Actieplan voor tekort aan hulp bij de huishouding

Zwolle – De gemeente Zwolle en de zorgaanbieders hebben samen de handen ineen geslagen om een oplossing te zoeken voor de leveringsproblemen bij de hulp bij het huishouden binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gezien het hardnekkige karakter van de problemen heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met alle zorgaanbieders en is op basis hiervan een gezamenlijke aanpak opgesteld.

Het accent van de mogelijke oplossing ligt op de werving van nieuwe hulpen in het bijzonder en op werken in de thuiszorg in het algemeen. Dit betekent dat er naast een arbeidsmarktoffensief ook een publiciteitscampagne wordt begonnen. Aanleiding van de maatregelen is het feit dat de aanbieders voor hulp bij het huishouden Wmo niet kunnen voldoen aan de leveringsverplichtingen, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt, het sterk afgenomen werkzoekenden bestand door het grote vacatureaanbod. Een andere factor is het negatieve beeld dat is ontstaan van werken in de thuiszorg door alle media-aandacht rondom fusies. De gemeente Zwolle heeft vanuit haar rol als opdrachtgever in het periodieke uitvoeringsoverleg met de tien zorgaanbieders voortdurend aandacht gevraagd voor de leveringsproblemen, vooral in het belang van gedupeerde cliënten. Dit heeft niet tot verbetering geleid.

Arbeidsmarktoffensief

Om hulpen bij het huishouden te werven maken de zorgaanbieders gebruik van verschillende wervingskanalen, zoals advertenties, de vacaturebank van het Centrum Werk en Inkomen (CWI) en van bijvoorbeeld werving- en selectiebureaus gericht op de zorg. Deze inzet levert te weinig nieuwe arbeidskrachten op. De zorgaanbieders gaan daarom nu intensiever samenwerken met partners van Werkplein De Lure, zoals het Werkloket en het CWI. Er wordt onderzocht of de tot nu toe versnipperde wervingsacties een steviger en structureel karakter kunnen krijgen in de vorm van een gezamenlijk project gericht op nieuwe instroom.

Publiciteitscampagne

De gemeente en zorgaanbieders zijn het erover eens dat er een imagoverbetering van werken in de thuiszorg nodig is. Daarom verschijnen in januari onder meer artikelen in de huis-aan-huis-kranten en wordt er die maand ‘de week van de hulp bij het huishouden’ georganiseerd. Zowel bestuurders als ook portefeuillehouder E. Dannenberg maken zich een dagdeel vrij om aan de slag te gaan als hulp bij het huishouden. In die week staan er diverse activiteiten rondom hulp bij het huishouden op stapel.

De problemen binnen de hulp bij het huishouden richten zich op zowel de inzet van hulpen bij spoedeisende situaties (binnen 48 uur) als ook de afgesproken leveringstermijn van maximaal vijf werkdagen. De problemen treffen direct cliënten die na een zorgvuldige indicatieprocedure een beroep doen op de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden. Daarbij gaat het vaak om kwetsbare mensen die in veel gevallen (te) lang hebben gewacht of naar andere oplossingen hebben gezocht in hun omgeving, alvorens zij een beroep doen op ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente en ook de zorgaanbieders vinden dit beide een onaanvaardbare situatie. Zij zetten daarom alles op alles om zo spoedig mogelijk te zorgen voor meer hulpen in de huishouding.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. hoi ik ben best bereid voor de thuis zorg te werken maar alleen jammer dat het zo weinig verdiend nette 8 euro en dan gaat alles er nog af wat houd je over 5 euro ook geen wonder dat niemand er voor wil werken >:(ps dan doe ik liever vrijwillergers werk bij de thuis zorg wordt nog gewaarderd ook gr jora


    ⚠️ Meld

Reageer