Recordopbrengst voor KWF tijdens collecte in Zwolle

Recordopbrengst voor KWF tijdens collecte in Zwolle

Zwolle – In 2021 werd weer gecollecteerd voor KWF en Zwolle heeft gul gedoneerd. In totaal is tussen 5 en 11 september het fantastische bedrag van € 65.279 opgehaald.

Het bedrag is € 15.000 meer dan in 2019, toen er voor het laatst met een bus werd gecollecteerd. Dit is voor KWF een absoluut recordbedrag, want er is nog nooit zo veel aan KWF tijdens de collecteweek gedoneerd.

Blij met de collectebus
In Zwolle kon men dit jaar via de collectebus contant geld doneren, maar ook via een iDEAL QR-code een eenmalig bedrag. Daarnaast werd er enthousiast door de bijna 700 collectanten en ruim 60 wijkhoofden gebruik gemaakt van collecteren via WhatsApp. Het was merkbaar dat er positief gereageerd werd door gevers en collectanten dat er weer met een bus gecollecteerd werd.

Het Zwolse vrijwilligersbestuur bedankt iedereen heel hartelijk die aan de collecte heeft bijgedragen en zich heeft ingezet: wijkhoofden, collectanten en natuurlijk de gevers in de gemeente.

Elk jaar 45.000 mensen
Sinds de oprichting van KWF in 1949 is de 5-jaarsoverleving van patiënten van 25% gestegen naar ca. 65%. Dat is natuurlijk een geweldige ontwikkeling. Maar er valt nog veel werk te verzetten. Elk jaar overlijden nog steeds ca. 45.000 mensen aan kanker. Het streven van KWF is dat minder mensen kanker krijgen, meer mensen die genezen en meer mensen die beter leven met en na kanker, want er is zoveel om voor te leven.
KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

Artikel delen: