenseinde bespreekbaar en zichtbaar en hoe kunnen we een bijdrage leveren aan maatschappelijke acceptatie en integratie van ‘sterven’, de laatste levensfase? En hoe kunnen we mensen bekend maken met het begrip ‘palliatieve zorg’ en de mogelijkheden hierin?

Het programma start op 20 september start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) bij Stadkamer aan de Zeven Alleetjes 1a te Zwolle. De toegang is gratis, aanmelden verplicht via stadkamer.nl/activiteiten

Artikel delen: