Mobiel informatiepunt versterking Stadsdijken Zwolle gaat de wijk in

Mobiel informatiepunt versterking Stadsdijken Zwolle gaat de wijk in

Zwolle – Medewerkers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaan de wijk Holtenbroek in om het Definitief Ontwerp van het dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle toe te lichten.

Het mobiele Project Informatiepunt komt naar Wijkboerderij De Klooienberg, Winkelcentrum Holtenbroek en naar de Twistvliettoren. Klik hieronder op Lees verder voor de data en tijden. Daarnaast houdt WDODelta ook nog een inloopbijeenkomst op donderdagavond 14 oktober van 19.00 tot 22.00 uur in Wijkcentrum Holtenbroek. Bij alle activiteiten worden de geldende coronamaatregelen in achter genomen.

Voor alle delen van de dijk zijn de details verder uitgewerkt tot het Definitief Ontwerp. De keuzes zijn gemaakt op basis van kosten, technische mogelijkheden en impact op de omgeving. Tijdens de wijktour geven projectmedewerkers toelichting op het ontwerp en is er gelegenheid vragen te stellen. Vervolgens werkt het waterschap het Definitief Ontwerp verder uit tot een uitvoeringsontwerp. Naar verwachting gaat halverwege volgend jaar de eerste schop de grond in.

Er zijn verbeteringen nodig aan ongeveer 7,5 kilometer van de stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners, Travers Welzijn, gemeente, provincie en Rijkswaterstaat bereidt het waterschap de plannen voor. Naar verwachting gaat medio volgend jaar de eerste schop de grond in. Meer informatie is te vinden op wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle

Dit is het programma van het mobiele Project Informatiepunt:

  • Zaterdag 25 september 14.00 – 17.00 uur Wijkboerderij De Klooienberg
  • Woensdag 29 september 14.30 – 18.30 uur Winkelcentrum Holtenbroek
  • Zondag 3 oktober 13.00 – 16.00 uur Wijkboerderij De Klooienberg
  • Woensdag 6 oktober 14.30 – 18.30 uur Winkelcentrum Holtenbroek
  • Zaterdag 9 oktober 13.00 – 17.00 uur Twistvliettoren

Dijkversterking Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Om overstromingen te voorkomen, worden de komende dertig jaar in heel Nederland 1500 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen versterkt.

Artikel delen: