Oplossing scholen Zwolle-Zuid dichterbij

Zwolle – Twee scholen in Zwolle-Zuid hebben zicht op een structurele oplossing van hun huisvestingsproblemen door een besluit van burgemeester en wethouders. De IJsselhof aan de Staatssecretarislaan 10 en De Klokbeker aan de Staatssecretarislaan 16 hebben plannen voor respectievelijk aanpassing van het schoolgebouw en nieuwbouw. In beide gevallen is vrijstelling op het bestemmingsplan nodig. Het college stemt daarmee in. 

De IJsselhof heeft een bouwvergunning aangevraagd voor het gedeeltelijk veranderen van het bestaande gebouw ten behoeve van buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Het bouwplan voor De Klokbeker omvat een nieuw schoolgebouw met een gymzaal, waarvan ook de IJsselhofleerlingen gebruik kunnen maken. Tegen beide plannen is bezwaar gemaakt door omwonenden. Zij vrezen overlast en vinden dat de gevolgde procedure geen recht doet aan hun situatie.

Het college stelt dat de plannen een structurele oplossing bieden voor de huisvestingsproblemen van leerlingen in Zwolle-Zuid. Onder meer met de aanplant van groen wordt voorgesteld een deel van de zorgen van omwonenden weg te nemen. De betrokken buurtbewoners zijn inmiddels ingelicht over de motivatie van het college.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Oplossing scholen Zuid
    Geachte redactie,

    De overlast is reeds gedurende jarenlang een feit en wordt straks alleen nog maar groter. De Gemeente doet inderdaad niets aan onze reeds jarenlang aangegeven bezwaren en de Gemeente treedt eerder gedane schriftelijke toezegging met handen en voeten.WANBESTUUR. De vorige verantwoordelijke wethouder ging hierin ook niet vrij uit. In de procedure vorm zijn ook herhaaldelijk fouten gemaak en wordt dan afgedaan als sorry. Gemeente past al jarenlang een salami tactiek toe. Dit is een kleine reactie op een groot dossier. Weer een schitterend voorbeeld hiervan: “Omwonenden zijn inmiddels ingelicht over de motivatie van het college” DUS NIET, we weten van niets.


    ⚠️ Meld

Reageer