PvdA wil informatieronde over waterproblematiek Zwartewaterzone

PvdA wil informatieronde over waterproblematiek Zwartewaterzone

Zwolle – PvdA-fractielid Herman Sieben vindt dat de schriftelijke vragen over de hoogwaterproblematiek van afgelopen zomer in relatie tot de Zwartewaterzone onvoldoende zijn beantwoord.

Daarom dient hij een verzoek in om deze beantwoording te agenderen voor een informatieronde. Ook pleit hij voor aanvullende informatie door externe deskundigen.Herman Sieben: “In de beantwoording van de artikel 45 vragen wordt in algemene zin ingegaan op de mogelijke watersysteemeffecten van het bouwen in de Zwartewaterzone.

Er zijn bij de beantwoording van de vragen geen externe inhoudelijke deskundigen geraadpleegd. Ook zijn na het uitkomen van het IPCC-rapport, het rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, de samenwerkingspartners niet nogmaals geconsulteerd. In de beantwoording wordt niet ingegaan op de kwantitatieve aspecten van de onderliggende waterscenario’s. De gemeenteraad heeft tot nu toe geen kennis van de in 2019 beschreven onderliggende scenario’s. Interessant is ook de vraag of de scenario’s bijgesteld moeten worden naar aanleiding van het IPCC-rapport en de wateroverlast in 2021.”

Daarnaast wordt in de beantwoording gesproken over de toename van de buffercapaciteit. “Is deze toename voldoende voor de toekomstige ontwikkelingen?”, vraagt Sieben zich af. “Naar aanleiding van het IPCC-rapport en de wateroverlast wordt er door bijvoorbeeld deskundigen van de Wageningen University & Research (WUR) aangegeven dat er meer ruimte voor water moet komen.”

Tijdens de behandeling van de gebiedsvisie Zwartewaterzone is de gemeenteraad niet geïnformeerd over de onderliggende scenario’s, stelt de klimaatwoordvoerder van de PvdA. “Door de projectontwikkelaar werd in de inspraak gesteld dat de garages één keer in de honderd jaar onder zouden lopen. Op welk scenario dit was gebaseerd is nooit bekend gemaakt. Terwijl het juist bij de behandeling van het Stedenbouwkundig Ontwikkelplan door de gemeenteraad het van belang is dat de gemeenteraad goed geïnformeerd wordt over de mogelijke scenario’s als het gaat om wateroverlast naar aanleiding van klimaatveranderingen.”

In het licht van het IPCC-rapport en de wateroverlast in Limburg afgelopen zomer, willen deskundigen en overheden, zoals ministers en waterschapbestuurders, het beleid wederom tegen het licht houden. Sieben: “In die zin is de vraag ook relevant of de uitgangspunten met betrekking tot het bouwen in de Zwartewaterzone ook bijgesteld dienen te worden? Een informatieronde over de gestelde vragen en commentaar op de scenario’s kan leiden tot een betere standpuntbepaling van de gemeenteraad bij de behandeling van het Stedenbouwkundig Ontwikkelplan. Het zou dan ook goed zijn dat een informatieronde voor de behandeling van het Stedenbouwkundig Ontwikkelplan zal plaatsvinden.”

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Als je – na alle ophef en de wateroverlast eerder dit jaar in Nederland, Duitsland en Belgie – nu nog een woning gaat kopen, dan heb je ze echt niet allemaal op een rijtje.

    Die mensen zullen denken …. dit overkomt mij niet.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.