PvdA Zwolle is tegen bouwen in de uiterwaarden van de Zwartwaterzone - Foto: Monique van der Meer
PvdA Zwolle is tegen bouwen in de uiterwaarden van de Zwartwaterzone
Foto: Monique van der Meer

PvdA Zwolle zet vraagtekens bij bouwplannen in uiterwaarden

Zwolle – De PvdA Zwolle heeft nog steeds veel vragen bij het Stedenbouwkundig Ontwikkelplan. In dit plan wordt gesproken over bouwen in de uiterwaarden van het Zwarte Water.

Fractielid Herman Sieben: “Er ontbreekt te veel informatie. Dat betekent dat de raad geen besluit kan nemen. Het plan dat er nu ligt, is niet beslisrijp. De informatieronde in de gemeenteraad aankomende maandag zal daar weinig aan veranderen. Er is simpelweg te weinig tijd om alle vragen te beantwoorden.”

Leden van de Partij van de Arbeid trokken afgelopen zaterdag de wijk in om te horen wat er leeft en speelt bij bewoners in Holtenbroek. Daaruit blijkt dat er veel vragen zijn: “Wat gebeurt er wanneer een gebied hier overstroomt? En als er naast extra woningen ook nog eens een hotel gebouwd wordt, dan krijg je meer verkeer. Moet dat allemaal over de bestaande wegen door de wijk? Kunnen onze kinderen straks nog wel veilig naar school?” Het zijn signalen van bewoners die de PvdA uiterst serieus neemt. Dus vraagt de PvdA nogmaals aan het college: wat zijn de consequenties voor bewoners van Holtenbroek?

“Onze partij staat nog steeds op het standpunt dat er niet gebouwd moet worden in de uiterwaarden van het Zwartewater bij Holtenbroek. De overstromingen afgelopen zomer in Limburg en het rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties zijn daarvoor extra argumenten,” benadrukt fractielid Herman Sieben. “Ook zijn bij de huidige bouwplannen geen oplossingen in kaart gebracht voor een toenemende verkeersdruk in Holtenbroek.”

Volgens de PvdA moet je die plannen tegelijk ontwikkelen. “De verkeersdrukte in Holtenbroek is een terechte zorg van bewoners. Dat kun je toch niet laten liggen totdat je klaar bent met bouwen? Hou de plannen nogmaals tegen het licht,” bepleit Sieben. “Het plan dat er nu ligt is niet rijp om een besluit over te nemen, de consequenties zijn niet te overzien.”

PvdA-klimaatwoordvoerder Herman Sieben schreef een toelichting. Sieben: “Net als de bewoners van Holtenbroek heeft de PvdA nog zoveel vragen. Hier willen we inhoudelijk antwoord op krijgen. Op de website zwolle.pvda.nl staat een overzicht van de vele vragen die bij de bewoners van Holtenbroek en de PvdA-fractie leven. Vragen rondom de verkeerssituatie en over de bouwplannen in de uiterwaarden van het Zwarte Water.” Maandag 25 oktober is er op verzoek van de PvdA een extra informatieronde in de gemeenteraad.

Artikel delen: