Ontwikkeling Zwarte Waterzone in Holtenbroek weer een stap dichterbij

Ontwikkeling Zwarte Waterzone in Holtenbroek weer een stap dichterbij

Zwolle – De ontwikkeling van het gebied Zwarte Waterzone in de wijk Holtenbroek komt weer een stap dichterbij. Het college van B&W stemde deze week in met het stedenbouwkundig ontwikkelplan. Het plan is nu klaar om ter besluitvorming voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Het gebied heeft een unieke ligging langs het Zwarte Water. En is nu voor veel Zwollenaren nog niet toegankelijk omdat het deels achter hekken ligt en er bedrijven gevestigd zijn. Met de ontwikkeling van de Zwarte Waterzone wordt dit deel van de stad een uniek woon-, werk- ,en recreatiegebied. Tegelijkertijd wordt het gebied groener en helemaal klimaatadaptief ingericht, dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met het toekomstige klimaat.

In 2019 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie voor de Zwarte Waterzone vast. In de gebiedsvisie staan de plannen en ideeën voor het gebied en de spelregels voor de ontwikkeling. In het stedenbouwkundig ontwikkelplan staat de verdere uitwerking van de plannen voor het gebied.

Het plan van de Zwarte Water Ontwikkelcombinatie (BEMOG/ BPD) gaat over twee locaties, namelijk de Stadsoevers, dit zijn de bestaande jachthavens, en de Stadskade, dit is het industriegebied Triferto/Botermanhaven. Het is de bedoeling om deze twee gebieden groener, opener, toegankelijker en levendiger te maken. Want een deel van het gebied ligt nu nog achter hekken. Als bezoeker kun je daar niet direct bij het water komen. Straks worden deze terreinen openbaar toegankelijk waardoor bewoners het Zwarte Water kunnen bereiken, een wandeling kunnen maken en op de oevers kunnen verblijven. “Holtenbroek biedt straks aan haar eigen en ook aan nieuwe bewoners een prachtige nieuwe woon-, werk- en verblijfslocatie”, geeft wethouder Ed Anker van ruimtelijke ontwikkeling aan.

“Dit deel van Zwolle is nu nog verscholen, maar echt uniek vanwege de ligging. Je leeft hier letterlijk met het water en je bent tegelijkertijd dicht bij het centrum van Zwolle. De ligging aan het water biedt ook enorme kansen om dit deel van Zwolle klaar te maken voor de toekomst en waterrobuust en klimaatadaptief te bouwen. Leven met water, hoog water en klimaatverandering zijn uiteraard belangrijke aandachtspunten bij de ontwikkeling van dit gebied. De Zwarte Waterzone is straks ingericht op toekomstige klimaat- en weersveranderingen.

Het klinkt misschien gek maar met de ontwikkeling in dit gebied komt er straks meer ruimte voor water dan dat er nu is. Bij het plannen maken houden we namelijk bij iedere stap rekening met het water en het toekomstige klimaat. Zo kan de parkeergarage waarop de woningen gebouwd gaan worden, water opvangen bij een hoge/ extreme waterstand.”

De locaties Stadsoevers en Stadskade worden straks dus groener, opener, toegankelijker en levendiger. Op de Stadsoevers komt een mix van wonen en recreatie. Er komen hier ongeveer 280 woningen voor jong en oud, van goedkoop tot duur en zowel huur- als koopwoningen, tegelijkertijd wordt het gebied veel groener ingericht onder andere met bloemen, grassen, riet, struiken en bomen. Zo biedt het gebied een plek voor diverse planten en dieren. Ook komen er wandelpaden en kun je de rivier echt beleven. Zo is bijvoorbeeld bij een lage of normale waterstand de oever normaal begaanbaar. Bij hoogwater is de oever op sommige plekken alleen bereikbaar via stapstenen of kleine eilandjes.

De Stadskade wordt echt een stoere plek. Dit past ook bij de geschiedenis van deze plek. Deze locatie wordt een unieke ontmoetingsplek voor de wijk en de stad. Hier komt onder andere horeca met een hotel en is plek voor bedrijfjes, voor bijvoorbeeld jonge startende ondernemers. De nieuwe invulling van dit gebied levert ongeveer 150 extra arbeidsplaatsen op.

Buurtbewoners hebben via verschillende sessies meegepraat over de plannen voor dit gebied. Input en reacties zijn waar mogelijk ook meegenomen in het stedenbouwkundig ontwikkelplan. Hiermee is het plan nog niet klaar. Er zijn nog zaken die verder uitgewerkt worden en waar bewoners over mee kunnen denken. Dit zijn onder andere de inrichting van het openbaar groen en de architectuur van de woningen. Ook het onderdeel verkeer moet nog verder worden uitgewerkt. Dit doet de gemeente samen met de ontwikkelende partijen en waar mogelijk ook de omwonenden. Het gaat hier om verkeer in de hele wijk. Zo komen er in de wijk verschillende verkeersmaatregelen om de bereikbaarheid en de doorstroming goed en veilig te houden. Voor een deel van deze verkeersmaatregelen heeft de gemeente subsidie gekregen van het Rijk via de woningbouwimpuls.

Als de gemeenteraad instemt met het stedenbouwkundig plan, kan de ontwikkelcombinatie aan de slag met een bestemmings- of omgevingsplan. Als alles volgens planning loopt kan in 2024 de bouw starten van de eerste woningen.

Artikel delen: