College informeert de gemeenteraad over de plannen huidige C&A locatie

College informeert de gemeenteraad over de plannen huidige C&A locatie

Zwolle – Een Zwols samenwerkingsverband verenigd onder de projectnaam ‘De Kwartiermaker’ heeft een plan ontwikkeld voor de C&A locatie. De plannen bevinden zich in het voorlopig ontwerp stadium en zijn in nauw overleg met de gemeente ontworpen en sluiten aan bij de visie van de gemeente op de herontwikkeling van het Broerenkwartier.

Door het informeren van de raad over het voorlopig ontwerp kan het participatietraject met de omgeving in gang worden gezet en wordt het plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Zodra het definitieve ontwerp gereed is, wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad.

Oorspronkelijke vorm etalages komen terug
Het huidige pand is een ontwerp van de bekende architect Alexander Bodon. Het is een voorbeeld uit de tijd van het Nieuwe Bouwen met de voor Bodon’s kenmerkende uitgekiende detaillering. Het oorspronkelijke ontwerp is door architect Tim Versteegh als uitgangspunt genomen voor enerzijds herstel en ook een doorontwikkeling van het huidige pand.

Op de begane grond blijft C&A gevestigd. De oorspronkelijke vorm van de etalages wordt teruggebracht en aan de Nieuwstraat wordt de dichte gevel opengemaakt.
De eerste verdieping wordt getransformeerd naar woningen. Bovenop het bestaande gebouw worden in de huidige plannen drie lagen met woningen toegevoegd. Het beoogde plan biedt vooralsnog ruimte aan 68 huurwoningen. In lijn met de Ontwikkelstrategie Wonen is in deze ontwikkeling aandacht voor betaalbare huurwoningen.

13 oktober inloopavond
Het plan wordt op 13 oktober tijdens een inloopavond over de herontwikkeling van het gehele Broerenkwartier aan inwoners en ondernemers van het Broerenkwartier gepresenteerd. Op deze avond worden de bezoekers ook geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het voormalig Hudson’s Bay pand en over de vorderingen van de Weeshuispassage.

Naar een levendig en leefbaar Broerenkwartier
Er gebeurt veel in het Broerenkwartier. Aan de Weeshuispassage wordt hard gewerkt, de plannen van Hudson’s Bay vorderen gestaag en het oude Librije pand herbergt inmiddels het nieuwe restaurant ‘Jaffa Jaffa’.

Ook de openbare ruimte wordt stuk voor stuk opgepakt. Het terras van het Vliegerhuys heeft een metamorfose ondergaan en het gedeelte rondom het Pestengasthuys is fraai opgeknapt. Ook zijn er ideeën om samen met ondernemers activiteiten op de pleinen te gaan organiseren.

De gemeente houdt in het najaar een aantal Broerencafés om samen met inwoners en ondernemers toe te werken naar een levendig en leefbaar kwartier. Inwoners en ondernemers kunnen zich op 13 oktober inschrijven voor een van deze avonden.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Waar wordt de inloopavond op 13 oktober over de herontwikkeling van het gehele Broerenkwartier aan inwoners en ondernemers van het Broerenkwartier gepresenteerd?
    gemodereerd

Reacties zijn gesloten.