Meer aandacht voor hondenbeleid Zwolle Zuid

Zwolle –  Verontruste burgers uit Zwolle Zuid krijgen geen aandacht voor de handhaving van het gemeentelijk hondenbeleid. Dat zegt de SP in Zwolle dinsdag. “In april 2008 hebben zij al hun twijfels uitgesproken over de effectiviteit van handhaving bij loslopende honden en overlast van hondenpoep. In augustus ontvingen zij een reactie van de wethouder met de mededeling dat het probleem moeilijk is op te lossen. Direct daarop gaven zij in een reactie weer dat zij zich niet serieus voelden genomen en dat een adequate aanpak van de problematiek ontbreekt”. Tot op heden blijft een reactie van de gemeente uit, zegt de SP.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: “De SP kan zich goed voorstellen dat de mensen in Zwolle een adequate handhaving verwachten van het opgestelde beleid van de gemeente Zwolle. Ook als het gaat om het hondenbeleid. Het is logisch dat deze bewoners zich gepasseerd voelen door de wethouder nu deze de problemen niet serieus lijkt te nemen.” De SP wil van de wethouder weten of hij ingaat op de uitnodiging van de bewoners van Zwolle Zuid voor een wandeling door de wijk. Daarnaast wil de SP weten wat de controles het afgelopen jaar precies hebben opgeleverd.

Vragen SP:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad, wil ik namens de SP vragen stellen over het beleid rondom honden.

Inleiding

Eind april 2008 heeft het college een brief ontvangen van verontruste en bezorgde bewoners van Zwolle Zuid. In deze brief hebben zij aandacht gevraagd voor het gemeentelijke hondenbeleid. Pas in augustus 2008 ontvingen deze bewoners een reactie van de wethouder. In deze reactie geeft de wethouder aan dat het probleem rondom overlast van hondenpoep en loslopende honden moeilijk op te lossen is. Daarnaast is aangegeven dat de gemeente de beschikbare middelen zo goed mogelijk wil inzetten om de overlast te beperken. Naar aanleiding van deze reactie hebben de bewoners van Zwolle Zuid een brief verzonden (eind augustus) aan de wethouder met daarin onder andere de volgende punten:

o       er is twijfel over de beoogde effectiviteit van de controles

o       de overlast die de bewoners ervaren wordt op ambtelijk niveau niet serieus genomen

o       een adequate aanpak van de problematiek ontbreekt

o       er moet een adequate controle komen en keiharde sancties bij overtreding.

Bovendien nodigen de bewoners van Zwolle Zuid de wethouder uit voor een gesprek en een wandeling door de wijk.

De SP kan zich goed voorstellen dat de mensen in Zwolle een adequate handhaving verwachten van het opgestelde beleid van de gemeente Zwolle. Het is logisch dat deze bewoners zich gepasseerd voelen door de wethouder. De mensen in Zwolle mogen van hun gemeente verwachten dat zij het opgestelde beleid (ook inzake honden) op een juiste wijze handhaven.

Dit brengt ons bij de volgende vragen:

1.      Wat is uw oordeel over de punten die de bewoners aandragen in de brief van augustus 2008?

2.      Zijn er na afloop van de aangekondigde controles opnieuw controles geweest om de overlast rondom onaangelijnde honden en het niet opruimen van hondenpoep te voorkomen? Zo ja, hoeveel boetes en waarschuwingen hebben deze controles opgeleverd (onderverdeeld in de afgelopen maanden)? Zo nee, waarom niet?

3.      Hoeveel klachten heeft de gemeente Zwolle in 2008 ontvangen over overlast van honden (uitgesplitst per wijk)?

4.      Heeft de wethouder het schrijven van deze verontruste burgers uit Zwolle Zuid al beantwoord? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

5.      Is de wethouder bereid met de bewoners van Zwolle Zuid een wandeling door de wijk te maken en in gesprek te gaan en met elkaar van gedachten te wisselen over het hondenbeleid van de gemeente Zwolle? Zo ja, op welke termijn kunnen de bewoners een uitnodiging verwachten? Zo neen, waarom niet?

Namens de SP-fractie,

T. Siderius

Artikel delen:
Reacties 8
 1. Honden moeten meer los kunnen lopen.
  Die hondenlosloopterreinen zijn veel te klein. >:(
  De baasjes blijven echter wel verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep. 😛


  ⚠️ Meld

 2. En hoe zit het met het hondenprobleem in Stadshagen?
  In Stadshagen mogen ze datzelfde wel doen. Inmiddels zie ik gemiddeld meer honden los lopen dan aan de lijn. En ik heb het dan niet over de zogenaamde losloopgebieden waar ik het zie.
  En hondenschijt ook meer dan genoeg op plekken waar het niet hoort te (blijven) liggen.


  ⚠️ Meld

 3. ja Larry ik woon in zuid en heb ook een hondje maar laat hem op plaatsen uit waar niemand loopt of speelt .En als hij toch eerder wat doet doet ik in een plastic zakje en gaat in de container .Dus ik vraag mij ook af waar het is in zuid


  ⚠️ Meld

 4. Bij mij in de buurt waarschijnlijk ;D Laat de hond altijd los lopen. Beest heeft beweging nodig en er is ruimte zat. Vooral deze tijd van het jaar spelen er weinig kinderen buiten, wat niet wegneemt dat de schijt gewoon opgeruimd dient te worden maar naar mijn mening kunnen de regels wat betreft het loslopen wel versoepeld worden.


  ⚠️ Meld

 5. Ik zou ook graag meer plekken zien waar mijn hond lekker los kan rennen, zonder dat wij als baasje constant in de poep trappen (dus losloopplekken met een looppad!). Want hoe dol ik ook ben op mijn hond, ik trap er ook niet graag in. Dat risico is op de losloopplekken bij mij in de buurt zeeer groot!!! Dus laat ik nu mijn hond uit op plekken waar zij lekker (en ongeoorloofd dus) los kan rennen en ik mijn voeten schoon kan houden…
  Ik ben er nog nooit op aangesproken overigens!


  ⚠️ Meld

 6. Hondenpoep
  Blijkbaar wordt er erg weinig aan handhaving gedaan!
  Het parkje tussen de Staatsman- en Ministerlaan t.h.v. van LimburgStirumware is goed een maand geleden gemaaid.
  Dan wat regen en je hebt de beerput compleet..
  Daar (in de buurt) lopen is werkelijk om onpasselijk van te worden van de stank!
  Inmiddels is de ergste geur weggespoeld.
  Dus opruimplicht is een lachertje en het aanlijnbeleid eveneens.
  Een wijkagent raadplegen over andere dingen geeft tevens een indruk van het handhavingsbeleid, daar wordt je met een kluitje in het (ondergepoepte) riet gestuurd.
  (die man gaat overigens iets in auto’s doen en weg bij de politie….)


  ⚠️ Meld

Reageer