Inloophuis belangrijk voor deelname aan samenleving

Zwolle – ‘Meedoen, nu en later’, dat is het Zwolse uitgangspunt van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Eén van de doelen van de WMO is om kwetsbare groepen die op achterstand staan of dreigen te raken meer bij de samenleving te betrekken. Daartoe behoren ook mensen met een psychische handicap. Uit recent gemeentelijk onderzoek blijkt dat de participatie van deze groep in de Zwolse samenleving achterblijft. Het bieden van laagdrempelige ontmoetingsplekken, zogenoemde inloophuizen, levert een positieve bijdrage aan de maatschappelijke deelname van deze doelgroep. In dat kader heeft het college de Startnotitie Inloophuizen vastgesteld waarin het huidige aanbod, een eerste aanzet tot een toekomstvisie voor inloophuizen en een stappenplan voor verdere beleidsontwikkeling zijn opgenomen.   

De behoefte om deel te nemen aan de maatschappij, blijkt voor psychisch gehandicapten moeilijk te realiseren. Zij voelen zich vaak niet geaccepteerd, hebben veel moeite met het maken van contact en nemen in mindere mate deel aan activiteiten buitenshuis. Om de participatie te bevorderen zijn specifieke maatregelen nodig. Inloophuizen spelen hierbij een belangrijke rol. Een laagdrempelige ontmoetingsplek biedt gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten en is tevens een zinvolle dagbesteding. Door het geven van informatie en advies worden cliënten vanuit de inloophuizen ondersteund bij het verbeteren van hun leefomstandigheden. Daarnaast worden psychisch gehandicapten letterlijk in beweging gebracht dankzij de begeleiding bij het organiseren van recreatieve activiteiten. Tot slot krijgen cliënten door vrijwilligerswerk in het inloophuis de mogelijkheid hun kennis en vaardigheden in te zetten en doen zij werkervaring op.    

Krachtenbundeling

Zwolle kent drie inloophuizen: De Bres, Uitweg en Focus. Door de samenwerking tussen de inloophuizen en met andere instellingen te verbeteren, kan de ondersteuning aan psychisch gehandicapten verbeterd worden. Zo kan door een betere samenwerking een voorzieningennetwerk ontstaan, kunnen praktische problemen – zoals verdeling van ruimtes – opgelost worden en worden de leefomstandigheden van cliënten verbeterd. De samenwerking met andere instellingen kan zich richten op de doorverwijzing van cliënten die nog geen gebruikmaken van de inloophuizen, verwijzing naar collectieve voorzieningen en verenigingen die een volgende stap zijn op de participatieladder.  

Vervolg

De gemeente gaat de startnotitie samen met de besturen en coördinatoren van de inloophuizen verder ontwikkelen. Het is de bedoeling om ervaring en kennis van psychisch gehandicapten die de inloophuizen bezoeken hierbij te betrekken, net als die van relevante netwerken, cliëntenraden en instellingen. Hierna stelt de gemeente een actieplan op. Naar verwachting worden de nader uitgewerkte visie en het actieplan in de tweede helft van 2009 door het college behandeld.

 

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Heel erg belangrijk, maar dan moeten er ook mensen van buitenaf aan mee kunnen doen, anders dwaal je steeds in het zelfde kringetje rond.


    ⚠️ Meld

Reageer