Nieuwe collegevoorzitter Windesheim

Zwolle – De Raad van Toezicht van VU Windesheim benoemt prof. dr. A.W.C.A. (Albert) Cornelissen per 1 april 2009 tot voorzitter van het College van Bestuur Windesheim en tot lid van het Algemeen Bestuur van de Vereniging VU Windesheim. De benoeming van de heer Cornelissen (57) versterkt het College van Bestuur Windesheim met een bestuurder die in staat is een samenbindende en sturende rol te vervullen. Hij zal Windesheim leiden in zijn verdere ontwikkeling naar een kennisinstelling die gekend is door hoge kwaliteit en een actieve rol, regionaal en nationaal.

<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

In het driehoofdig CvB vervult de heer Cornelissen het voorzitterschap, naast de portefeuille Onderwijs & Onderzoek. De portefeuille O&O werd ingevuld door mevrouw drs. A.S. Roeters, die per 1 februari 2008 werd benoemd tot Inspecteur-Generaal van het onderwijs. Vanuit het CvB zal Hein Dijkstra zich na de komst van de nieuwe voorzitter geheel concentreren op bijzondere strategische projecten en op de portefeuille huisvesting. In de loop van 2009 zal de vacature voor het derde lid CvB met de portefeuille bedrijfsvoering worden ingevuld.

Prof. dr. Albert W.C.A. Cornelissen is decaan van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is bioloog en promoveerde op een parasitologisch onderwerp. Hij werkte vervolgens als onderzoeker aan de University of Edinburgh, het Nederlands Kankerinstituut/Antoni van Leeuwenhoekhuis en als groepsleider aan het Max-Planck-Institut für Biologie. Hij werd in 1991 aangesteld als hoogleraar parasitologie aan de Universiteit Utrecht. Hij werd in 1999 benoemd als decaan. In die hoedanigheid heeft hij leiding gegeven aan een grote en complexe organisatie, een stevige internationale onderwijs- en onderzoekreputatie opgebouwd en de relatie met het beroepsveld en het bedrijfsleven gevitaliseerd. Hij was/is lid van (inter)nationale beoordelingscommissies, subsidieverstrekkers, wetenschappelijke beroepsverenigingen, non-gouvernementele organisaties en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  

Artikel delen:

Reageer