Alle berichten van Arjen van der Zee

College stelt namen nieuwe fietspaden vast

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders trekt een aantal straatnamen in en wijst nieuwe namen toe aan twee nog een te leggen fietspaden en een bestaand fietspad.
Aan het toekomstige fietspad (van Marsweg tot iets ten noordoosten van de Herfterwetering) wordt de naam Maslandenpad toegekend. Het toekomstige fietspad van het bestaande Westerveldse AA-pad tot het nieuwe Marslandenpad, krijgt de naam Westerveldse AA-pad. Aan de combinatie van het bestaande fietspad door het bos bij Zandhove en een toekomstig pad van de Hollewandsweg tot IJsselcentraleweg, wordt de naam Hoog Zuthemerpad gegeven. De volgende straatnamen worden ingetrokken: De Ceintuurbaanbrug: de loopbrug over de Ceintuurbaan bij het voetbalstadion is al weg. De naam bestond nog wel. De in 1972 benoemde Bonepadsweg is inmiddels helemaal ‘opgeslokt’ door de ontwikkeling in het kantorenterrein Oosterenk. De naam bestond alleen administratief nog.

Rapper Rico neemt CD Ambelt in ontvangst

Zwolle – Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs van de Ambelt in Zwolle hebben maandag 2 december het eerste exemplaar van hun cd This Is Special uitgereikt aan de Zwolse rapper Rico. De leerlingen hebben de cd geheel in eigen beheer opgenomen en uitgebracht. De opbrengst gaat naar Serious Request 2013.

fotografie_tim_zuidberg.jpg 

Rico, bekend van OpgeZwolle en de Fakkelbrigade, was blij dat hij een steentje heeft kunnen bijdragen aan de cd in de vorm van een rap bij een van de nummers. “Het was heel fijn om te doen”, zei hij. Hij stelde zich helemaal achter de doelen die Dennie Boxem, docent techniek en schoolbandbegeleider, met de cd voor ogen heeft. Niet alleen hoopt de docent veel geld op te halen voor Serious Request, hij wil daarnaast het 'speciaal' in speciaal onderwijs een positieve klank geven. “Helaas ervaart een groot deel van onze leerlingen nog altijd een minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van het regulier onderwijs. Dat vind ik erg jammer en bovendien compleet onterecht”, zegt Dennie Boxem.

Lees verder »

Ledenmiddag ANBO-senioren werd feestmiddag

Zwolle – Zwolle kan terugkijken op een geslaagde ledenmiddag. Tachtig leden kregen volop de gelegenheid elkaar te ontmoeten en te genieten van muziek en een heerlijk buffet. Henk Zweers, voorzitter van ANBO-Zwolle, verwelkomde vrijdag 28 november de leden in gebouw De Terp. Volgens hem waren er nog nooit zoveel leden op deze jaarlijkse bijeenkomst af gekomen.

anbo_ledenmiddag_2.jpg 

Hij vertelde verder dat na een moeilijke periode ANBO-Zwolle weer helemaal op stoom komt. “We organiseren veel activiteiten, we hebben een nieuwe bezorgploeg en onlangs is een webteam van start gegaan.” De Zwolse afdeling van de seniorenorganisatie telt nu al ruim 550 leden, maar er is altijd plaats voor nog meer leden. Het gezelligheidskoor De Pompedoers uit Heino bracht de stemming er goed in. Het werd een uitgebreid en gevarieerd optreden met veel bekende nummers, van Paul de Leeuw (Droomland) tot aan Verdi (Het Slavenkoor). De zaal liet zich niet onbetuigd. Er werd volop meegezongen en gedanst.

anbo_ledenmiddag_3.jpg

anbo_ledenmiddag_1.jpg 

Sint aangekomen in Indische Buurt

Zwolle – Zaterdagmiddag werd in de Indische Buurt onder grote belangstelling de Sint verwelkomd. Al wandelend door de straten werd de stoet achter de Sint groter en groter, waarna er in het Wijkcentrum De Vlasakkers de mogelijkheid was om de Sint en Pieten van dichterbij te bekijken.

sinterklaas-1.jpg  

De kinderrijke buurt maakte dat het wijkcentrum afgeladen was met gespannen kinderen. Uiteraard werd er uit volle borst gezongen, en werd er ruimschoots strooigoed uitgedeeld.  Ook kreeg ieder kind een cadeau van de Sint. Na dat de kinderen wat te drinken met een koekje hadden gekregen, werd het voor de Sint en Pieten tijd om naar de volgende locatie af te reizen, een grote groep blije kinderen achterlatend.

 

sinterklaas-2.jpg

sinterklaas-3.jpg

sinterklaas-4.jpg 

Idee├źn gezocht voor kunstroute

Zwolle – De gemeente Zwolle nodigt beeldend kunstenaars, architecten en anderen uit om ideeën in te dienen voor een permanente kunstroute van het station naar de Zwolse binnenstad.

Het verbeteren van de route van het station naar de binnenstad is een van de acties uit het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Gastvrijheid vormt daarin de rode draad. De afgelopen jaren is de route onder handen genomen en er ligt nu een gastvrije en veilige route voor bezoekers die van het station naar de binnenstad lopen. Door middel van kunst wordt de route aantrekkelijker en herkenbaar voor bezoekers. Langs de verbeterde route is ter gelegenheid van de opening van De Fundatie dit voorjaar een tijdelijke kunstroute ingericht met levensgrote afbeeldingen van het werk van fotograaf Pieter Henket.

Lees verder »

Aanpak van jeugdwerkloosheid Regio IJssel-Vecht

Zwolle – 275 Jongeren zonder (geschikt) diploma moeten het komende jaar naar een baan of leerwerkplek worden begeleid. Daarnaast worden vijfhonderd afgestudeerde jongeren geholpen bij het vinden van werk en moeten in de technieksector vijfhonderd jongeren van werk naar werk worden begeleid. Dit alles staat in het actieplan Jeugdwerkloosheid van de regio IJssel-Vecht. Voor het plan is ruim anderhalf miljoen euro uitgetrokken.

Om deze doelstelling te halen wordt een zestal projecten uitgevoerd. Naast de projecten zoals Entree XXL of het Regio-offensief sector Techniek dat zich vooral richt op het bieden van een baan, is er binnen het plan van aanpak ook aandacht voor het terugdringen van het tekort aan stageplekken. In de projecten wordt samengewerkt door onderwijsinstellingen, werkgevers, zorgpartners, de gemeenten in de regio IJssel-Vecht en het UWV. In de arbeidsmarktregio IJssel-Vecht zijn 2.650 werkzoekenden tot 27 jaar geregistreerd (totaal aantal werkzoekenden 16.000). De meeste jongeren staan ingeschreven in de gemeenten Zwolle (808) en Hardenberg (323). “Daarom is het belangrijk om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. En niet alleen om de cijfers naar beneden te krijgen, maar vooral om jongeren aan het werk te krijgen of een geschikte opleiding te laten afronden. De ervaring is dat hoe langer jongeren thuis zitten zonder werk, hoe moeilijker het wordt om hen op de arbeidsmarkt te krijgen”, aldus wethouder Filip van As.

Stadsfestival Zwolle heeft regionale uitstraling

Zwolle – Het Stadsfestival in Zwolle manifesteert zich als een festival met een regionale uitstraling. Dat blijkt uit de evaluatie na twee edities, die burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad sturen. Het festival trok afgelopen zomer 30.000 bezoekers, verdeeld over vijf dagen en meer dan 100 voorstellingen.

Net als in het eerste jaar waren de voorstellingen op de verschillende locaties in de stad. Naast de pleinen en de Thorbeckegracht werden kleinschalige projecten in huiskamers en stadstuinen gegeven. Het Stadsfestival werkte in 2013 met meer culturele organisaties samen. Ook wilden meer lokale ondernemers zich binden aan het Stadsfestival. Zo verzorgde de Stadsbakker het brood voor de artiesten en medewerkers en kleedden de Stadstuinders het festivalhart aan. Het college van burgemeester en wethouders concludeert dan ook dat Zwolle trots kan zijn op het Stadsfestival en dat de aanjaagsubsidie voor de komende twee jaar verstrekt kan worden.

Herschouw watergangen gaat definitief niet door

Zwolle – Vanwege de natte weersomstandigheden en de daardoor onveranderde toestand van de percelen in het waterschapsgebied, heeft het Waterschap Groot Salland besloten om de datum voor de herschouw op maandag 2 december 2013 definitief niet door te laten gaan. 

Op 28 oktober 2013 heeft Waterschap Groot Salland de jaarlijkse schouw gehouden. Toen is de onderhoudstoestand van de watergangen gecontroleerd en is geconstateerd dat de onderhoudsplicht door velen niet was vervuld. Het waterschap voert gewoonlijk een herschouw uit. Onderhoudsplichtigen kunnen voordien dan alsnog het benodigde onderhoud plegen. Uiteindelijk is die datum van herschouw in verband met de moeilijke begaanbaarheid van het land uitgekomen op 2 december 2013. Dit gaat nu definitief niet door. Dan niet, en in een later stadium ook niet. Om te voorkomen dat grondgebruikers toch nog problemen hebben met de afwatering van hun perceel, zal het waterschap op basis van klachten deze problemen zo spoedig mogelijk proberen op te lossen. Voor klachten, vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Compagner, telefoon 038-4557459 of per email ycompagner@wgs.nl.

Zwolse studenten werken aan uitdagend project

Zwolle – Negen studenten van Landstede, Cibap en Windesheim gingen deze week de uitdaging aan tijdens het project Pressure Cooker dat onderdeel is van de Global Entrepreneurship Week Zwolle.
Bij het project is het de bedoeling dat de studenten een winstgevend businessmodel op zetten, uitvoeren en afronden. Het doel is binnen één week 1.000 euro minimaal te verdubbelen. Afgelopen maandag gingen de studenten van start en bedachten ze een winterfair in de binnenstad van Zwolle. Tijdens de Blue Dragons’ Den, die  op vrijdagmiddag plaatsvindt bij Landstede aan het Dokterspad in Zwolle, doet de groep verslag van hun ervaringen en wordt het opgehaalde bedrag bekend gemaakt. De opbrengst wordt vrijdagmiddag aan De Voedselbank Zwolle gedoneerd.

Lees verder »

Wilgentunnel in de Schellerdriehoek

Zwolle – De Schellerdriehoek is een park, een bijzonder park, waar kinderen met en zonder beperking samen natuurlijk kunnen spelen. Vanuit die gedachte is er vrijdag 15 en zaterdag 16 november een wilgentunnel aangelegd. Een bijzondere tunnel, want de wilgentakken zijn door vrijwilligers gezaagd en naar de Schellerdriehoek gebracht.

wilgentunnel.jpg

Samen met enkele Zwolse wilgenvlechters zijn ze door ruim 30 vrijwilligers van de Schellerdriehoek over de 'holle weg' gepoot. Vlechten met wilgen is niet erg moeilijk. Het is creatief en leuk om samen te doen. En natuurlijk ‘Natuurlijk’, want na de winter zal de tunnel tot leven komen en valt er voor iedereen van alles te beleven. Op een volgende plantdag worden er ook wilgenhutjes gemaakt. In het voorjaar van 2014 zal de Schellerdriehoek nog verder ingevuld worden. Er worden nog banken en o.a. een vogelnestschommel geplaatst, zodat iedereen, zowel jong als oud van de Schellerdriehoek kan komen genieten.

Lees verder »

Eerste vrouwelijke erkende leraar Martial Arts

Zwolle – Afgelopen zaterdag werd in het Nationaal Sportcentrum Papendal  voor het eerst het Rijkserkende diploma Leraar Martial Arts uitgereikt. Onder de kandidaten bevinden zich enkele coryfeeën, die hun sporen in de Kickboxing wereld, zowel als sporter en trainer op het hoogste (inter)nationale niveau, verdiend hebben en die de sport als ware ambassadeurs dienen.

foto_1.jpg

Het diploma werd uitgereikt namens de Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG) en haar sectie Ringcontactsporten. Zij hopen dat zij met behulp van dit diploma kunnen bewerkstelligen dat in de komende tijd een flink aantal kandidaten opgeleid kunnen worden tot (Assistent)Trainer en of Trainer/Coach conform de eisen van het NOC*NSF. Zodat deze nieuwe trainers een welkome bijdrage kunnen leveren aan het verantwoord opleiden van (Muay Thai) Kickboksers.

Lees verder »

Nieuw speeltoestel IKC IJsselhof

Zwolle – Afgelopen jaar hebben leerlingen, ouders en schoolteam van het IKC IJsselhof zich ingezet voor een nieuw speeltoestel en renovatie van het schoolplein. Met een groot, nieuw speeltoestel op het schoolplein als resultaat. De kinderen van het IKC IJsselhof zijn er duidelijk mee in hun sas: “Heel erg leuk, vooral die glijpaal en het klimnet!” “Over ‘die touwen lopen’ is heel erg spannend.” “We kunnen via twee kanten op het toestel komen en de stapboomstammen zijn erg leuk!”.

ikc_ijsselhof_nieuwe_speeltoestel.png

De leerlingen hebben voor een nieuwe speeltoestel en renovatie van het schoolplein veel geld bij elkaar gebracht door een flessenactie en een sponsorloop. Ook hebben Doomijn kinderopvang en peuterspeelzaal, de OR en de MR een bijdrage geleverd. IKC IJsselhof heeft ook een subsidie mogen ontvangen van het Hervormd Weeshuis uit Zwolle, waar men erg blij mee is. Met al deze bijdragen was het mogelijk om een nieuw speeltoestel aan te schaffen en het schoolplein gelijktijdig te renoveren. Het openbare schoolplein is een belangrijke speel- en ontmoetingsplaats voor kinderen in de buurt. De school hoopt dat niet alleen kinderen onder schooltijd gebruik maken van het schoolplein. De kinderen uit de buurt zijn na schooltijd altijd welkom om te spelen op het nieuwe speeltoestel en het schoolplein.