Alle berichten van Arjen

Vogellanden presenteert nieuw logo

Zwolle – Het nieuwe logo van Vogellanden is donderdag 14 maart gepresenteerd door bestuurder Fenna Eefting. De organisatie is in beweging. Een voorbeeld daarvan is de uitbreiding van de organisatie met het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde.

nieuw_logo-8869.jpg

Vogellanden wil uitdragen en verbeelden waarvoor de organisatie staat en daar draagt het nieuwe logo aan bij. Fenna Eefting: ‘Wij willen wat wij doen, ongewoon goed doen! Regelmatig ben ik in gesprek met revalidanten. Tijdens één van deze gesprekken, vertelde een revalidant met een dubbele beenamputatie, dat hij zich bij zijn ontslag een completer mens voelde door zijn revalidatie. Op zo’n moment voel ik me enorm trots. Dat verwoordt precies waar wij voor gaan. En die kracht hebben wij laten vertalen naar ons nieuwe logo.’ In het logo komt de visie van Vogellanden tot uiting.

logo_vogellanden_algemeen.jpg 

 

Lees verder »

Weth. De Heer meest begrijpelijke lijsttrekker

Zwolle, 14 maart 2014 – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart organiseerde Stichting Lezen & Schrijven donderdagavond samen met het Nederlands Debat Instituut het ‘Verkiezingsdebat voor iedereen’ in het supportershome van PEC Zwolle.

stichting_lezen_en_schrijven_zwolle_foto.jpg

Dit was hard nodig, want in 2010 was de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen slechts 54,1%. Eén van de redenen dat veel mensen niet stemmen, is dat het voor hen niet duidelijk is wat de standpunten van de politieke partijen zijn. Circa 1 op de 9 Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Dankzij de begrijpelijke taal en het ontbreken van jargon tijdens het ‘Verkiezingsdebat voor iedereen’, konden veel mensen die zich normaal gesproken buitengesloten voelen bij het politieke debat hier juist aan deelnemen. Taalcursisten, geïnteresseerde burgers en supporters van PEC Zwolle waren in het stadion van de voetbalclub getuige van het begrijpelijke debat.

Lees verder »

Deltion locatie Energieweg verkocht aan Nijhuis

Zwolle – Het Deltion College en Nijhuis Bouw hebben vrijdag 7 maart de definitieve koopovereenkomst ondertekend van de Energieweg 5-7 in Zwolle. Door de verhuizing van het Deltion College naar de campus aan de Mozartlaan in Zwolle, kwam de locatie aan de Energieweg leeg te staan.

Nijhuis Bouw gaat op deze grond, volgens het bestemmingsplan van de Gemeente Zwolle, 46 koopwoningen ontwikkelen en bouwen. In de bouwplannen is gekozen voor een ruime opzet. Het bouwgebied is opgesplitst in twee woongebieden. In het ene gebied komen vrijstaande woningen en grote twee-onder-een-kapwoningen. In het andere gebied staan rijwoningen en kleinere twee-onder-een-kapwoningen. De verkoop staat gepland voor juni 2014. Als alles mee zit, zal de nieuwbouw eind 2014 of begin 2015 beginnen.

Lees verder »

Zaalvoetbaltoernooi voor zwerfjongeren

Zwolle – Jan ten Bloemendal was ooit zelf dakloos en hij weet hoe het is om alles kwijt te raken. Nu hij een goed onderkomen heeft, zet hij zich samen met andere Zwollenaren in voor stadsgenoten die in nood verkeren.
Zo werd in 2009 de daklozenmarathon georganiseerd. Inmiddels zijn de activiteiten ondergebracht bij Stichting Jan ten Bloemendal. Op vrijdag 14 maart organiseert de stichting een sponsor zaalvoetbaltoernooi. De opbrengst is bestemd voor starterspakketten voor zwerfjongeren. In Zwolle leven gemiddeld tussen de 80 en 90 zwerfjongeren die geen thuis hebben. Op straat pik je ze er niet uit. Toch kampen ze met grote problemen. Een netwerk van vrijwilligers en ketenpartners, o.a. het Leger des Heils, Limor, Team Zwerfjongeren en de Herberg, helpt hen op weg naar een betere toekomst.

Lees verder »

PVDA: Zorg kan zoveel beter

Zwolle – Soms gebeurt er iets in je leven waardoor je tijdelijk of (veel) langer zorg, ondersteuning of begeleiding nodig hebt van anderen. Afhankelijk zijn van anderen heeft een hele grote impact op je leven. PvdA lijsttrekker Nelleke Vedelaar: “Mijn ervaring is dat mensen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving willen blijven wonen.
Niemand staat te springen om naar een verzorgings- of verpleeghuis te gaan. Het is daarom nodig dat er hulp en ondersteuning aan huis en in je nabije omgeving geboden wordt. Natuurlijk blijven er ook verpleeghuizen voor mensen die die zorg nodig hebben, maar veel vaker dan nu zal gekeken worden of het ook anders kan”. De zorg kan en moet beter en goedkoper georganiseerd worden. Door de grote bureaucratie in de zorg en de vele organisaties die actief zijn duurt het vaak erg lang voor je je weg hebt gevonden naar de juiste zorg of ondersteuning. Door de bomen zien veel mensen het bos niet meer. PvdA lijsttrekker Nelleke Vedelaar:”Ik denk dat het veel beter en effectiever werkt als mensen in de toekomst nog maar te maken hebben met één hulpverlener.  Iemand die met je mee denkt over wat er nodig is om mee te kunnen blijven doen. Iemand die, als dat nodig is, gespecialiseerde zorg erbij haalt en die ook met je meedenkt over zaken als inkomen, dagbesteding of werk. Iemand die goed bij je past of iemand die je zelf regelt via het persoonsgebonden budget. Maar bovenal iemand die samen met u bepaalt wat nodig is in uw situatie!”.

Lees verder »

Syrie wake in Zwolse binnenstad

Zwolle – Al drie jaar lang heeft de Syrische bevolking te lijden van aanhoudend geweld en grove mensenrechtenschendingen. Daarom organiseerde Amnesty International Zwolle op donderdag 13 maart een korte wake voor de Syrische bevolking in samenwerking met het Podium van Kerken en het Vredesplatform. 

13-03-2014_sieriewake_fakkeltocht_grotemarkt-ossenmarkt_02.jpg

Donderdagavond trok een grote groep deelnemers met fakkels door de straten. De groep bestond uit deelnemers van alle leeftijden, die allen een signaal af wilden geven dat ze de burgers van Syrie in gedachten hebben.

13-03-2014_sieriewake_fakkeltocht_grotemarkt-ossenmarkt_04.jpg

13-03-2014_sieriewake_fakkeltocht_grotemarkt-ossenmarkt_01.jpg

Via lees meer nog enkele foto’s. 

Lees verder »

Fonds voor Innovatie regio Zwolle

Zwolle – De regio Zwolle heeft baat bij innovatieve producten, processen en diensten uit het bedrijfsleven. Ze zorgen voor werkgelegenheid en ze kunnen ons leven ook veraangenamen of zelfs redden. Daarom hebben Isala en Rabobank IJsseldelta de handen ineen geslagen en de Regio Zwolle Incubator opgericht.
Provincie Overijssel onderschrijft het belang hiervan en subsidieert het fonds. Vrijdag 14 maart vindt de officiële lancering plaats. Diverse partijen in de regio hebben zich bij het fonds aangesloten, waardoor de innovatieve ondernemers een enorm netwerk wordt geboden. Er is een nauwe samenwerking met Kennispoort Regio Zwolle, het Health Innovation Park en het Polymer Science Park. Daarnaast stellen hogeschool Windesheim, IJsselvliet Organisatieadviseurs, Nysingh Advocaten en Notarissen en Countus accountants + adviseurs kennis en kunde beschikbaar. Dit versterkt de regionale samenwerkingskracht.

Lees verder »

Marja Jager-Vreugdenhil benoemd als lector

Zwolle – De Gereformeerde Hogeschool in Zwolle heeft met ingang van april 2014 dr. ir. Marja Jager-Vreugdenhil benoemd als lector Samenlevingsvraagstukken. Marja Jager maakt sinds 2005 deel uit van het onderzoeksteam van dit lectoraat en geldt als expert op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2012 promoveerde ze met een proefschrift over ‘Nederland participatieland?’

Marjon Welmers-van den Berg, directeur Academie Social Work en Theologie is zeer content met de benoeming van Jager als lector binnen haar academie. “Marja heeft kennis van zaken, een bijzonder heldere visie en een vooruitziende blik als het gaat om de actuele vraagstukken waar het lectoraat de samenleving mee kan dienen. Zij verstaat de kunst om naast de zorg- en welzijnsinstellingen waar wij mee samenwerken ook de regionale politiek en het onderwijs met elkaar te verbinden. En die samenwerking heeft in onze huidige participatiesamenleving de toekomst”, aldus Welmers.

Lees verder »

Klas ROC Menso Alting naar politiek Den Haag

Zwolle – Studenten uit klas ZEH-CM1/ZEO-SE1 van ROC Menso Alting uit Zwolle zijn de gelukkige winnaars van een geheel verzorgde dag naar (politiek) Den Haag.
Tijdens de gastles die Alida Renkema daar gaf mocht zij de prijs uitreiken aan de klassen in de vorm van een cheque. Zij brengen daar onder andere een bezoek aan de Tweede Kamer. Woensdagmiddag 6 maart 2014 kregen de klassen ZEH-CM1 en ZEO-SE1 van het Menso Alting Zwolle bezoek van Alida Renkema. Zij is lid van de provinciale staten van Overijssel voor het CDA. Zij gaf een gastles over democratie en de politiek.

Lees verder »

Culturele avond ‘Reizen door Zwolle’.

Zwolle – Op 21 maart vindt bij Waanders In de Broeren een culturele avond plaats onder de titel ‘Reizen door Zwolle’.
Tien (!) instanties die zich met Zwols erfgoed bezighouden hebben zich verenigd (Historisch Centrum Overijssel, de Historische Vereniging Zwolle, Stedelijk Museum Zwolle, Monumentenzorg en archeologie Zwolle, Zwols architectuur podium, Vrienden van de Stadskern, Het Oversticht, Stichting Stadsherstel Zwolle, Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle en Waanders In de Broeren) en slaan de handen ineen voor een Zwolse culturele Erfgoedavond.

Lees verder »

Landstede start Media Academy

Zwolle – Een beetje organisatie weet hoe belangrijk een goede presentatie is. En daar komt steeds meer bij kijken tegenwoordig met voortschrijdende inzichten en technieken. Daarom introduceert Landstede MBO in samenwerking met strategisch internetbedrijf The Source de Media Academy in Zwolle.
Een nieuw en uniek leerconcept voor iedereen die als vormgever, applicatieontwikkelaar, marketeer of communicatieadviseur aan de slag wil. Studenten worden in drie jaar opgeleid tot specialisten met een zeer brede basiskennis, direct klaar voor de praktijk. De mediabranche is een zeer dynamische en innovatieve branche. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Klassieke offline disciplines en technieken hebben allang plaats hebben gemaakt voor nieuwe en geavanceerde online inzichten en methoden. Wie werkzaam is in deze branche ziet zich dan ook elke dag gesteld voor nieuwe uitdagingen. Het bedenken van nieuwe concepten, inzicht krijgen in en leren omgaan met al die nieuwe technieken en inzichten, noem maar op. Daarmee is geen dag hetzelfde. Niet voor niets kiezen jaarlijks vele studenten voor een opleiding die hen een entree biedt in deze opwindende branche.

Lees verder »

Gemeente Zwolle geeft bomen weg

Zwolle – De gemeente Zwolle geeft 190 bomen weg. Het gaat om verschillende soorten bomen uit de gemeentelijke kwekerij. De kwekerij gaat sluiten omdat het niet langer rendabel is voor de gemeente Zwolle om haar eigen bomen te kweken.
Inwoners van Zwolle kunnen vanaf 14 maart tot en met vrijdag 21 maart aanstaande via www.zwolle.nl/stadskwekerij aangeven welke boom ze willen ontvangen. De toekenning gebeurt op het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt en op=op. De gemeente en ROVA zorgen voor het vervoer van de boom naar de tuin. De bewoner moet zelf voor het plaatsen van de boom zorgen.

Lees verder »