Leden bestuur en ondernemingsraad Driezorg en ZGIJV - Foto: Paul van der Wal
Leden bestuur en ondernemingsraad Driezorg en ZGIJV
Foto: Paul van der Wal

Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht gaan fuseren

Zwolle – De Zwolse ouderenzorgorganisaties Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (ZGIJV) willen samen verder.

De Raden van Toezicht van beide organisaties hebben goedkeuring gegeven aan de fusie en steunen de bestuurders in de overtuiging dat samen verder betekent: samen sterker en beter voorbereid op de enorme opgave in de ouderenzorg. Ook de vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers onderschrijven deze fusie. Op de lange termijn is de ambitie van Driezorg en ZGIJV om van de regio Zwolle dé plek te maken om echt oud te worden. Om dat waar te maken, is kracht, snelheid en samenwerking in de regio nodig, aldus Driezorg en ZGIJV in een gezamenlijk persbericht.

Frank Kodden, bestuurder bij Driezorg: “We staan voor grote uitdagingen in de ouderenzorg. Die gaat fundamenteel veranderen, want het aantal ouderen groeit de komende jaren enorm. Helaas groeit het aantal zorgmedewerkers om ouderen te ondersteunen niet mee. Daarom willen wij ons gezamenlijk inzetten om het wonen, welzijn en ondersteunen van ouderen betaalbaar, bemensbaar en vooral ook persoonlijk te houden. Onze gedeelde visie en focus daarbij is dat ieder mens uniek is en ertoe doet. Wij vullen elkaar dan ook uitstekend aan en maakt dat wij gezamenlijk de toekomstige uitdagingen het hoofd kunnen bieden.”

Marco van Alderwegen, bestuurder ZGIJV vervolgt: “Driezorg is geen onbekende voor ons, want we werken al langere tijd naar tevredenheid samen. Nu is het tijd om een volgende stap te zetten in deze samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat wij samen betere zorg aan ouderen in onze regio kunnen bieden dan alleen. Sterker nog: we hebben de ambitie samen met onze partners te realiseren dat in 2036 onze regio de beste plek in Nederland is om echt oud te worden.”

De voorgenomen fusie heeft geen directe consequenties voor bewoners en cliënten van beide organisaties. Zij blijven de zorgmedewerkers zien zoals ze gewend zijn. Deze fusie wordt dan ook ondersteund door de cliëntenraden, ondernemingsraden en raden van toezicht. De komende maanden wordt een formeel traject gestart om de fusie daadwerkelijk te realiseren per 1 januari 2023.

De medewerkers van beide organisaties zijn inmiddels geïnformeerd en worden nauw betrokken bij dit traject.

Artikel delen: