Alle berichten van Arjen

Sint aangekomen in Indische Buurt

Zwolle – Zaterdagmiddag werd in de Indische Buurt onder grote belangstelling de Sint verwelkomd. Al wandelend door de straten werd de stoet achter de Sint groter en groter, waarna er in het Wijkcentrum De Vlasakkers de mogelijkheid was om de Sint en Pieten van dichterbij te bekijken.

sinterklaas-1.jpg  

De kinderrijke buurt maakte dat het wijkcentrum afgeladen was met gespannen kinderen. Uiteraard werd er uit volle borst gezongen, en werd er ruimschoots strooigoed uitgedeeld.  Ook kreeg ieder kind een cadeau van de Sint. Na dat de kinderen wat te drinken met een koekje hadden gekregen, werd het voor de Sint en Pieten tijd om naar de volgende locatie af te reizen, een grote groep blije kinderen achterlatend.

 

sinterklaas-2.jpg

sinterklaas-3.jpg

sinterklaas-4.jpg 

Ideeën gezocht voor kunstroute

Zwolle – De gemeente Zwolle nodigt beeldend kunstenaars, architecten en anderen uit om ideeën in te dienen voor een permanente kunstroute van het station naar de Zwolse binnenstad.

Het verbeteren van de route van het station naar de binnenstad is een van de acties uit het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Gastvrijheid vormt daarin de rode draad. De afgelopen jaren is de route onder handen genomen en er ligt nu een gastvrije en veilige route voor bezoekers die van het station naar de binnenstad lopen. Door middel van kunst wordt de route aantrekkelijker en herkenbaar voor bezoekers. Langs de verbeterde route is ter gelegenheid van de opening van De Fundatie dit voorjaar een tijdelijke kunstroute ingericht met levensgrote afbeeldingen van het werk van fotograaf Pieter Henket.

Lees verder »

Aanpak van jeugdwerkloosheid Regio IJssel-Vecht

Zwolle – 275 Jongeren zonder (geschikt) diploma moeten het komende jaar naar een baan of leerwerkplek worden begeleid. Daarnaast worden vijfhonderd afgestudeerde jongeren geholpen bij het vinden van werk en moeten in de technieksector vijfhonderd jongeren van werk naar werk worden begeleid. Dit alles staat in het actieplan Jeugdwerkloosheid van de regio IJssel-Vecht. Voor het plan is ruim anderhalf miljoen euro uitgetrokken.

Om deze doelstelling te halen wordt een zestal projecten uitgevoerd. Naast de projecten zoals Entree XXL of het Regio-offensief sector Techniek dat zich vooral richt op het bieden van een baan, is er binnen het plan van aanpak ook aandacht voor het terugdringen van het tekort aan stageplekken. In de projecten wordt samengewerkt door onderwijsinstellingen, werkgevers, zorgpartners, de gemeenten in de regio IJssel-Vecht en het UWV. In de arbeidsmarktregio IJssel-Vecht zijn 2.650 werkzoekenden tot 27 jaar geregistreerd (totaal aantal werkzoekenden 16.000). De meeste jongeren staan ingeschreven in de gemeenten Zwolle (808) en Hardenberg (323). “Daarom is het belangrijk om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. En niet alleen om de cijfers naar beneden te krijgen, maar vooral om jongeren aan het werk te krijgen of een geschikte opleiding te laten afronden. De ervaring is dat hoe langer jongeren thuis zitten zonder werk, hoe moeilijker het wordt om hen op de arbeidsmarkt te krijgen”, aldus wethouder Filip van As.

Stadsfestival Zwolle heeft regionale uitstraling

Zwolle – Het Stadsfestival in Zwolle manifesteert zich als een festival met een regionale uitstraling. Dat blijkt uit de evaluatie na twee edities, die burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad sturen. Het festival trok afgelopen zomer 30.000 bezoekers, verdeeld over vijf dagen en meer dan 100 voorstellingen.

Net als in het eerste jaar waren de voorstellingen op de verschillende locaties in de stad. Naast de pleinen en de Thorbeckegracht werden kleinschalige projecten in huiskamers en stadstuinen gegeven. Het Stadsfestival werkte in 2013 met meer culturele organisaties samen. Ook wilden meer lokale ondernemers zich binden aan het Stadsfestival. Zo verzorgde de Stadsbakker het brood voor de artiesten en medewerkers en kleedden de Stadstuinders het festivalhart aan. Het college van burgemeester en wethouders concludeert dan ook dat Zwolle trots kan zijn op het Stadsfestival en dat de aanjaagsubsidie voor de komende twee jaar verstrekt kan worden.

Herschouw watergangen gaat definitief niet door

Zwolle – Vanwege de natte weersomstandigheden en de daardoor onveranderde toestand van de percelen in het waterschapsgebied, heeft het Waterschap Groot Salland besloten om de datum voor de herschouw op maandag 2 december 2013 definitief niet door te laten gaan. 

Op 28 oktober 2013 heeft Waterschap Groot Salland de jaarlijkse schouw gehouden. Toen is de onderhoudstoestand van de watergangen gecontroleerd en is geconstateerd dat de onderhoudsplicht door velen niet was vervuld. Het waterschap voert gewoonlijk een herschouw uit. Onderhoudsplichtigen kunnen voordien dan alsnog het benodigde onderhoud plegen. Uiteindelijk is die datum van herschouw in verband met de moeilijke begaanbaarheid van het land uitgekomen op 2 december 2013. Dit gaat nu definitief niet door. Dan niet, en in een later stadium ook niet. Om te voorkomen dat grondgebruikers toch nog problemen hebben met de afwatering van hun perceel, zal het waterschap op basis van klachten deze problemen zo spoedig mogelijk proberen op te lossen. Voor klachten, vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Compagner, telefoon 038-4557459 of per email ycompagner@wgs.nl.

Zwolse studenten werken aan uitdagend project

Zwolle – Negen studenten van Landstede, Cibap en Windesheim gingen deze week de uitdaging aan tijdens het project Pressure Cooker dat onderdeel is van de Global Entrepreneurship Week Zwolle.
Bij het project is het de bedoeling dat de studenten een winstgevend businessmodel op zetten, uitvoeren en afronden. Het doel is binnen één week 1.000 euro minimaal te verdubbelen. Afgelopen maandag gingen de studenten van start en bedachten ze een winterfair in de binnenstad van Zwolle. Tijdens de Blue Dragons’ Den, die  op vrijdagmiddag plaatsvindt bij Landstede aan het Dokterspad in Zwolle, doet de groep verslag van hun ervaringen en wordt het opgehaalde bedrag bekend gemaakt. De opbrengst wordt vrijdagmiddag aan De Voedselbank Zwolle gedoneerd.

Lees verder »

Wilgentunnel in de Schellerdriehoek

Zwolle – De Schellerdriehoek is een park, een bijzonder park, waar kinderen met en zonder beperking samen natuurlijk kunnen spelen. Vanuit die gedachte is er vrijdag 15 en zaterdag 16 november een wilgentunnel aangelegd. Een bijzondere tunnel, want de wilgentakken zijn door vrijwilligers gezaagd en naar de Schellerdriehoek gebracht.

wilgentunnel.jpg

Samen met enkele Zwolse wilgenvlechters zijn ze door ruim 30 vrijwilligers van de Schellerdriehoek over de ‘holle weg’ gepoot. Vlechten met wilgen is niet erg moeilijk. Het is creatief en leuk om samen te doen. En natuurlijk ‘Natuurlijk’, want na de winter zal de tunnel tot leven komen en valt er voor iedereen van alles te beleven. Op een volgende plantdag worden er ook wilgenhutjes gemaakt. In het voorjaar van 2014 zal de Schellerdriehoek nog verder ingevuld worden. Er worden nog banken en o.a. een vogelnestschommel geplaatst, zodat iedereen, zowel jong als oud van de Schellerdriehoek kan komen genieten.

Lees verder »

Eerste vrouwelijke erkende leraar Martial Arts

Zwolle – Afgelopen zaterdag werd in het Nationaal Sportcentrum Papendal  voor het eerst het Rijkserkende diploma Leraar Martial Arts uitgereikt. Onder de kandidaten bevinden zich enkele coryfeeën, die hun sporen in de Kickboxing wereld, zowel als sporter en trainer op het hoogste (inter)nationale niveau, verdiend hebben en die de sport als ware ambassadeurs dienen.

foto_1.jpg

Het diploma werd uitgereikt namens de Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG) en haar sectie Ringcontactsporten. Zij hopen dat zij met behulp van dit diploma kunnen bewerkstelligen dat in de komende tijd een flink aantal kandidaten opgeleid kunnen worden tot (Assistent)Trainer en of Trainer/Coach conform de eisen van het NOC*NSF. Zodat deze nieuwe trainers een welkome bijdrage kunnen leveren aan het verantwoord opleiden van (Muay Thai) Kickboksers.

Lees verder »

Nieuw speeltoestel IKC IJsselhof

Zwolle – Afgelopen jaar hebben leerlingen, ouders en schoolteam van het IKC IJsselhof zich ingezet voor een nieuw speeltoestel en renovatie van het schoolplein. Met een groot, nieuw speeltoestel op het schoolplein als resultaat. De kinderen van het IKC IJsselhof zijn er duidelijk mee in hun sas: “Heel erg leuk, vooral die glijpaal en het klimnet!” “Over ‘die touwen lopen’ is heel erg spannend.” “We kunnen via twee kanten op het toestel komen en de stapboomstammen zijn erg leuk!”.

ikc_ijsselhof_nieuwe_speeltoestel.png

De leerlingen hebben voor een nieuwe speeltoestel en renovatie van het schoolplein veel geld bij elkaar gebracht door een flessenactie en een sponsorloop. Ook hebben Doomijn kinderopvang en peuterspeelzaal, de OR en de MR een bijdrage geleverd. IKC IJsselhof heeft ook een subsidie mogen ontvangen van het Hervormd Weeshuis uit Zwolle, waar men erg blij mee is. Met al deze bijdragen was het mogelijk om een nieuw speeltoestel aan te schaffen en het schoolplein gelijktijdig te renoveren. Het openbare schoolplein is een belangrijke speel- en ontmoetingsplaats voor kinderen in de buurt. De school hoopt dat niet alleen kinderen onder schooltijd gebruik maken van het schoolplein. De kinderen uit de buurt zijn na schooltijd altijd welkom om te spelen op het nieuwe speeltoestel en het schoolplein.

Commandant Luchtmacht op bezoek bij Deltion

Zwolle- Luitenant-generaal Alexander Schnitger, Commandant Luchtstrijdkrachten heeft maandag een bezoek aan het Deltion College gebracht om het officiële startsein te geven voor de Defensieopleiding Vliegtuigonderhoud.

studenten_luchtvaarttechiek_krijgen_uitleg_van_schnitger_gemaakt_door_suzanne_arling.jpg

Het Ministerie van Defensie heeft het Deltion College benaderd om vanaf september jl. de Defensie-opleiding Vliegtuigonderhoud op niveau 3 en 4 te verzorgen. Dit omdat er een sterke behoefte is aan jonge technici met een militaire en civiele opleiding in de richting vliegtuigonderhoud. De opleiding Vliegtuigonderhoud wordt aangeboden met het Defensieprogramma Veiligheid & Vakmanschap (VeVa). Tijdens dit programma worden jongeren klaargestoomd voor een baan bij één van de eenheden van Defensie, waaronder de Koninklijke Luchtmacht. Het programma bestond uit een peningshandeling en een rondleiding langs de praktijkruimtes van de opleiding Vliegtuigonderhoud. In deze ruimtes staan o.a. de F-16 en Alouette, die vorig schooljaar door Defensie als onderwijsleermiddel beschikbaar zijn gesteld.

