Hogeschool Windesheim tweede in Keuzegids HBO 2022 - Foto: Peter Denekamp
Foto: Peter Denekamp

Hogeschool Windesheim tweede in Keuzegids HBO 2022

Zwolle – Windesheim behoudt een stevige tweede plaats in de ranglijst ‘Beste grote hogescholen’ van de Keuzegids HBO 2022. Dertien bacheloropleidingen en één Ad-opleiding kregen het predicaat topopleiding volgens de gids, die donderdag uitkwam.

Uit de Keuzegids blijkt dat met name de sfeer op hogeschool Windesheim en de kwaliteit van de docenten goed gewaardeerd worden. Bestuursvoorzitter Henk Hagoort: “Een fantastische pluim voor alle collega’s. De coronaperiode zorgde ervoor dat niet altijd gemakkelijk was het contact met studenten te onderhouden, maar onze docenten in Zwolle en Almere hebben binnen de beperkingen ontzettend hun best gedaan. En dat wordt herkend. De hoge waardering van onze studenten voor ons onderwijs in het algemeen en onze docenten in het bijzonder, maken het behoud van de goede, stabiele scores in de Keuzegids in dat licht extra bijzonder.”

Een groot deel van het oordeel in de Keuzegids is gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), die begin 2021 werd afgenomen onder duizenden studenten. Hagoort: “Op Windesheim streven we ernaar dat iedere student zich welkom voelt. Onze studenten hebben in de NSE in groten getale aangegeven dat ze zich op Windesheim veilig voelen en zichzelf mogen zijn. Dat we onze ambitie op deze manier bevestigd zien door onze studenten, is een groot compliment.”

Windesheim neemt zowel in de ranking ‘grote’ hogescholen van de Keuzegids voltijd als in de ranglijst van Associate degrees (Ad’s) een tweede positie in. Windesheim haalt 67,5 punten in de ranglijst ‘Beste grote hogescholen’. Avans voert met 70,5 punten deze lijst aan. Hogeschool Leiden is derde met 61,5 punten. Windesheim-opleidingen scoren bovengemiddeld in de volgende vakgebieden: onderwijs en opvoeding, recht en bestuur, economie en bedrijf, gedrag en maatschappij, exact en informatie en techniek en ontwerp.

Dit jaar krijgen dertien Windesheim-bacheloropleidingen en één Ad-opleiding het predicaat ‘topopleiding’. Zij hebben een score van 75 punten of hoger en worden duidelijk hoger beoordeeld dan het landelijke hbo-gemiddelde, dat op 60 punten ligt.

Het predicaat ‘topopleiding’ gaat in Zwolle naar de opleidingen: Civiele Techniek, Elektrotechniek, Finance & Control, Global Project and Change Management, Human Resource Management, Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding, LVO Natuurkunde, LVO Wiskunde, Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Technische Bedrijfskunde.

In Almere kregen de volgende opleidingen het predicaat: Logopedie en Ruimtelijke Ontwikkeling en de Ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional. 36 beoordeelde Windesheimopleidingen eindigden (gedeelde plaats) in de top 3 van hun eigen opleidingen groep. Dit is 62% van het Windesheimaanbod in de gids.

De Keuzegids is een onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt. De beoordeling is gebaseerd op studentenoordelen uit de Nationale Studenten Enquête 2021 (NSE) en studiesuccescijfers van de Vereniging Hogescholen (VH).

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.