Meander College officieel erkende cultuurschool

Zwolle – Het Meander College, al jaren in de wijde omtrek bekend als cultuurschool bij uitstek, is woensdagavond door de landelijke Vereniging van Cultuurprofielscholen (VCPS) officieel erkend als een van de vier eerste cultuurprofielscholen van Nederland. De erkenning betekent een stimulans voor het Meander College om de ingeslagen weg van profielschool door te zetten.  

Het Meander College is beoordeeld door een visitatieteam, bestaande uit telkens een schoolleider, een kunst- en cultuurcoördinator en een leerling van twee andere lidscholen, aangevuld met twee vaste leden. Dit team heeft de door het Meander College ingevulde vragenlijsten en verstrekte informatie beoordeeld, en de school bezocht. Op basis van de bevindingen is het Meander College officieel erkend als cultuurprofielschool.

Het Meander College is een van de vier scholen in Nederland die nu als eerste op basis van visitatie deze erkenning heeft gekregen. Dat betekent dat de school dit keurmerk nu als toevoeging op haar eigen logo mag dragen. Om erop toe te zien dat scholen zich blijven ontwikkelen en deze erkenning waard blijven, wordt eens in de vier jaar de visitatie herhaald. De erkenning betekent een stimulans voor het meander om de ingeslagen weg van profielschool door te zetten. Daarnaast is het een erkenning voor de inspanning voor alle buitenschoolse activiteiten, de plusklassen en cultuurprojecten in het kader van het cultuurschoolprofiel.  

De VCPS is in november 2007 opgericht en is een vereniging die een bijdrage wil leveren aan de structurele inbedding en het waarborgen van de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie bij cultuurprofielscholen in het voortgezet onderwijs. Inmiddels staan 26 scholen officieel geregistreerd als cultuurprofielschool, 22 andere scholen zijn begin dit jaar gestart in een ontwikkelnetwerk cultuurprofielscholen (ONCPS) en daarnaast zijn er nog zeker een twintigtal scholen die zich graag willen aan sluiten bij de VCPS.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer