Spoorzone - Foto: Ingezonden foto
Spoorzone
Foto: Ingezonden foto

Zwolle investeert in kunst, cultuur, toerisme en evenementen

Zwolle – Zwolle wil een cultureel en toeristisch aanbod dat past bij een grote stad. Daarom wordt er de komende jaren fors geïnvesteerd in kunst, cultuur, toerisme en evenementen. De gemeente Zwolle vindt dat de stad niet alleen groeit door de komst van meer huizen en bedrijven, maar ook door een sterk cultureel en toeristisch klimaat.

Het trekt kenniswerkers, innovatieve ondernemers en starters aan. In lijn met het Cultureel en Toeristisch Perspectief stelt het college voor om meer te investeren in kunst- en cultuur in de stad en in de wijken. Daarnaast komt er extra geld voor cultuurgezelschappen, talentontwikkeling, werk- en speelplekken voor kunstenaars, nieuwe evenementen en toeristisch aanbod.

Zwolle wil kunst en cultuur de komende jaren verbinden aan andere beleidsterreinen, zoals werken in de wijk, onderwijs en gezondheidszorg. Instellingen, gezelschappen en zelfstandigen creëren en presenteren de kunst in de stad. Er wordt geld beschikbaar gesteld om het hen mogelijk te maken een cultuuraanbod te bieden met nationale uitstraling. De gemeente trekt hierin op met de provincie Overijssel.

Onlangs zijn nog vijf Zwolse gezelschappen uitgekozen voor een driejarige subsidie waarmee zij gestimuleerd worden om een nog professioneler aanbod te ontwikkelen. Talent moet ergens ontstaan en ruimte krijgen. Daarom wordt een extra impuls gegeven aan het creatieve onderwijs en productiehuizen die studenten met veelbelovende talenten voorbereiden op het werken in de culturele sector. Hiervoor worden onder meer broedplaatsen ontwikkeld (Spoorzone), waar alle ruimte is voor experiment. Er is in Zwolle dringende behoefte aan (atelier-)ruimte voor kunstenaars om te creëren en presenteren. Hier wordt de komende jaren op ingezet.

Zwolle heeft ambitieuze plannen op het gebied van toerisme. In het Toeristisch Perspectief staat dat in 2030 iedere Zwollenaar profijt van toerisme ervaart en trots is op onze Hanzestad. Zwolle gaat een jaarrond, duurzaam en experimenteel aanbod bieden aan al haar inwoners en bezoekers. Hiervoor wordt verspreid over de stad en daarbuiten geïnvesteerd in de vrijetijdssector, wordt de gastvrijheid vergroot en gezocht naar duurzame mobiliteitsoplossingen.

Bij een groeiende stad hoort een voor alle inwoners en bezoekers interessant aanbod van evenementen. Zwolle heeft al een gevulde evenementenagenda, maar deze kan versterkt en uitgebreid worden. Daarom komt er de komende jaren financiële ruimte voor zowel bestaande als nieuwe initiatieven. Extra aandacht krijgen evenementen voor jongeren en evenementen met een nationale uitstraling.

Samen met de negen andere Hanzesteden in Nederland wordt in 2023 het themajaar Hanze georganiseerd. Het aanbod dat hiervoor wordt ontwikkeld gaat Zwolle in binnen- en buitenland steviger op de kaart zetten. Maar misschien nog wel belangrijker: het Hanzejaar en alles wat hiervoor wordt georganiseerd gaat bijdragen aan de verbinding tussen inwoners, die daarna nog trotser op hun stad zullen zijn.

Wethouder Cultuur, Toerisme en Evenementen, Monique Schuttenbeld: “Ik zie Zwolle in de toekomst voor me als een stad waar voor iedereen, elke dag iets te ontdekken en te beleven valt. Waar waarde wordt toegevoegd aan de levens van mensen die hier wonen, werken of Zwolle bezoeken. Een stad met een grootstedelijke programmering en een cultureel klimaat dat meetelt op zowel lokaal, nationaal als mondiaal niveau. Ik kijk ernaar uit om hier samen met inwoners en partners in de stad aan te gaan werken!”

Het college heeft de uitvoeringsagenda’s en bijbehorende investeringsvragen voor kunst, cultuur, toerisme en evenementen aangeboden aan de gemeenteraad. Deze aanvragen worden voor besluitvorming meegenomen in de begrotingsbehandeling van 2022.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. Collega’s zijn laaiend enthousiast na een bezoekje aan Zwolle. Fundatie, Jonny & Therese en sommigen pikken zelfs een wedstrijdje van vv Berkum mee. Ze vinden het geweldig.


    ⚠️ Meld

  2. Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe ateliers voor kunstenaars! Ben naarstig op zoek naar een atelier voor het creëeren van eigen werk en het aanbieden van cursussen!


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.