luitenant-generaal_schnitger__college_van_bestuur_deltion_wethouder_van_as_en_veva-studenten_deltioncollege_gemaakt_door_leraar_deltion_college.jpg 

Lees verder »

Handje drukken op station Zwolle

Zwolle – Ruim drie jaar terug tekenden NS, ProRail, gemeente Zwolle en de provincie Overijssel een overeenkomst om samen aan de slag te gaan met de verbetering van station Zwolle en de stationsomgeving. Sindsdien is er al veel werk verzet, vooral aan de nieuwe reizigerstunnel. Er zijn al de nodige resultaten bereikt. Station Zwolle heeft inmiddels een vierde perron, de ruwbouw van de nieuwe perrontunnel is in volle gang. De provincie Overijssel en de gemeente Zwolle hebben onlangs besloten om verder te investeren in de Spoorzone.

handjedrukken_klein.jpg 

Ze werken daarbij nauw samen met NS en ProRail. De vier partijen stonden op 6 november stil bij de goede samenwerking en hebben die met een handdruk bekrachtigd. Allart Maijers, regiomanager ProRail, Ineke van Gent, regiodirecteur NS, gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel en wethouder Gerrit Piek van de gemeente Zwolle drukten hun handen in het beton. Door de goede samenwerking was het mogelijk om tijdens de bouw het ontwerp van de reizigerstunnel aan te passen aan de plannen voor het nieuwe busstation. Dat komt straks aan de zuidkant van het station. Er komt een langwerpig busperron waar ruimte is voor alle stads- en streekbussen. Het busperron wordt dan net als de treinperrons rechtstreeks toegankelijk vanuit de tunnel. Daardoor wordt het makkelijker voor reizigers om over te stappen van de bus naar de trein en omgekeerd. De reizigerstunnel onder de sporen van station Zwolle wordt over de hele lengte 17 meter breed en aan de zuidzijde verlengd. De reizigerstunnel wordt naar verwachting medio 2015 opgeleverd. Tot de tunnel klaar is moeten treinreizigers de tijdelijke traverse benutten. Die is inmiddels zo’n 1000 dagen in gebruik. Dagelijks lopen er tussen de 30.000 en 40.000 mensen over de traverse. Met de nieuwe tunnel krijgen de reizigers meer ruimte op station Zwolle en wordt de overstap tussen bus en trein makkelijker. Er ontstaat ook een veel betere verbinding tussen de stadsdelen ten noorden en ten zuiden van het spoor.

GroenLinks wil duurzaam werkgelegenheidsfonds

 

Zwolle – GroenLinks dient bij de behandeling van de gemeentebegroting 2014 een motie in waarin de fractie pleit voor een duurzaam werkgelegenheidsfonds. Nu investeren in duurzame innovatie leidt tot opbrengsten in de vorm van bijvoorbeeld energiebesparing en werkgelegenheid, dus besparing op de sociale voorzieningen. Daarmee vormt zo’n fonds een goed alternatief voor meer bezuinigen.

 

De gemeentebegroting voorziet op korte termijn een fors begrotingsoverschot, terwijl er op lange termijn  miljoenentekorten worden verwacht. De gedachte achter het fonds, met een startkapitaal van enkele miljoenen uit het begrotingsoverschot van 2014, is om dit gegeven te benutten om drie vliegen in één klap te slaan: een ‘banenmotor’ aan te zetten, omvangrijke bezuinigingen in de verdere toekomst te beperken én de gemeentelijke doelstellingen rond opwekking van lokale energie, energiebesparing en CO2-reductie te bereiken; die worden namelijk bij huidige inzet bij lange na niet gehaald. De bedoeling is om de opbrengsten uit het fonds deels weer in te zetten voor nieuwe duurzame werkgelegenheidsprojecten. Het fonds sluit aan bij de adviezen van het PlanBureau voor de Leefomgeving in het rapport ‘Vergroenen en Verdienen’. Juist in deze crisistijd zijn investeringen belangrijk voor lokale middelgrote- en kleine bedrijven (MKB) en voor werkzoekenden.