125 ideeën voor wijkbudget

Zwolle – Vanaf 10 november tot 5 december konden bewoners van Wipstrik, Westenholte, Berkum en bewoners van de buurten Ittersum, Ittersumerbroek en Gerenbroek in Zwolle-Zuid, ideeën aandragen voor besteding van het wijkbudget. De inzendtermijn is inmiddels gesloten. In totaal zijn er 125 ideeën ingestuurd: 32 uit Wipstrik, 25 uit Westenholte, 43 uit Berkum en 25 uit deelnemende buurten in Zwolle-Zuid.  

Op dit moment vindt een inventarisatie van de ideeën plaats. De ingediende ideeën worden bekeken en als ze niet helemaal duidelijk zijn, worden aanvullende vragen gesteld. Ook wordt bekeken of de ideeën voldoen aan de spelregels. Medio januari 2009 krijgen de idee-bedenkers bericht en worden ook de andere wijkbewoners geïnformeerd over de ingediende ideeën en de verdere procedure. Inloopavonden worden eind januari 2009 georganiseerd zodat ideebedenkers hulp kunnen krijgen bij het uitwerken van hun ideeën.

Verkiezingen

De verkiezingsavonden volgen in het voorjaar van 2009. Op dinsdag 24 maart in Westenholte, op woensdag 25 maart in Wipstrik, op donderdag 26 maart in Berkum en op woensdag 1 april in Zwolle Zuid. Dan kiezen de wijkbewoners de winnende ideeën. Vervolgens kunnen ideebedenkers en buurtgenoten aan de slag met de uitvoering van de plannen. 

Project Wijkbudgetten

Zwolle wil met Wijkbudgetten de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk stimuleren. Bewoners bedenken zelf ideeën, buurtgenoten kiezen de ideeën die mogen worden uitgevoerd, en de winnende ideebedenkers zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van hun project.

Artikel delen:

Reageer